Zoeken

Roofs 2006-02-10 Dakontmoetingsdagen: een vaste waarde in de dakenbranche

De tweede editie van de Dak­ontmoetingsdagen werd van 24-26 januari 2006 georganiseerd in de Evenementenhal te Gorinchem. Met 62 standhouders en ruim 1600 bezoekers heeft deze speciale vakbeurs voor de dakenbranche haar bestaansrecht inmiddels ruimschoots bewezen. In november 2006 zal dan ook in Leuven de Belgische tegenhanger van de Dakontmoetingsdagen worden georganiseerd: Toitdak 2006. Een verslag.

Het aantal standhouders en bezoekers betekende een aanzienlijke groei ten opzichte van de eerste editie van de Dakontmoetingsdagen, die in februari 2004 werd georganiseerd in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. De dakenbeurs lijkt hiermee een vaste waarde binnen de branche te zijn geworden. De standhouders toonden zich zeer tevreden en enkelen hebben zich nu al ingeschreven voor de volgende editie, die in 2008 zal worden gehouden.

De full service formule, volgens welke de Dakontmoetingsdagen worden georganiseerd, blijkt de ideale formule te zijn voor het prettig zaken doen. De sfeer op de beursvloer blijft rustig en de standhouder hoeft zich niet te bekommeren om drankjes en hapjes voor zijn bezoeker. De klant werd immers gratis op de stand bediend. Dit, tezamen met de gratis parkeerplaatsen en garderobe, betekent een belangrijke meerwaarde van de beurs. De Dakontmoetingsdagen werden door de verschillende doelgroepen goed bezocht: architecten, opdrachtgevers, dakdekkers, etc. Voordeel van de opzet, waarbij standhouders zelf hun (potentiële) klanten uitnodigen, is ook dat de beurs vrijwel uitsluitend werd bezocht door de beslissers. De centrale locatie van de Evenementenhal te Gorinchem werd als bijzonder prettig ervaren.

Congressen

Nieuw was het ruime aanbod van lezingen en congressen dat tijdens deze editie van de beurs werd georganiseerd. Deze waren vrij toegankelijk voor de bezoekers van de beurs. Diverse actuele onderwerpen werden op deze manier onder de aandacht gebracht. Zo hield Rico van Selst, directeur van INTRON, een pleidooi voor het actiever gebruik van recente technologische ontwikkelingen in de toepassing van daken. Jos van der Borgt, coördinator van de SBD, zette uiteen hoe met de hulp van de SBD een veilig en gezond personeelsbeleid kan worden gevoerd. Daarnaast werden congressen georganiseerd rond actuele onderwerpen als het instorten van platte daken als gevolg van wateraccumulatie en sneeuwbelasting, het gevaar van straling van GSM en UMTS-antennes en de frictie tussen theorie en praktijk van valbeveiliging. Ook was er een demoplein op de beursvloer ingericht, waar verschillende systemen en producten werden gedemonstreerd, en waar een steiger stond opgesteld waar Veenman & Partners in samenwerking met Rope Access Nederland een demonstratie verzorgde over hoe iemand te redden die na een val in het valbeveiligingssysteem hangt.

Nacht van het Dak

De Nacht van het Dak is het grote galafeest van de dakenbranche en inmiddels onlosmakelijk verbonden met de Dakontmoetingsdagen. Tijdens dit feest kon de dakenbranche in een feestelijke ambiance met live muziek bijpraten. Aan het begin van de avond vonden de prijsuitreikingen plaats van de jaarlijkse Golden Roofy Award, de prijs voor de beste en meest originele advertenties in de afgelopen jaargang van Roofs, en de tweejaarlijkse Dak Award. Elders in dit nummer leest u er meer over. Vervolgens zorgde het optreden van de band Funplugged voor de feestelijke stemming en kwam André Hazes opnieuw tot leven in de griezelig nauwkeurige imitatie van Lesley Williams. Hoogtepunt van de avond was het optreden van Albert West, die al zijn oude hits ten gehore bracht en daarmee de dansvloer gevuld kreeg. Na zijn optreden, rond middernacht, zorgde Funplugged voor een aangename afsluiting van het feest.

Toitdak 2006, de dakontmoetingsdagen voor België

Al met al kan men terugkijken op een geslaagde beurs waarop weer de nodige zakelijke resultaten zijn bereikt. Het succes van de Dakontmoetingsdagen heeft inmiddels geleid tot de organisatie van de Belgische tegenhanger van de beurs: Toitdak 2006. Deze beurs zal door Mandate Events Belgium volgens dezelfde opzet worden georganiseerd op 14, 15 en 16 november in de Brabanthal te Leuven, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Dirk Lindeman onder telefoonnummer 00-32-3-644.08.06 of kijk op www.toitdak.be .

?