Zoeken

Roofs 2006-06-24 Innovatie in applicatie

Het Bouwbedrijf B. Desaunois was aan een ruimere locatie toe en bouwde daarom in eigen beheer een nieuw bedrijfspand in Zwaagdijk. Het project, dat uit zowel een staaldak als een betondak bestaat, is bedekt met Prelasti EPDM membranen en demonstreert goed de eigenschappen van het vorig jaar geïntroduceerde Centrix-systeem.

Het nieuwe pand van het aannemersbedrijf bestaat uit twee delen: een kantoorgedeelte en een werkplaats, waar kleine prefab producten worden geproduceerd. Dit gedeelte wordt tevens gebruikt voor opslag. Het kantoorgedeelte heeft een betondak, de werkplaats een staaldak. Beide gedeelten werden bedekt met EPDM membranen, maar ieder met een verschillend systeem. In een gesprek met Gerard van Diepen, directeur van het gelijknamige dakdekkerbedrijf uit Opmeer, en directeur Edwin van Dijk en account manager Jos van der Wijk van leverancier EPDM Systems wordt het project nader toegelicht.

Betondak: losliggend systeem

Het betondak van het kantoorgedeelte heeft een oppervlakte van 620 m² dat op sommige plaatsen wordt onderbroken door een airco-installatie. Het dak is als volgt opgebouwd:

PE-folie 0,2 mm

PIR isolatie 80 mm

Prelasti EPDM 1,2 mm, losliggend

Ballastlaag van grind en tegels

‘De dakbedekking bestaat uit één membraan die door EPDM Systems op maat is geproduceerd,’ vertelt Van Dijk. ‘Wij kunnen de meest uiteenlopende maten en vormen, inclusief sparingen, produceren aan de hand van de bouwtekening (of na exacte inmeting ter plaatse), zodat een dakbedekking uit één stuk, dus naadloos, kan worden verkregen.’ Het membraan wordt op de bouwplaats met een kraan het dak op getakeld en op de juiste plek gelegd. Daarna wordt het materiaal uitgerold zodat het dak direct waterdicht is. Om het membraan op zijn plek te houden werd het in eerste instantie geballast met behulp van tegels. Uiteindelijk werd er grind gestort en er werden tegelpaden aangelegd die gebruikt kunnen worden bij dakbetreding ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het dak of de airco-installatie.

Staaldak: Centrix

Het staaldak van de werkplaats heeft een oppervlakte van 1420 m² en bestaat uit overspanningen tot 25 m. De dakopbouw is als volgt:

PE-folie 0,2 mm

Taurox D steenwol isolatie 110 mm

Prelasti EPDM 1,2 mm, mechanisch bevestigd

Hier is de dakbedekking mechanisch bevestigd volgens het Centrix systeem. Centrix is een systeem voor fixatie van kunststof dakbanen, dat vorig jaar door Afast BV op de Nederlandse markt is geïntroduceerd. De bevestiger wordt door middel van inductietechniek aan de onderzijde van de dakbaan verkleefd. De drukverdeelplaat bovenop de bevestiger is voorzien van een speciale coating, die door middel van een inductiemachine (straling dwars door de dakbedekking) wordt geactiveerd. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van het systeem het artikel ‘Bevestigen op basis van inductie’ in Roofs 5-2005. Het systeem kan worden toegepast bij dakbedekkingen van PVC, TPO en EPDM. EPDM-Systems heeft met Afast een zeer nauwe samenwerking op het gebied van EPDM dakbedekking en het Centrix-systeem.

‘De verwerking wordt hierdoor heel eenvoudig,’ vertelt Gerard van Diepen. ‘Eerst brachten wij de bevestigers in een rechte lijn aan,  conform het door EPDM Systems aangeleverde rasterplan, afhankelijk van de windbelastingsberekening. Door de hoge rekenwaarde van 600N hoeft men in dit systeem minder bevestigers te gebruiken dan in traditionele systemen. Na het uitrollen van de EPDM membranen werken we weer langs dezelfde lijn om de bevestigers te activeren. De inductie machine is licht in gewicht en geeft zelf aan, wanneer de juiste positie is bereikt. Na een periode van 5,2 seconden is de coating geactiveerd en de bevestiging een feit. Overigens is de coating op dezelfde manier weer te de-activeren, dit verzekerd een eenvoudige en milieuvriendelijke ontmanteling van het dak, zodat we in de toekomst de materialen van het dak gescheiden kunnen afvoeren.’

Het was bij het staaldak niet mogelijk de gehele dakbedekking in één membraan te leveren, vanwege het hoge gewicht dat dit membraan zou krijgen. Er werden daarom twee membranen geleverd die op het dak met elkaar zijn verbonden. Er was in de productie van het membraan al rekening gehouden met de aanwezigheid van vijf lichtstraten in het dak; deze hoefden dus enkel met geprefabriceerde hoekstukken te worden afgewerkt. De dakranden en opstanden moeten volgens de verwerkingsrichtlijnen verlijmd worden met contactlijm. Voor deze toepassing is verspuitbare contactlijm gebruikt. ‘Dit is een prachtige innovatie voor het werken met EPDM membranen,’ aldus Van Diepen.

Ontwikkelen applicatiemethoden

‘Het materiaal EPDM wint steeds meer terrein ten opzichte van de andere dakbedekkingen,’ stelt Van Dijk. ‘De voordelen van het materiaal (naadloos aan te brengen, geen weekmakers, geen veroudering als gevolg van UV-straling, brandveilige applicatie, duurzaamheid en laagste kosten op termijn) worden steeds meer door opdrachtgevers en verwerkers onder ogen gezien. De markt is behoudend, maar wij zien een duidelijke tendens dat de vraag naar EPDM dakbedekkingen stijgt.’

‘De materialen zijn inmiddels wel uitontwikkeld, daar valt niet zoveel meer aan te verbeteren,’ vertelt Van der Wijk. ‘De belangrijkste innovatie zit hem nu in de applicatiemethoden. Hoe bevestig je materialen sneller, milieuvriendelijker, brandveiliger? Wij zijn op dit gebied voortdurend op zoek naar betere oplossingen. Naar mijn mening betekent het Centrix systeem een belangrijke stap in dit proces. Met de toepassing van een EPDM membraan en het Centrix systeem is het dak in korte tijd waterdicht en op een zekere manier bevestigd.’

‘Het feit dat het gebruik van open vuur met dit systeem achterwege blijft, is, zeker gezien de huidige ontwikkelingen, een zeer belangrijk gegeven,’ voegt Van Dijk hieraan toe. ‘Met de NEN 6050 die binnen afzienbare tijd van kracht wordt, wordt het gebruik van open vuur immers aan banden gelegd. Men moet daarom op zoek naar brandveilige oplossingen. Toepassing van het materiaal EPDM kan in veel situaties een oplossing zijn.’

‘Wat ons betreft heeft EPDM de toekomst,’ aldus de dakdekker. ‘Wij streven ernaar binnen ons bedrijf een omslag te maken: binnen drie jaar willen wij alleen nog maar daken met EPDM aanbrengen.’