Zoeken

Roofs 2005-11-24 Dakopbouw met PIR isolatie en 1,8 mm VC dakbedekking

In opdracht van het supermarktconcern Laurus NV wordt momenteel gebouwd aan een nieuw distributiecentrum voor de supermarktformules Super de Boer, Edah en Konmar. Een groot project, waar de voor de Nederlandse markt relatief nieuwe PVC dakbedekking Protan wordt toegepast. De gekozen systeemoplossing is voor Laurus de meest gunstige die voldoet aan de gestelde eisen aan brand en warmteweerstand. Het hele systeem is vooraf getoetst en goedgekeurd door Bureau Dakadvies uit Gorinchem.

Het pand wordt gebouwd op een kavel van 8 ha, waar ook de nodige infrastructuur zal worden aangelegd. De omvang van het pand zelf bedraagt ongeveer 37.000 m², voornamelijk bedoeld voor opslag en distributie van producten met daaraan gekoppeld een kantoorverdieping. Het pand is verdeeld in ruimtes voor opslag van droge kruidenierswaren en emballage. Ook bevindt zich in het distributiecentrum een groot koelgedeelte, waar de temperatuur niet hoger wordt dan 2° C. Het gehele pand moet binnen 190 werkdagen worden gerealiseerd.

Aannemingsproces

Hoofdaannemer Facility Group is een Amerikaanse full service engineer en contractor met het Europese hoofdkantoor in Nijkerk. Dit houdt voor het project DC West voor Laurus in dat het bedrijf het project van logistiek ontwerp tot en met de volledige turn-key realisatie in samenwerking met Laurus onder haar hoede heeft. Juist omdat het bedrijf zoveel verantwoordelijkheid op zich neemt, stelt het hoge eisen aan haar partners. Men selecteert de partners op kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen, maar ook financieel worden de beoogde partners doorgelicht. Bepaalde partijen haken daarom al bij voorbaat af, degenen die overblijven hebben echter ondubbelzinnig aangetoond te beschikken over de juiste organisatie en voldoen aan de gevraagde kwaliteitseisen.

Isolatie koelgedeelte

Bij de bouw van dit pand zijn een aantal keuzes gemaakt die afwijken van de standaard oplossingen. Dit  is het resultaat van het zoeken naar een dakbedekkingsysteem dat duurzaam, onderhoudsarm en, gelet op exploitatiekosten, prijstechnisch concurrerend is maar ook toepasbaar was in combinatie met de keuze voor de PIR isolatieplaat van Kingspan.

De dakopbouw van beneden naar boven is als volgt:

staaldak met 106-profiel;

0,2 mm PE dampremmer
(uitgezonderd het koelgedeelte);

65 mm PIR Thermaroof TR 26
(op koelgedeelte 120 mm);

1,8 mm PVC Protan SE, mechanisch bevestigd.

Op verreweg het merendeel van dit soort daken (een plat dak met een groot oppervlak en weinig details) wordt gekozen voor een steenwol­isolatie. Deze keuze is vaak voornamelijk gestoeld op budgettaire ar­gumenten: het product voldoet immers zeer goed, is eenvoudig te verwerken en brandveilig, en de kostprijs is voordelig ten opzichte van andere materialen. Op het koelgedeelte moest echter een Rc-waarde van 4,8 worden bereikt. Om dat met steenwol te bereiken, heeft men een isolatiepakket van 21 cm nodig. Dit zou verschillende ongewenste effecten hebben op de rest van de constructie; gezocht werd daarom naar een alternatief dat met een dunner pakket dezelfde isolatiewaarde zou bereiken. Deze vond men in de PIR-isolatie Thermaroof TR 26 die geleverd wordt door Kingspan Insulation BV uit Dodewaard.

Het gaat hier om een kunststof hardschuim isolatieplaat van polyisocarbonaat (PIR), met een dikte van 65 mm en een lengte van 2,40 meter. Het is zonder toevoeging van CFK/HFK vervaardigd. Naast de hoge isolatiewaarde vestigt de fabrikant de aandacht op het feit dat het product FM Approved is, wat betekent dat het product in de toepassing ruimschoots voldoet aan de gestelde minimale eisen op het gebied van brandveiligheid. Dit was ook een belangrijk argument om te kiezen voor dit materiaal. Om de beoogde isolatiewaarde van Rc = 4,8 op het koelgedeelte te verkrijgen, werden twee isolatieplaten op elkaar geplaatst, zodat een dikte van 120 mm werd verkregen. Op de rest van het pand kon worden volstaan met de enkele platen van 65 mm. Tijdens de uitvoering viel ook de goede verwerkbaarheid op. Grote lichtgewicht platen worden snel en moeiteloos geparkerd.

Dakbedekking

Omdat op de isolatieplaat zonder scheidingslaag kunststof dakbedekkingen kunnen worden aangebracht, is gekozen voor een PVC van de Noorse fabrikant Protan, namelijk de Protan SE 1,8 mm. De fabrikant, een familiebedrijf dat in 1938 is begonnen als fabrikant van reddingsvesten, is momenteel met ruim 500 werknemers op verschillende gebieden actief in voornamelijk Noord- en Oost-Europa. In 1975 begon men met de productie en verkoop van kunststof daksys-temen, momenteel vormt dit het grootste deel van de activiteiten van het bedrijf (men is in Scandinavië en Oost-Europa op dit gebied marktleider. In Nederland worden deze producten sinds enige jaren op de markt gebracht door Bollen Daksystemen BV.

Het bedrijf is in Nederland een breed netwerk aan het opzetten waarmee een landelijke dekking wordt verkregen. De verwerkers mogen pas met het materiaal aan de slag nadat ze een gedegen opleiding met betrekking tot het aanbrengen van de dakbedekking hebben afgerond. Het product biedt een levensverwachting van 25 tot 30 jaar, daarom is het belangrijk dat het materiaal op de juiste manier wordt aangebracht. Directeur Joost Bollen: ‘Het product kan nog zo mooi zijn, het bereikt alleen de prestaties die wij beloven als het product correct is verwerkt. Daar besteden wij dan ook de grootste aandacht aan, we hebben de verwerkers streng geselecteerd.’

Doordat zowel het isolatiemateriaal als de dakbedekking snel en veilig kunnen worden aangebracht, gaat men ervan uit dat de krappe tijdsplanning van 40 dagen, die men heeft om het dak van 37.000 m² waterdicht af te werken, zonder problemen zal worden gehaald.

?

Distributiecentrum Laurus NV te Waddinxveen

Opdrachtgever: Laurus NV

Ontwerp en Turn-key aannemer: Euro/Facility Project Management BV, Nijkerk

Dakdekker: Bollen Daksystemen BV, Tilburg

Leverancier dakbedekking: Protan AS, Noorwegen

Leverancier isolatiemateriaal: Kingspan Insulation BV, Dodewaard