Zoeken

Roofs 2006-06-30 Warmtereductie door witte dakbedekking

Bij de renovatie van de dakbedekking op het magazijn koos Yamaha Motor Distribution BV voor Derbigum Brite, een bitumineus waterdichtingsmembraan met witte acryl toplaag. De zonlichtreflecterende witte bovenlaag zorgt voor een reductie van de warmtelast in het gebouw. Een interview met de betrokken partijen die dit project ten uitvoer hebben gebracht.

Suzanne de Werd

Het Yamaha Motor Distribution Center in Schiphol is, samen met een dependance in Lyon, verantwoordelijk voor de distributie van spare parts voor de Yamaha-motoren. De dakbedekking op het pand was ongeveer 12 jaar oud, bevatte veel craquelé en er traden lekkages op. De conclusie was dan ook dat renovatie geboden was. ‘Binnen 24 of 48 uur moeten de producten door heel Europa geleverd kunnen worden,’ vertelt Duco Hoekstra, manager Logistics Division van Yamaha. ‘De gevolgen van een lekkage in het magazijn zouden groot zijn: denk maar aan verlies en/of beschadiging van de voorraad, een vertraging van de levering aan klanten, beschadiging van de technische installaties en eventuele personele ongelukken (uitglijden, elektrische schok e.d.).’

Warmtelast

Architecten- en bouwfirma Takenaka Netherlands ondersteunt en adviseert Yamaha bij hun gebouw- en installatiebeheer. Chief Maintenance Section John Haamans legt uit wat het eisenpakket was voor de te kiezen nieuwe dakbedekking. ‘Naast de gebruikelijke garantie van 10 jaar en technische levensduur van 20-25 jaar hadden we de volgende eisen: het logistieke proces mocht niet verstoord worden; open vuur tijdens de applicatie moest geminimaliseerd worden, de uitvoering moest in zo kort mogelijke periode plaatsvinden en er moesten veiligheidsvoorzieningen op het dak geplaatst worden. Reductie van de warmtelast in het magazijn was een andere belangrijke eis.’

Het 16.000 m2 grote en acht meter hoge magazijn was bedekt met de gebruikelijke zwarte dakbedekking, die ervoor zorgde dat de temperatuur in het gebouw ’s zomers flink op kon lopen, ondanks de reeds toegepaste ventilatiemiddelen. Dit werd door het bedrijf als probleem ervaren. Extra isolatie aanbrengen zou geen uitkomst bieden, zo bleek uit onderzoek. Haamans: ‘Berekeningen lieten zien dat het gebouw in de zomer dan niet om 15 uur, maar om 18 uur dezelfde hoge warmtelast zou bereiken. Bovendien duurt het dan lang voordat de warmte weer uit het gebouw verdwenen is. Ook zou de verhoging van het dak door het aanbrengen van de isolatie problemen hebben opgeleverd.’ Het gebruik van airconditioning om de binnenlucht te koelen zou een te hoge investering zijn, die veel energie zou kosten en bovendien in een groot magazijn met veel open deuren maar weinig zou opleveren. ‘Het betrokken dakdekkerbedrijf, Patina, maakte ons attent op het nieuwe Derbigum Brite, een bitumineuze dakbedekking met een witte toplaag,’ vertelt Haamans.

Koude kleefstof

Met deze dakbedekking kon aan alle eisen van de opdrachtgever omtrent de toepassing worden voldaan, zo legt Peter Smit van het dakdekkerbedrijf uit: ‘Het product wordt met een koude kleefstof verlijmd, wat het brandgevaar aanzienlijk vermindert. Op enkele plaatsen (met name de naden en bij de lichtstraten) moet er wel gebrand worden, maar het gebruik van de brander is geminimaliseerd. Tijdens de applicatie kan het productieproces in de hal gewoon doorgaan: de dakdekkers bereiken het dak via een speciaal daarvoor opgestelde steigertrap aan de zijkant van het gebouw.’ Takenaka ziet toe op het veilig verloop van de werkzaamheden en wordt daarin ondersteund met een door de opdrachtgever ingehuurde veiligheidsfunctionaris die dagelijks de gang van zaken controleert. Na afloop van de werkzaamheden wordt ook dakveiligheid geïnstalleerd (permanent valbeveiligingssysteem, twee extra kooiladders en markeringen van veilige zones en vluchtwegen).

Voor de dakdekker vereist het werken met witte dakbedekking wel enige aanpassing. Smit: ‘Extra accuratesse is nodig. Elke vlek die je maakt, zie je. De dakdekkers dragen speciale schoenbescherming en gasflessen met een roestige onderkant mogen bijvoorbeeld niet zomaar op het witte dak gezet worden. De koudlijm Derbibond S die we gebruiken is zwart van kleur en wordt op het dak gespoten met een spraygun. Daarom moeten we ook rekening houden met de windrichting, zodat de zwarte lijm niet op het witte membraan terechtkomt. Natuurlijk zijn op de witte dakbedekking vuil en voetstappen duidelijker zichtbaar, maar deze worden met een regenbui al snel weggespoeld. De Derbigum Brite is pas één jaar op de Nederlandse markt en dus ook nieuw voor ons. Onze dakdekkers hebben een opleiding gehad bij de fabrikant en bovendien overleggen we met hen bij de uitvoering van een project. Het dragen van een zonnebril tijdens de werkzaamheden is geen overbodige luxe. Door de hoge reflectiegraad van de dakbedekking is het zonlicht extra scherp op de daken.’

Temperatuurverlaging

Het dak van het Yamaha Distribution Center is het vierde dak in Nederland dat met de witte dakbedekking is bedekt. John Poppelaars, technical manager bij Derbigum Nederland, vertelt over het product: ‘De witte acryl toplaag heeft een lichtreflectiepercentage van 76%. Daarmee kan het de oppervlaktetemperatuur van het dak tot 45°C  verlagen ten opzichte van de klassieke zwarte daken. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat het product zich ook gunstig verhoudt ten opzichte van andere witte dakbedekkingen.’ Ander onderzoek, uitgevoerd op basis van industriële gebouwen zonder airconditioning in Brussel, toont aan dat het 3 mm dikke membraan op jaarbasis het aantal dagen dat de temperatuur de 25°C overstijgt, kan verminderen met 27 en de dagen waarop de temperatuur de 28°C  overstijgt met 21 dagen kan doen dalen. De dakbedekking is onderhoudsvriendelijk en kan gereinigd worden onder hoge druk. Yamaha en Takenaka zijn tevreden met het bereikte resultaat: ‘Het dak is gerenoveerd, en in plaats van een energieverslindend airco-systeem, zorgt de witte dakbedekking op milieuvriendelijke wijze voor warmtereductie in het pand.’