Zoeken

Roofs 2005-09-36 Milieuvriendelijke systemen

Onlangs ontving Lafarge Dakproducten BV voor de Glazuron betonpannen het DUBO-keur. Volgens Will Verwer, verantwoordelijk voor product management bij de fabrikant van systemen voor het hellende dak, is dit een direct gevolg van één van de doelstellingen van het bedrijf, de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en oplossingen. Inmiddels heeft het bedrijf al een aantal van deze producten in het assortiment. Bij wijze van voorbeeld wordt in dit artikel de Wakaflex nader beschouwd.

De producent van dakpannen en daksysteem componenten zet zich al jaren in om de milieuprestatie van het bedrijf te verbeteren. Het bedrijf werd al eerder als één van de eerste toeleveranciers in de bouw gecertificeerd op basis van ISO 14001, wat betekent dat het milieuzorgsysteem ervoor zorgt dat de producten op een dusdanige manier worden geproduceerd dat de milieubelasting gering is. Verder worden de milieuprestaties van processen en producten voordurend verbeterd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA).

Ook hebben zij een aantal DUBO-producten in het assortiment. Eén daarvan is de Glazuron: een betonpan, die voorzien is van een zeer fijne polymeergemodificeerde micromortel met anorganische kleurpigmenten. Het oppervlakte van de dakpan wordt tevens voorzien van een hydrofoob laag. De micromortel geeft de dakpan  een volle kleur en een zeer hoge kleurechtheid. De afwerklaag biedt lang weerstand aan weersinvloeden, erosie en mosaangroei. De extra hydrofoob toevoeging zorgt ervoor dat dakpan waterafstotend is en daardoor een slechte voedingsbodem is voor deze aangroei. Het bedrijf heeft tevens een aantal dak geïntegreerde zonne-energiesystemen ontwikkeld, zowel voor elektriciteitsvoorziening als ook voor de warmwatervoorziening.

Lood en milieu

Wakaflex is een loodvervangend product. ‘Op zichzelf is lood een mooi product,’ aldus productmanager Will Verwer van het bedrijf. ‘Al zo lang de mens bouwt, wordt lood toegepast. Het materiaal is echter aan discussie onderhevig. Te hoge concentraties van zware metalen kan schadelijk zijn voor het menselijk lichaam, zo ook te hoge concentraties lood. Overheden, met name gemeentes, leggen steeds vaker eisen op aan de bouw om het gebruik van zware metalen die in aanraking komen met oppervlakte water te vermijden.

Logische maatregelen, naar onze mening, en ook begrijpelijk: per slot van rekening zijn we al jaren gewend om loodvrije benzine te gebruiken en worden er subsidies verstrekt om de loden drinkwaterleidingen te vervangen. Er is Europees een norm afgesproken over de hoeveelheid lood die ons drinkwater mag bevatten, en die moet vóór 2012 zijn bereikt.’

De bijdrage van bouwlood aan het loodgehalte in het grondwater is echter onderwerp van discussie. De Verklaring van Apeldoorn, opgesteld door een team onafhankelijke onderzoekers, stelt bijvoorbeeld dat in eerdere onderzoeken verkeerde rekenwaardes zijn gehanteerd, dat derhalve de veronderstelde bijdrage van bouwmetalen aan de concentraties lood en zink in het grondswater niet reëel is. ‘Op dit moment is de situatie echter nog zodanig, dat steeds meer gemeenten het gebruik van lood in de bouw willen terugdringen als onderdeel van hun milieubeleid,’ aldus Verwer. ‘Dit was een belangrijke reden om enkele ‘loodvervangende’ artikelen te ontwikkelen.’

Loodvervangers

De afgelopen jaren hebben wij daarom een aantal ‘loodvervangende’ producten op de markt gezet, zoals de Combivent, een dakdoorvoer met bijbehorende indekstukken, waardoor deze details in de toekomst loodvrij kunnen worden aangebracht.’

‘Wij bieden al enige tijd een algemeen alternatief voor loodaansluitingen aan in de vorm van Wakaflex. Dit product kan worden toegepast als loket in metselwerk en schoorstenen, en als aansluitingen van bijvoorbeeld dakkapellen. Een belangrijk bestanddeel hiervan is de kunststof PIB (PolyIsoButyleen), dat is aangebracht op een drager van geadoniseerd aluminium. Het materiaal bevat geen schadelijke stoffen; de basis ervan wordt vaak ook in kauwgum verwerkt. Het product is 100% recyclebaar en past zodoende binnen DUBO. Het aluminium gaas is spanningsvrij, zodat het materiaal, eenmaal aangevormd in de vorm blijft. Voor een extra verwerkingsgemak zijn de randen voorzien van butylkit. Deze zorgt ervoor dat het product eenvoudig kan worden gefixeerd. Eenmaal aangevormd, krijgt de wind geen vat op het materiaal. Door het geringe gewicht is het product arbeidsvriendelijk in de verwerking en wordt ook een aanzienlijke tijdswinst gerealiseerd. Dit product is snel en gemakkelijk te verwerken zonder speciale gereedschappen, het is met een gewone schaar te bewerken.’

Met de uitreiking van het DUBO-keur wordt de milieuvriendelijke marktbenadering van Lafarge Dakproducten onderstreept. ‘Wij hechten grote waarde aan een verantwoorde omgang met het milieu en zijn van mening dat het daarom beter is producten en materialen toe te passen die het milieu niet belasten. Wij zullen dan ook doorgaan met het ontwikkelen van dergelijke producten.’