Zoeken

Roofs 2005-11-10 Valgevaar overdreven? Gevaar van straling onderschat?

De tweede editie van de Dak­ontmoetingsdagen zal worden georganiseerd op 24, 25 en 26 januari in de Evenementenhal te Gorinchem. Dit is de tweejaarlijkse beurs, specifiek voor de da­kenbranche en wordt door Mandate Publishers, de uitgever van dit blad, georganiseerd volgens de inmiddels bekende full service formule. Opzet en doelstelling van de beurs blijft onveranderd ten opzichte van de Dakontmoetingsdagen 2004, wel zullen er in deze tweede editie enige zaken anders worden aangepakt.

Twee jaar geleden nam Dirk Lindeman, directeur van Mandate Publishers, het initiatief tot de organisatie van een specifieke beurs voor de dakensector. Dit omdat hij signalen opving dat men ontevreden was met het bestaande beursaanbod. Algemeen gesproken waren exposanten en bezoekers blij met dit nieuwe platform voor de da­kenbranche, daarom is besloten tot voortzetting van het evenement.

Dirk Lindeman legt uit: ‘De dakensector verdient een eigen beurs, ofwel een eigen plek waar men zich zonder branchevreemde zaken kan presenteren aan de opdrachtgevers. Op een algemene bouwbeurs is er in het algemeen wel kwantiteit, maar niet de beoogde kwaliteit. De afgelopen Bouwbeurs heeft dit weer eens aangetoond, middels hun eigen enquête, dat slechts enkele percentages van de bezoekers de beurs bezocht voor het dak. Het voordeel van een gespecialiseerde beurs, zoals de Dakontmoetingsdagen, is dat elke bezoeker een potentiële relatie is of zeker kan worden.’

‘Evenals de eerste editie zal de Dakontmoetingsdagen georganiseerd worden volgens de full service formule. Dit houdt in, dat de beurs alleen toegankelijk is voor genodigden. Bezoekers worden door de exposanten uitgenodigd. Zo is men verzekerd van gerichte bezoekers en een prettige, rustige sfeer op de beursvloer. De bezoekers worden als VIP behandeld met gratis parkeerplaatsen, gratis hapjes (variërend van borrelhap tot warm en koud buffet en 's avonds dineren) en drankjes met bediening op de stand. Alles is erop gericht de kwaliteit te optimaliseren; het gaat om volle stands, niet om volle gangpaden. De standhouders zelf zijn mede verantwoordelijk voor het aantal en het gehalte van de bezoekers.’

Lezingen

Een opvallende verandering ten opzichte van de eerste editie zijn de lezingen en congressen die elke dag op de beursvloer zullen worden gehouden. Hierin worden enkele actuele en belangrijke onderwerpen door deskundige sprekers voor het voetlicht gebracht.

Rico van Selst, directeur van INTRON, zal op dinsdag 24 januari de meest recente ontwikkelingen op het gebied van productinnovatie nader belichten en ingaan op de kansen die de dakenbranche momenteel laat liggen. Op dezelfde dag zal Jos van der Borgt van SBD een lezing verzorgen over hoe te komen tot een gezond en duurzaam personeelsbeleid.

Het thema ‘valbeveiliging’ zal tijdens de Dakontmoetingsdagen ruimschoots aandacht krijgen. Op woensdag 25 januari zullen diverse sprekers ingaan op o.a. de juridische aspecten van de veiligheid op het dak. Lindeman vertelt: ‘Vragen als “wie is wanneer verantwoordelijk”, “welke rol speelt de verzekeraar in dit proces” en “wat is de zin of de onzin van ‘valbeveiliging’” zullen uitgebreid aan bod komen  want:  het is bij wet geregeld maar welke wet en voor wie van toepassing. De inhaalslag die op bestaande gebouwen moet worden gemaakt geeft aan dat hier grote commerciële belangen spelen waar het voor de betrokkenen van belang is te weten waar ze het over hebben. Vele opdrachtgevers kijken om die reden de kat uit de boom en lopen mogelijk risico’s of mogelijk niet. Duidelijk is dat dit deel van de veiligheidsbranche nog ingevuld wordt gezien de vele producten die op de dakontmoetingsdagen worden geïntroduceerd en gedemonstreerd. U begrijpt wat ik bedoel, een goed onderwerp om het nu eens kritisch te benaderen en te horen wat de instanties ervan zeggen als je de zaak eens van die kant benadert.

Op het demoplein zal een hoge steiger worden geplaatst waar de hele dag demonstaties gehouden zullen worden met valbeveiligingsuitrustingen. De bezoekers kunnen dan zelf even een tuigje aan doen en naar boven gaan en zich van de steiger laten abzeilen en het ultieme gevoel krijgen wat het is om in zo’n tuigje te hangen. Vele producenten en leveranciers zullen daar hun producten tonen en laten voelen hoe hun product werkt.

Aan de andere kant wordt het gevaar van straling voortdurend gebagatelliseerd, zoals onlangs ook tijdens de Nationale Dakendag. De organisatie heeft Henk Pannekoek van Altena Dak- en Gevelmaterialen (die, zoals voor velen bekend is, al lang pleit voor erkenning van het stralingsgevaar) gevraagd om mee te werken aan een symposium over dit onderwerp. Enkele nationale en internationale medische autoriteiten zullen ondubbelzinnig aantonen dat de straling van antennes voor GSM en UMTS wel degelijk negatieve effecten heeft op de gezondheid van de mens. Deze effecten gelden natuurlijk in het bijzonder voor de dakdekker, die zijn werk verricht in de directe nabijheid van de antennes. Roofs zal in het januarinummer het definitieve lezingenprogramma bekend maken, ook zal dan de definitieve lijst van sprekers bekend worden gemaakt.

Nacht van het Dak

De gala-avond ‘De Nacht van het Dak’ zal op de Dakontmoetingsdagen eveneens haar tweede editie beleven, en wel op woensdag 25 januari. Lindeman: ‘In vergelijking met de eerste editie zal de muziek minder prominent aanwezig zijn; het gala (waarop men wordt geacht een gala-kostuum te dragen) fungeert nadrukkelijker als ontmoetingsplaats, waar men in een feestelijke ambiance kan bijpraten met bekenden. Het feest is in dit opzicht vergelijkbaar met het Boekenbal, of het Gala van de Nederlandse Bouw, dat tijdens de Bouwbeurs wordt georganiseerd. Hier kan men de relatie en zijn of haar partner mee naartoe uitnodigen voor een onvergetelijke avond.’

Evenals twee jaar geleden zullen tijdens de Nacht van het Dak twee prijsuitreikingen plaatsvinden, na-melijk die van de DakAward 2006 en de Golden Roofy Award 2005. De DakAward is de tweejaarlijkse prijs die door Stichting Dakpromotie wordt uitgereikt aan het project, waar door samenwerking beter dakwerk tot stand is gekomen. De prijs is ingesteld om dit aspect, dat niet vanzelf­sprekend is, onder de aandacht te brengen. De prijs werd eerder toe­gekend aan het pro­ject Dekkenplan te Zoetermeer (2000), Restaurant Knus (2002) en het Dak van de Zon te Heerhugowaard (2004).

De Golden Roofy Award is de jaarlijkse prijs voor zowel de beste als de meest originele advertentie in dit vakblad. De prijs is in het leven geroepen om een beeld te krijgen van de effectiviteit van de advertenties en om adverteerders te stimuleren na te denken over de beste manier om de boodschap over te brengen. Eerdere winnaars zijn Rockwool en Roval (beste advertentie) en Empol en EcoTherm (meest originele advertentie).

Verdere groei

Waarom is deze keer gekozen voor de Evenementenhal in Gorinchem? ‘Dat heeft verschillende redenen,’ aldus Lindeman. ‘De beurshal in de Evenementenhal is een prachtige ruim ogende ruimte in een mooi nieuw pand, met een gunstige ligging bij de snelweg. Ook speelde natuurlijk mee dat Gorinchem centraler ligt dan Den Bosch.’

Op deze manier hoopt Lindeman een verdere groei van de beurs te realiseren. ‘Twee jaar geleden deden we alles voor het eerst, en staken de exposanten hun nek uit om van het evenement een succes te maken. Dat is gelukt. Wel hebben we een aantal dingen gezien die voor verbetering vatbaar waren, zoals de Nacht van het Dak. Met de ervaring die we destijds hebben opgedaan, organiseren we nu een beurs die, naar wij hopen, in alle opzichten zal voldoen aan de wens van zowel de exposanten als de bezoekers, waar de dakenbranche zowel zakelijk als inhoudelijk haar voordeel mee kan doen. Om nog meer bezoekers te trekken zullen wij uiteraard extra gebruik gaan maken van onze eigen bladen zoals Roofs en Bouw & Veiligheid.’