Zoeken

Roofs 2006-05-30 Waterdichting op basis van polyurea

De nieuwe norm NEN 6050,  die beperkingen stelt aan het gebruik van open vuur bij risicovolle detailleringen, lag tot 1 mei ter kritiek. Naar verwachting zal de norm medio 2007 van kracht worden. Inmiddels wordt nagedacht over hoe hier mee om te gaan. In dit artikel wordt een methode van het Belgische Polymer Applications belicht. Het bedrijf is gespecialiseerd in hoogperformante coatings op basis van polyurea. Door de ontwikkeling van een gietbare en solventvrije variant kunnen de eigenschappen van deze producten ook toegepast worden op het dak.

Gunther Guinée

Tijdens de Dakendag 2005 ging directeur van Probasys en voorzitter van de verantwoordelijke normcommissie Lodewijk Niemöller in op de komende wijzigingen (zie Roofs 10-2005). In de norm zullen o.a. beperkingen gesteld worden aan de afstand waarbinnen men in de buurt van een dakdetail met open vuur mag werken.

In de jaren ‘80 werd het verspuitbaar polyurethaan voor het eerst gebruikt in de bouwsector, maar de toepassingen ervan waren erg vochtgevoelig en vaak risicovol. Toen in 1996 de zuivere polyurea keten werd geïntroduceerd door chemieconcern Texaco was het toenmalige familiebedrijf CaAra (het latere Polymer Applications uit het Belgische Boom) meteen enthousiast. Als één van de drie eerste firma’s op wereldniveau ging men aan de slag het product te vercommercialiseren. De auto-industrie was toen het meest toegankelijk en bood veel toepassingsmogelijkheden en, niet onbelangrijk, veel volume.

Auto-industrie

De polyurea-coatings worden gekenmerkt door een hoge elasticiteit en hardheid en kunnen naadloos worden aangebracht op een ondergrond van staalplaat, aluminium, hout, beton, ABS-kunststof, polyesters, etc. Barsten worden voorkomen door de hoge flexibiliteit en scheursterkte. Deze combinatie van eigenschappen, die ook behouden blijven onder belasting of inwerking van andere materialen, gereedschappen, structuren of weersomstandigheden, biedt meerdere toepassingsmogelijkheden. De spray-on toepassing zorgt voor een stevige en gelijkmatige coating waarmee het geschikt is voor toepassing op o.a. de binnenbekleding van bestelwagens en het afwerken van de laadvloer van vrachtwagens en het naadloos inkleden van vloeren en kamers (b.v. keukens, stallen, slachthuizen, diepvriescellen, enz.). De coating droogt snel en wordt binnen een paar seconden hard.

Van spuiten naar gieten

De toepassingen in de bouwsector lonkten, maar het spuiten of vernevelen in open lucht was vrijwel ondoenlijk. Ten eerste wordt er gewerkt onder zeer hoge druk, zodat er zeer veel voorzorgsmaatregelen genomen zouden moeten worden om omliggende gebouwen en voorwerpen af te dekken en te beschermen. Verder gaat dit verspuiten gepaard met een zeer hoog energieverbruik. Daarom ging men op zoek naar een solventvrij alternatief dat gewoon uitgegoten en zodoende gemakkelijker verwerkbaar was. Dit heeft echter gevolgen voor de samenstelling en houdt risico’s in op het gebied van behoud van kwaliteit. De zoektocht heeft uiteindelijk geresulteerd in de lancering van het Everroof naadloos waterdichtingssysteem voor daken.

Taaie dakhuid

Everroof is elastisch en bestand tegen alle weersomstandigheden. Het product is niet hydrofoob, wat inhoudt dat het verwerkt kan worden bij verschillende temperaturen en zelfs in vochtige omstandigheden, een eigenschap die volgens de leverancier gewaardeerd wordt door dakdekkers die nu nog een groot deel van de omzet verliezen aan planning i.v.m. het weer, om van de overige vochtproblemen nog maar te zwijgen. Dit alles is te danken aan de polymerisatie op veel hoger niveau dan bij PU, waardoor men een nog sterker product verkrijgt zonder wapening. Het kan het best worden omschreven als ‘taai’, oftewel hard maar soepel.

Het product kan op verschillende ondergronden primerloos worden aangebracht zoals hout of oude dakbedekking, in dakgoten, op EPS en PU isolatie. Op bijvoorbeeld beton is wel een voorbehandeling vereist. Het materiaal wordt geleverd in potten waar water aan toegevoegd moet worden om de reactie op gang te brengen en de verwerking te kunnen starten. De systemen kunnen eveneens ingezet worden voor de reparatie van EPDM afdichtingen. De vloeibaar aangebrachte dakhuid behoudt haar elasticiteit bij elke temperatuur en is daardoor geschikt om scheuren en barsten te overbruggen. Het materiaal wordt koud aangebracht en levert daardoor geen direct brandgevaar op het dak.

Plaatsing door erkende vakmensen

Leverancier Polymer Applications levert het product enkel aan enkele betrouwbare en meedenkende partners. Deze krijgen een opleiding en de nodige technische ondersteuning op de bouwplaats.

‘Deze manier van werken wordt gehanteerd om uitvoeringsfouten te voorkomen,’ licht commercieel directeur Ronald Vantricht toe. ‘De plaatsing is niet zo moeilijk, maar een aantal regels moeten gerespecteerd worden. Zo kan de dakhuid bijvoorbeeld ingestrooid worden met rubberkorrels, kwartszand of metaalpartikels. Wij doen dat altijd in twee lagen: een eerste laag aanbrengen die even droogt en dan afwerken met een tweede laag die dan ingestrooid wordt. Om tijd te winnen gaan sommige leveranciers en verwerkers ‘doorstrooien’, oftewel meteen op de eerste laag instrooien, maar daardoor zinken de deeltjes te ver in het materiaal, met verlies aan o.a. flexibiliteit en hechtkracht tot gevolg.’

Polymer Applications geeft 10 jaar garantie op de daken, dat bij afsluiting van een onderhoudscontract verlengd kan worden tot 15 jaar.