Zoeken

Roofs 2006-05-10 Herstructurering met nieuwe dakpan

Vorig jaar introduceerde Lafarge Dakproducten een nieuwe keramische dakpan. Inmiddels is De Nieuwe Hollander al toegepast in meerdere grootschalige projecten. In de Vincent van Goghbuurt in Dordrecht, dat onderdeel uitmaakt van de herstructureringswijk Oud-Krispijn, ligt de dakpan op 159 daken.

Oud-Krispijn is een van de herstructureringswijken die door VROM en VWS zijn aangewezen als ‘voorbeeld’ in de sociaal-fysieke aanpak. De wijk, even onder het centrum van Dordrecht, is gebouwd in de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw. De wijk telt ongeveer 32.000 woningen, waaronder veel eengezinswoningen in de sociale huursector. In de loop der tijd is de wijk bekend komen te staan als probleemwijk, mede doordat de woningen dringend aan renovatie toe waren. Eind jaren negentig is een samenwerkingsverband van de drie in de wijk aanwezige woningcorporaties (Woondrecht, Progrez en Interstede) tot stand gekomen, die de herstructurering met diverse andere partijen ter hand nam: Krispijn Wonen.

Besloten werd, om meer ruimte en differentiatie in de wijk te creëren; van de 2.076 huurwoningen werden er 1.100 gesloopt, 767 gerenoveerd en 143 verkocht. Daarnaast werden er 567 nieuwe woningen gebouwd. Een deel van de bestaande bouw zal worden omgebouwd tot seniorenwoning. Hiermee is fysiek meer ruimte gemaakt en het aandeel huurwoningen teruggebracht.

Tuindorpkarakter

De Nieuwe Hollander is een dakpan die met name is ontwikkeld voor de grootschalige nieuwbouw. De pan werd vorig jaar geïntroduceerd als een grootschalige pan met een wat grotere maatvoering dan gebruikelijk, waardoor minder aantallen per m² vereist zijn. Daarnaast wordt de dakpan in een modulair systeem toegepast. Dit betekent dat een vaste maat wordt gehanteerd: in de constructiebreedte hoeft men enkel rekening te houden met een veelvoud van 300 mm. In veel gevallen hoeft de dakpan hierdoor niet geslepen te worden. Zie voor een uitgebreid verslag over de dakpan het artikel ‘Het Oranjegevoel’ in Roofs 2005-6.

Stefanie van Ooijen van Krispijn Wonen vertelt: ‘Waar voorheen 246 woningen in de Vincent van Goghbuurt stonden, komen er in de nieuwe opzet 159 voor terug. De wijk is hierdoor ruimtelijker geworden. De uitstraling van de woningen moest hierop aansluiten. De architectuur van de Van Goghbuurt sluit bovendien aan bij het tuindorpkarakter van de daarnaast gelegen wijk en bij de eisen van het totale beeldkwaliteitsplan. Materiaalkeuzes zijn hierop gebaseerd. Zo is ook De Nieuwe Hollander met zijn slanke uitstraling en traditionele karakter geselecteerd om aan dat totaalbeeld te voldoen.’

Keuze voor de dakpan

De argumenten voor het kiezen voor deze dakpan zijn divers. Architect Theo Malschaert van Lugten Malschaert Architecten maakte de keuze voor de pan op zowel esthetische als praktische gronden. ‘Niet alleen qua vormgeving maar ook qua maatvoering past deze dakpan in dit plan. Met name voor de dakkapellen was de ‘30 cm maatvoering’ van De Nieuwe Hollander doorslaggevend.’

Harry Laumans van Lafarge Dakproducten vertelt hierover: ‘De breedte van De Nieuwe Holander is gelijk aan de andere dakpannen uit onze productenrange, maar de lengte is net iets groter. Vandaar dat slanke uiterlijk. Steeds meer wordt de keuze voor een dakpan bepaald in combinatie met gevelstenen, dus afmetingen moeten in balans zijn. Deze dakpan heeft de eigenschappen in zich van een typische projectdakpan en hij voldoet ook aan de eisen van het Bouwstoffenplan.’

Leverancier Bricx noemt de prijs-kwaliteitverhouding van de pan uitstekend. Hans Pannekoek: ‘De blauwgrijze tint is bovendien prachtig. Mooi en efficiënt zijn eigenschappen die niet altijd samengaan. Deze dakpan heeft het allebei. Bricx BV is leverancier van dakpannen, gevelstenen en aanverwante artikelen en fungeert als intermediair binnen een constructief samenwerkingsverband, wat leidt tot optimale synergie tussen de bouwpartijen.’

Nu al is het imago van de wijk aan het verbeteren. De verkoop van woningen is enorm toegenomen en de bewoners geven aan vertrouwen te hebben in de toekomst van de wijk. Volgens planning zal de herstructurering van de totale wijk Oud-Krispijn medio 2010 zijn voltooid.

?

Herstructurering Vincent van Goghbuurt/Oud-Krispijn, Dordrecht

Opdrachtgever: Krispijn Wonen, Dordrecht

Architect: Lugten Malschaert Architecten, Dordrecht

Hoofdaannemer: PBO Bouw

Pannenlegger: Dakdekkers- en timmerbedrijf A. Sommers te Groesbeek

Fabrikant Dakpannen: Lafarge Dakproducten, Montfoort

Leverancier dakpannen: Bricx, Hillegom