Zoeken

Roofs 2006-05-32 Subsidie voor arbo­vriendelijke hulpmiddelen

Een hoge prijs is soms een hindernis voor de aankoop van arbeidsmiddelen die gezond en veilig werken bevorderen. Om de aanschaf daarvan te stimuleren, is er de Farboregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de aanschaf van producten op de Farbolijst kan subsidie worden aangevraagd van maximaal 10% van de aanschafkosten.

Jaarlijks stelt het ministerie een lijst samen van innovatieve en arbovriendelijke arbeidsmiddelen, die de blootstelling aan fysieke belasting, lawaai of gevaarlijke stoffen verminderen. Alle organisaties (bedrijven, zelfstandigen en non-profitinstellingen) kunnen in aanmerking komen voor subsidie wanneer ze een hulpmiddel aanschaffen dat op de Farbolijst staat. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

De factuurdatum ligt in 2006

De aanschafprijs bedraagt meer dan € 2.500 (exclusief BTW), na aftrek van kortingen of eventuele andere subsidies. Ook voor de volgende kosten wordt geen subsidie gegeven: de kosten om het arbeidsmiddel bedrijfsklaar te maken; de kosten van bouwkundige voorzieningen die nodig zijn om het arbeidsmiddel te plaatsen, zoals het optrekken van muren of het storten van vloeren; en de kosten voor onderhoud.

Het arbeidsmiddel is nieuw aangeschaft; tweedehands arbeidsmiddelen, demonstratiemodellen en showroommodellen komen niet voor subsidie in aanmerking. Dat geldt ook voor arbeidsmiddelen die via zelfbouw of eigenbouw tot stand zijn gekomen.

Het arbeidsmiddel wordt bedrijfsmatig in Nederland gebruikt

Het arbeidsmiddel is al geleverd voordat de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Er is geen sprake van een financiering middels lease.

Wanneer het product voldoet aan deze eisen, kan een bedrijf maximaal tien procent van de aanschafkosten van een arbeidsmiddel op de lijst vergoed krijgen, tot maximaal € 25.000 per arbeidsmiddel.

Voorbeelden

De Farbolijst is drieledig: het gaat om producten die de risico’s verminderen op het gebied van de blootstelling aan fysieke belasting (aangeduid met de letter F), lawaai (L) of stof (S).

De lijst bevat een drietal arbeidsmiddelen die voor dakdekkers interessant zijn:

1.Schroefautomaat voor vlakke daken (F 368)

Dit apparaat is bestemd voor het met geringe fysieke belasting in staande houding schroeven van kunststof tulen/ankers in vlakke dakbanen en/of dakisolatie. Het bestaat uit:

Een elektrische schroefmachine

Een staande frame op wielen

Op stahoogte instelbare handvaten

Tule-/ankermagazijn

Automatisch tule-/ankerlaadsysteem met afstandhouder

2. Hetelucht bitumen lasautomaat (F 360)

Bestemd voor het met geringe fysieke belasting in staande houding lassen van bitumen dakbedekking. Het bestaat uit:

Een elektrisch aangedreven rijautomaat met aandrukrollen;

Een elektrische heteluchtföhn

Een tot in rechte stahouding verstelbare geleidesteun

3. Verplaatsbaar hekwerk/platform voor het werken op rieten daken (F 304)

Dit arbeidsmiddel is bestemd voor het met geringe fysieke belasting leggen van rieten daken.

Het bestaat uit:

Een aluminium hekwerk

Een dakhelling verstelinrichting

Een bevestigingssteun met haken

(eventueel) een platform met kantplank

De lijst bevat alleen algemene omschrijvingen van het arbeidsmiddel en geen merknamen, waardoor de gebruiker vrij is in de keuze van het merk. Andere voorbeelden van arbomiddelen uit de bouwsector zijn: metalen antisliploopplaten voor goede betreding van de bouwplaats (F 295), een herbestratingsmachine voor stratenmakers (F 338), een geluids- en trillingsarm vibrerend heisysteem (L016) voor het geluidsarm heien en een vacuumafzuigsysteem voor handgereedschap (S057) voor stofvrije houtbewerking. Daarnaast staan er op de Farbolijst veel arbovriendelijke hulpmiddelen voor de land- en tuinbouw en de gezondheidszorg.

Producenten

Hoe kan een producent zijn product aanmelden voor de Farbolijst? De lijst wordt jaarlijks aangepast. Elk bedrijf, elke organisatie en elk individu kan voorstellen voor wijzigingen of aanvullingen indienen. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

De arbeidsomstandigheden moeten door gebruik van het middel aanzienlijk verbeteren.

Het middel moet innovatief zijn (en nog niet algemeen gangbaar in Nederland).

Het middel mag geen technisch risico inhouden. Het moet dus betrouwbaar en ‘uitontwikkeld’ zijn.

Het arbeidsmiddel is duurder dan € 2.500,- exclusief BTW

Het arbeidsmiddel moet op ruime schaal toegepast kunnen worden, ook in het midden- en kleinbedrijf.

Er moet sprake zijn van bronbeleid (er staan dan ook geen pbm’s op de Farbolijst).

Het verzoek tot opname in de Farbolijst 2007 moet vóór 1 augustus 2006 ingediend worden. Een commissie van deskundigen beoordeelt de inzendingen en past de lijst aan, waarna de nieuwe lijst gepubliceerd wordt.

4,5 miljoen

Net als in 2005 is in 2006 4,5 miljoen euro aan Farbosubsidie beschikbaar. Vorig jaar werd er zelfs voor meer dan 10 miljoen euro subsidie aangevraagd. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Zodra het vastgestelde budget is bereikt, worden er geen subsidies meer verstrekt. Een tijdige aanvraag is dus van belang.

Welke producten staan op de Farbolijst?

De Farbolijst bevat geen namen van merken of producenten; het is een onpartijdige lijst van de overheid. De foto’s bij dit artikel zijn slechts voorbeelden van mogelijke oplossingen, die in de meeste gevallen door meerdere producenten worden aangeboden, vaak met extra service m.b.t. de subsidie-aanvraag. Informeert u bij uw leverancier naar de mogelijkheden.