Zoeken

Roofs 2006-06-28 Dakbedekking met geïntegreerde PV modules

De nieuwe locatie van Wemmers Installatiebedrijf BV uit Bles­kens­graaf moest een visitekaartje voor het bedrijf worden. Het pand werd uitgerust met een aantal milieuvriendelijke methoden en technieken die de stand ter techniek op dit gebied goed aantonen. Het dak werd uitgevoerd met een dakbedekking waarmee licht wordt omgezet in energie: de Evalon Solar. Het was het eerste grote project dat in Nederland met deze dakbedekking werd uitgevoerd

Het nieuwe pand zal zo compleet mogelijk demonstreren op welke gebieden het installatiebedrijf zoal actief is. Zo heeft men een klimaatsysteem aangelegd die het pand energiezuinig en milieuvriendelijk maken. Het bedrijfspand is voorzien van een comfortsysteem. Dit systeem bestaat o.a. uit een bronpompinstallatie. Deze bestaat uit twee geboorde bronnen, (aquifers) die op een diepte van 100 meter water onttrekt c.q. injecteert in een watervoerende zandlaag. Door dit water door een wisselaar te laten stromen wordt de temperatuur van het grondwater overgedragen aan de gebouwinstallatie. Door gebruik te maken van een laagtemperatuur afgiftesysteem in de vorm van vloerverwarming c.q. koeling wordt de bouwmassa op een constante temperatuur gehouden.

De luchtbehandelingsinstallatie bestaat uit een ventilatiesysteem dat is voorzien van een kruisstroomwisselaar met bypass regeling. Ook wordt het regenwater opgevangen in een kelder, dit wordt gebruikt voor de spoeling van de toiletten en het wassen van de bedrijfswagens. Op al deze terreinen is het installatiebedrijf ook voor de klanten actief.

Om het geheel te vervolmaken, is op het dak een dakbedekking aangelegd, dat zelfs meer energie produceert dan het bedrijf verbruikt: de resterende energie wordt dan ook verkocht aan het energiebedrijf. Het gaat hier om de Evalon-Solar, een kunststof dakbedekking met geïntegreerde PV modules. Het product is al enige jaren leverbaar, en in het buitenland al breed verspreid. Dit project betekent echter de eerste grootschalige toepassing (ruim 720 m²) van deze dakbedekking in Nederland.

Net als een gewone dakbedekking

De vinding wordt sinds 1999 door de Duitse fabrikant Alwitra geproduceerd en won vorig jaar op de Batimat beurs in Parijs de Batimat Gold Award for Innovation. Het productieproces van de dakbanen wordt door de fabrikant zorgvuldig geheim gehouden. Feit is, dat de kunststof dakbedekking met de PV modules net als een gewone dakbedekking op rollen wordt aangeleverd. De dakbedekking wordt in de overlappen mechanisch bevestigd en de naden worden door middel van hete lucht gelast. De dakbedekking vergt hetzelfde onderhoud als een normale dakbedekking en is normaal beloopbaar (vanzelfsprekend is het, net als bij andere dakbedekkingen, niet raadzaam met hoge hakken over deze dakbedekking te lopen).

Luc Van Ryckeghem van de producent vertelt: ‘Een aantal aandachtspunten moet wel in acht worden genomen om de opbrengst te optimaliseren. Schaduwval moet zoveel mogelijk worden voorkomen, dus bij opstaande dakranden moet bijvoorbeeld altijd een aantal meter afstand worden gehouden. Ook in verband met de windbelasting moet een afstand van minimaal 2,0 m van de dakrand (stormzone) in acht worden genomen. Verder is het niet de bedoeling dat er water op het dak, en dan met name op de PV modules, blijft staan. Dat is nooit goed voor een dak, maar met een dakbedekking met PV-modules luistert het extra nauw. Water werkt immers als een filter en vermindert de lichtval op de zonnecellen, wat ten koste gaat van de opbrengst. Daarom moet een dak waar deze dakbedekking wordt toegepast op minimaal een afschot van 3% liggen. Het is dan ook, net als op ieder dak, belangrijk dat regelmatig (minimaal eens per jaar) inspectie en onderhoud wordt uitgevoerd.’

De PV modules zijn gekoppeld aan omvormers die de energie op netspanning brengen. Er zijn verschillende manieren om de bedrading naar de omvormers te leiden; bij het pand van Wemmers wordt deze onder het dakbeschot via een speciaal aangebrachte goot naar de omvormer geleid. Er zijn vier omvormers verspreid door het pand. Een andere mogelijkheid is de draden gezamenlijk door één doorgang te leiden. In alle gevallen wordt de bedrading goed ingewerkt met isolatiemateriaal om een koudebrug te voorkomen. De dakbedekking is in verschillende kleuren te verkrijgen. Alwitra biedt 20 jaar garantie op de energieopbrengst.

Verwerking

Hoewel de applicatie grotendeels overeenkomt met die van een normale dakbedekking, werkt de producent met geselecteerde verwerkers, en blijft men de projecten intensief begeleiden. In Nederland is WeKa Daksystemen uit Giessenburg de importeur en de verwerker. De dakbedekking is door de specialisten van dit bedrijf aangebracht. ‘Het geringe gewicht van de dakbedekking vormt het voornaamste voordeel ten opzichte van de PV panelen,’ vertelt Dick Groenenberg van WeKa Daksystemen. ‘Hierdoor kan in veel gevallen de onderconstructie lichter blijven. Het systeem heeft verder een hoge energieopbrengst. Het stroomverbruik in Duitsland bedraagt bijvoorbeeld ca. 500 miljard kWh per jaar. Dit komt overeen met de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van een oppervlak van slechts 110 km² die met dit product bedekt is. Het materiaal is eigenlijk alleen rendabel bij toepassing op de grotere dakvlakken, vanaf 60 m². De terugverdientijd varieert in deze gevallen tussen de vijf en vijftien jaar.’

Subsidies

De dakbedekking wordt pas enkele jaren na de feitelijke introductie in Nederland voor het eerst toegepast in een grootschalig project. Waarom heeft dit zo lang geduurd? ‘De toepassing van zonne-energie is in Nederland, zeker in vergelijking met het buitenland, weinig populair,’ aldus Groenenberg. ‘Dat komt omdat in de ons omringende landen er eenvoudige subsidieregels en een hoge vergoeding per terug geleverde kWh verleend wordt. In Nederland is deze situatie heel wat complexer (ons land telt zo’n 1300 subsidiemogelijkheden), waarbij tot een maximum van 40 % van de investering kan worden vergoed. Dat toepassing van zonne-energie financieel niet onaantrekkelijk hoeft te zijn, bewijst het dak van Wemmers Installatiebedrijf. Ondanks de lastige subsidietrajecten is de belangstelling groot. Het volgende project wordt nu opgestart, hopelijk volgen er binnenkort nog meer van dit soort projecten.’

‘In Nederland speelt voor bedrijven het milieuvriendelijke imago een veel grotere rol dan in het buitenland,’ aldus Van Ryckeghem. ‘Ik verwacht dan ook een opleving van de verkoop van systemen voor zonne-energie zodra er ook in Nederland weer gezonde regelingen voor de systemen bestaan.’

Nieuwbouw Wemmers

Installatiebedrijf, Bleskensgraaf

Opdrachtgever: Wemmers Installatiebedrijf b.v., Bleskensgraaf

Architect: van der Padt&Partners, Giessenburg

Hoofdaannemer: P.B.A. b.v.

Dakdekker: WeKa Daksystemen, Giessenburg

Leverancier dakbedekking: Alwitra GmbH & Co, Trier (D)