Zoeken

Roofs 2006-05-26 Eén naam en één identiteit

Hoewel het in de markt vrij goed bekend was dat de bedrijven die onder de namen Patina en Sietses opereerden bij elkaar hoorden, was de situatie volgens de directie niet optimaal. Beter was het, onder één naam naar buiten te treden, en zo een sterke merknaam te vestigen. Sinds kort voeren de betrokken bedrijven daarom de activiteiten onder de naam Patina uit. Tijdens de BouwRAI presenteerde men zich voor het eerst onder de gezamenlijke naam en de nieuwe huisstijl.

Het vergde altijd enige uitleg voor wie de bedrijvengroep nog niet kende. Vier in verschillende disciplines gespecialiseerde bedrijven werkten zelfstandig in de markt maar maakten wel gebruik van elkaars expertise; de bedrijven hadden ieder een eigen leiding, maar vielen gezamenlijk onder één directie. Hoe de verhoudingen nu precies in elkaar zaten, viel niet af te lezen uit de naamgeving; hier is sinds kort verandering in gebracht. De specialist in renovatiewerken werkt nu onder de naam Patina Dakbedekkingen Beverwijk BV (voorheen Patina Dakdenkers BV); de specialist in nieuwbouwwerken heet nu Patina Dakbedekkingen Andijk BV (voorheen Sietses Dakdenkers BV). Dit bedrijf voert overigens ook renovatiewerken uit. Op het gebied van valbeveiliging is men nu de klant onder de naam Patina Valbeveiliging BV van dienst (voorheen Patina Dakapplicaties BV). En tenslotte is het onderhoudsbedrijf in Wormerveer Patina Dakbeheer BV gaan heten (voorheen P&S Roofcare). Directeur-eigenaar Wil Boots licht de veranderingen toe.

Naamsbekendheid

‘Vijftien jaar geleden ben ik begonnen met een dakdekkerbedrijf,’ aldus Boots. ‘Langzamerhand zijn daar steeds meer bedrijven en onderdelen bijgekomen. Toen wij in 1995 het dakdekkerbedrijf van de heer Sietses overnamen, was één van de voorwaarden dat we de naam minimaal vijf jaar zouden handhaven. Wij hadden geen problemen hiermee akkoord te gaan, enerzijds omwille van de toenmalige eigenaar, die het bedrijf eigenhandig had opgebouwd, anderzijds ook omdat de naam in de regio goed bekend stond. Dit is echter wel ten koste gegaan van onze eigen naamsbekendheid. Inmiddels horen we bij de grootste dakdekkerbedrijven van Nederland, de bekendheid van de naam, het merk, is daar echter wat bij achtergebleven. Daarom hebben wij besloten de namen van alle bedrijven gelijk te stellen om zo een sterk merk te vestigen, dat synoniem moet gaan staan voor een complete dienstverlening voor het dak. Het lag voor de hand dat dit de naam Patina zou zijn; de banden met de naam Sietses zijn inmiddels verdwenen. In de regio West-Friesland is dat zeker geen kwestie van enkel een naamswijziging, omdat de naam Sietses daar al zo`n zeventig jaar sterk gevestigd was.’

Verandert er ook iets in de organisatie? Boots: ‘Nauwelijks. Ik zou eerder van een herstructurering spreken dan van een reorganisatie. Nog steeds fungeren de verschillende bedrijven zelfstandig en kan men de eigen lijn bepalen. Het gaat er immers om dat de ondernemingsgeest van elk bedrijf optimaal wordt gestimuleerd en dat kan alleen als men zelfstandig opereert. Uiteindelijk moet iedere business unit wel verantwoording afleggen aan de directie. Eens per twee maanden hebben we een gezamenlijke vergadering waar de gemeenschappelijke problemen worden doorgesproken en de activiteiten op elkaar worden afgestemd. Dit was al het geval en hierin zal niets veranderen. De bedrijfsculturen van de verschillende business units verschilt natuurlijk onderling; dat is logisch en dat moeten we ook niet willen veranderen. In de communicatie naar de markt is het echter wel wenselijk dat we onder één naam en één identiteit opereren. Alleen zo kunnen we de krachten bundelen.’

Synergie

‘Wel is het de bedoeling dat de synergie tussen de verschillende bedrijven als gevolg van deze gelijkschakeling van de naam nog verder wordt verbeterd. Door korte, daadkrachtige communicatielijnen willen we optimaal profiteren van de binnen de organisatie aanwezige kennis. Wij hebben op al onze activiteitsgebieden de specialisten in huis, het gaat erom deze kennis per klant op de beste manier te benutten. Een belangrijk element hierin is de implementatie van ons CRM (Customer Relationship Marketing)-systeem, een computersys­teem waarmee we alle gegevens met betrekking tot de relatie met de klant verzamelen. Elke klant krijgt één contactpersoon, die als centraal aanspreekpunt fungeert. Deze functioneert feitelijk als “trechter”: de vragen waar deze contactpersoon zelf het antwoord niet op weet (stel: de klant van een renovatiewerk heeft een vraag over valbeveiliging), speelt hij achter de schermen door naar de betreffende specialist. De centrale contactpersoon is er ook weer voor verantwoordelijk dat de klant op tijd en correct het antwoord aangeleverd krijgt. Op deze manier wordt de synergie tussen de verschillende bedrijven het beste benut.’

Huisstijl

Ook de huisstijl is als gevolg van de wijzigingen aangepast. De term “dakdenkers” is uit de naam verdwenen, maar komt terug in het vernieuwde logo, een denkwolkje met daarin een dak. Boots: ‘Deze aanpassing gaat verder dan je in eerste instantie zou denken: alle spullen waar ons logo op staat, dus niet alleen ons drukwerk, maar ook ons servies, de busjes, de borden langs de regionale voetbalvelden, etc., zullen op termijn worden vervangen.’ Wie denkt dat Boots na deze herstructurering achterover gaat leunen, heeft het mis. ‘We blijven op zoek naar manieren om onze activiteiten verder uit te breiden. Te denken valt aan een uitbreiding in de richting van het hellende dak of zonne-energie. Het is onze intentie uit te groeien tot de meest complete partner voor het dak.’

?

De organisatie in een notendop

Patina Dakbedekkingen Beverwijk BV: dakdekkerbedrijf, gespecialiseerd in renovatie van platte daken (bitumen, kunststof, EPDM).

Patina Dakbedekkingen Andijk BV: dakdekkerbedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw van platte daken (bitumen, kunststof, EPDM, groendaken).

Patina Valbeveiliging BV te Beverwijk: specialist op het gebied van valbeveiliging (RI&E, applicatie, trainingen). Licentiehouder van Latchways Fall protection.

Patina Dakbeheer BV te Wormerveer: onderhoudsdivisie.

Tevens is het bedrijf in het bezit van een zogeheten Dak & Nachtdienst, die in noodgevallen direct kan reageren.