Zoeken

Roofs 2006-06-37 Nieuwslijn

BauderTEC zelfklevende daksystemen

Brandveilig werken met bitumineuze daksystemen is een must. Voor dakbedekkingbedrijven zijn er enorme risico’s verbonden aan het werken met open vuur ter plaatse van details, opstanden, opgaand gevelwerk, lichtkoepels etc. Speciaal hiervoor heeft Bauder het BauderTEC zelfklevende daksysteem ontworpen. Twee lagen volledig zelfklevend aangebracht geven een optimale waterdichtheid en worden zonder open vuur aangebracht. Ter plaatse van details kan worden volstaan met de BauderTEC KSA, volledig zelfklevend aangebracht op de 'brandbare' onderconstructie met zelfklevende overlappen. Vervolgens kan het systeem met een tweede laag BauderKARAT (brandrol) afgewerkt worden. De vlam van de brander kan dan immers niet meer bij de brandbare onderconstructie komen.

Snel een sterke verbinding

De specialist in afdichtingsmaterialen Illbruck ontwikkelde met de PU 08 pistoollijm een lijm gebaseerd op gemodificeerde polyurethanen, die gebruikt kan worden in de bouw, de timmerindustrie en in diverse dak- en gevelindustrieën. De hechting op of tussen materialen als hout, aluminium, steen, glas en kunststof is zeer goed. Men heeft niet meer nodig dan 200 gr/m2, die éénzijdig kan worden aangebracht. Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. :

- het verlijmen van kozijnen

- dakbedekkingen tegen opstaande randen

- isolatieplaten

-vlakverlijming in de standbouw

-het verlijmen van vloerbedekking op traptreden en spanlatten

De PU 08 beschikt over vullende eigenschappen en is overschilderbaar en geschikt voor buitentoepassingen. Hij kan worden verwerkt bij temperaturen tussen -5 en +35 graden.

‘Magnesium is het metaal van de toekomst’

Morgo Aluminium B.V. is met ingang van 1 maart 2006 alleenvertegenwoordiger in Nederland van SHL Alubin uit Israël, voor magnesium profielen.

Het bedrijf noemt magnesium het materiaal van de toekomst omdat het 35% lichter is dan aluminium, 75% lichter dan staal en praktisch even sterk als aluminium. Het materiaal is een goede geleider van warmte en elektriciteit. De toepassingsmogelijkheden zijn legio; vooral voor producten en activiteiten waarbij gewicht een rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de transportsector en diverse lichtgewicht constructies. De verwachting bestaat dat de toepassing van met name geëxtrudeerde magnesium profielen de komende jaren sterk zal toenemen.

Morgo kan geëxtrudeerde magnesium profielen leveren, desgewenst gemoffeld in een RAL-kleur waardoor corrosie geen kans meer heeft. Tevens zijn diverse bewerkingen mogelijk zoals boren / zagen / lassen / frezen / draaien. Het materiaal verliest geen sterkte bij het lassen.

Iso-Tak rondt European Technical Approval (ETA-06) af.

Na een voorbereidingsperiode van ruim twee jaar heeft Afast BV in samenwerking met K-Plast AB – Zweden met succes het traject voor het behalen van een  European Technical Approval (ETA-06) bij het N.B.I. Testinstituut in Noorwegen afgerond.

In dit certificaat zijn alle parameters doorlopen die in Europees verband gesteld worden aan bevestigingssystemen voor de montage van flexibele dakbanen. Alle producten (bevestigers, metalen drukverdeelplaten en kunststof telescoop-tule-systemen) uit het Iso-Tak-programma zijn opgenomen.

De parameters waarop de testen zijn uitgevoerd zijn:

1)            Product omschrijving en tekeningen

2)            Statische weerstand d.m.v. uittrekproeven

3)            Dynamische weerstand d.m.v. windkisttesten

4)            Weerstand tegen terugdraaien uit onderconstructie

5)            Weerstand tegen veroudering van kunststof tules

6)            Weerstand tegen corrosie volgens Kesternich DIN 50018 S2,0L

7)            Bewaking productieprocessen.

Momenteel is het approval uitsluitend beschikbaar in het Engels, maar aan een vertaling wordt gewerkt. Afast is met deze ETA-06 een van de eerste leveranciers van bevestigingsmaterialen die dit proces heeft afgerond.

AGENDA

Parels op het dak:

26 mei - 26 augustus 2006.
RAP Architectuurcentrum Leiden. Info: www.parelsophetdak.nl

Diploma-uitreiking Tectum:
29 juni 2006. Nieuwegeins Business Center, Nieuwegein. Info: www.tectum.nl

Installatievakbeurs Hardenberg: 12-14 september 2006. Evenementenhal Hardenberg.

Bouwrelatiedagen Gorinchem: 26-28 september 2006. Evenementenhal Gorinchem.

Bouwrelatiedagen Hardenberg:
17-19 oktober 2006. Evenementenhal Hardenberg.

Nationale Dakendag: 1 november 2006. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.dakendag.nl

Toitdak 2006: 14-16 november 2006. Brabanthal, Leuven. Info: www.toitdak.be

Internationale Bouwbeurs 2007:
7-10 februari 2007. Jaarbeurs Utrecht

EPDM Systems lanceert Geotop

EPDM Systems biedt de EPDM rubber membranen voor vijvers en geo-industrie voortaan onder de naam Geotop aan. Onder deze naam biedt het bedrijf een verscheidenheid aan producten voor verschillende toepassingen aan.

Atlas Acomfa bv : nieuwe importeur van Ondex platen in Nederland

Atlas Acomfa bv te Noordwijkerhout is per 3 april jl. de officiële importeur in Nederland van Ondex golf- en profielplaten. Deze golfplaten, (waaronder HR en Sollux) vormen een aanvulling op het assortiment van lichtdoorlatende platen van het bedrijf.

Ondex Frankrijk is producent van de PVC platen (o.a. HR), vervaardigd volgens het procédé van bi-oriëntatie en coëxtrusie, hetgeen zorgt voor een zeer hoge slagvastheid (tot boven de 1200 kJ/m² voor de HR plaat), mechanische weerstand en weerstand tegen koude en temperatuurschommelingen. De technische eigenschappen maken het product geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen in de bouw en industriële sector: dakbedekkingen en wandbekledingen van industriële gebouwen, sheddaken, sportgebouwen, opslagruimtes.

Vennoot Bureau voor Dakadvies & Calculatie

Op 1 februari 2006 is dhr. Ado Hartenhof toegetreden als vennoot bij Bureau D&C. Het dakadviesbureau zocht vanwege een voortdurende toename van werkzaamheden versterking in het team adviseurs. Hartenhof is reeds vele jaren actief in de dakenbranche waarvan de laatste jaren als technisch adviseur. Bureau D&C heeft hiermee een deskundig en gedegen adviseur gevonden voor de verdere uitbouw van haar werkzaamheden en relatiebestand.

Nieuwe normen NEN

NEN-EN 12691: 2006 – Flexibele banen voor waterafdichtingen; Bitumen, kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen; Bepaling van de weerstand tegen stootbelasting.

NEN-EN 14909: 2006 – Flexibele banen voor waterafdichtingen; Kunststof en rubber banen voor vochtwerende lagen.

NEN-EN 14732-1: 2006 2e Ontw. – Vooraf vervaardigde wanden, vloeren en dakelementen; Deel 1: Producteisen.

Nuon zet in op zonne-energie

Energieonderneming Nuon neemt de zonneceltechnologie Helianthos van Akzo Nobel over. Het bedrijf wil met de overname een doorbraak bereiken op het gebied van zonne-energie. De nieuwe technologie moet zonne-energie betaalbaar maken voor een brede groep klanten en een goed alternatief zijn voor elektriciteit uit fossiele brandstoffen.Het zonnecelonderdeel van Akzo Nobel is een onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit, bedoeld om de weg te effenen voor de grootschalige productie van zonnecelfolies. De flexibele folies bevat ultradunne actieve lagen - 30 tot 50 maal dunner dan een menselijke haar - die licht in elektriciteit omzetten. Door het geringe gewicht kan de folie ook op grote (dak)oppervlakken worden toegepast, zonder dat bouwconstructies moeten worden verzwaard. Ook het aanbrengen op gebogen oppervlakken en mobiele toepassingen - zoals voertuigen en textiel - is mogelijk. De toepasbaarheid van zonne-energie zal hiermee naar verwachting fors toenemen, waardoor het aandeel ervan in de totale stroomproductie flink kan stijgen. In de komende drie jaar zal het Helianthos-team de technologie verder ontwikkelen en rijp maken voor productie en marktintroductie.

PERSONALIA

Projectmanager Contitech/ Phoenix Benelux

Vanaf 1 juni is Joop Maes als projectmanager in dienst getreden bij Contitech/ Phoenix Benelux bvba uit Antwerpen. Joop Maes gaat het dakteam Nederland, momenteel bestaande uit Erik Steegman en John Willem van Heck, commercieel versterken  met als doel om de gezamenlijk omzet van de Phoenix EPDM dak- en gevelproducten verder uit te breiden.Joop Maes is bekend binnen de dakmarkt vanwege o.a. zijn werkzaamheden binnen de bitumineuze sector (ESHA en KAB Herentals).

Verkoop binnendienst medewerker
Troelstra & de Vries

Jurgen Tuinman (28) is als verkoop binnendienst medewerker bij Troelstra & de Vries BV gestart. Tuinman heeft bij een groothandel in mobiele telefonie reeds veel ervaring opgedaan in de functie van verkoper binnendienst. Op dit moment volgt Tuinman een intensief inwerk/introductie programma, daarna zal hij gezamenlijk met de heer Schraa de verkoopbinnendienst bij Troelstra & de Vries BV voor zijn rekening gaan nemen.

Voortgangsrapport ‘Vinyl 2010’: verdubbeling van de recycling PVC-afval in 2005

Brancheorganisatie Vinyl 2010 meldt in haar Voortgangs­rapport 2006 dat de recycling van PVC-afval in het kader van haar projecten in 2005 meer dan verdubbeld is. Vinyl 2010 is bezig met de uitvoering van haar tienjarenprogramma in het kader van de op duurzame ontwikkeling gerichte Vrijwillige Verbintenis van de PVC-industrie.

Het programma richt zich in het bijzonder op vermindering van de milieu-impact van PVC door middel van inzameling, recycling en hergebruik van PVC-afval. Vinyl 2010 is nu zes jaar bezig met het promoten van duurzaam PVC-afvalbeheer en heeft de review halverwege de looptijd van het programma aangegrepen om dit programma aan te passen aan de uitbreiding van de EU tot EU-25.

Reken­programma Renocal

Isover, fabrikant van glaswol isolatiematerialen, heeft haar rekenprogramma Renocal vernieuwd. Renocal 2.0 berekent de energiebesparing die kan worden bereikt door het na-isoleren van bestaande gevels en hellende daken en is daarmee een handig hulpmiddel voor zowel particulieren als professionals. Met de nieuwe, overzichtelijke lay out en een uitbreiding van het aantal opgenomen producten en constructies wordt het maken van berekeningen aanzienlijk vereenvoudigd.

Skylux biedt isolerende lichtkoepel

Sinds 2006 geldt in ons land de nieuwe energieprestatieregelgeving om energiezuinig bouwen te stimuleren. AG Plastics speelt daarop in met de nieuwe Skylux EP-lichtkoepel. EP staat voor Energy Profit. Met een isolatiewaarde van 1,2 W/m².K voldoet de nieuwe lichtkoepel ruim aan de hoogste eisen van de EPB-regelgeving.

De nieuwe lichtkoepel combineert de buiten- en binnenschaal van een klassieke lichtkoepel met een hoog geïsoleerde meerwandige kunstplaat in het midden. De opale binnenschaal verspreidt het licht maximaal en behoudt de egale aanblik. De uv-bestendige en heldere buitenschaal laat de zonnewarmte maximaal door en slaat ze op de binnenste schaal op. En de kunststof kanaalplaat in de kern vormt de balans tussen opslaan van zonnewinsten en verhinderen van hinderlijk serre-effect binnen.

Europese Technische Goedkeuring en CE markering voor Van Roij Fasteners Europe bv

Als een van de eerste leveranciers van bevestigingssystemen in Europa heeft Van Roij Fasteners Europe, specialist op het gebied van mechanische bevestigingssystemen voor dakbanen en of isolatie, een Europese Technische Goedkeuring en de bijbehorende CE markering verworven voor haar Eurofast metalen, drukverdeelplaten en dakschroeven.

Deze Europese technische goedkeuring (ETA) is door Intron Certificatie BV afgegeven in overeenstemming met de goedkeuringsrichtlijn voor mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen, ETAG006, uitgave maart 2000.

Op basis van de specificaties in de ETA heeft INTRON Certificatie tevens de productiecontrole van de bevestigingssystemen gecertificeerd. Hierdoor heeft Van Roij Fasteners Europe het recht verworven CE markering te voeren. M.b.t. tot de kunststofproducten lopen de tests in de laatste fase en ook hier verwacht men op korte termijn het CE-merk overeenkomstig ETAG006 te mogen aanbrengen.

Het voeren van dit CE-keurmerk heeft een grote internationale betekenis. Naast marktleider in de Benelux te zijn, exporteert Van Roij Fasteners Europe inmiddels naar 25 Europese landen. Zo kan het voorkomen dat een land haar nationale certificeringrichtlijnen hanteert, welke niet aansluiten op internationale voorschriften. Door het invoeren van een Europese richtlijn, in dit geval dus de ETAG006,  ontstaat een transparant en duidelijk beeld van de producteisen waaraan voldaan moet worden. Destemeer is de aanwezigheid van CE markering voor een dakbaanproducent een bruikbaar selectiemiddel.

Het voeren van het CE-merk verplicht de houder om uitvoerige documentatie te houden van haar productieproces en de controles. Tweemaal per jaar vindt dan ook een audit plaats om alle data te verifiëren. Productie- en procescontrole wordt al jarenlang gevoerd en beheerst, aldus de mensen van Van Roij Fasteners Europe. Van walsdraad en/of bandstaal tot eindproduct, alle facetten van productie, oppervlaktebehandeling, kwaliteitsbewaking en logistiek zijn gedocumenteerd, zowel bij de externe toeleveranciers als intern. Middels een coderingssysteem wordt volledige kwaliteitshistorie per artikel c.q. artikelgroep opgebouwd.

Uitbreiding webshop Vlutters

Het assortiment in de Vlutters webshop is uitgebreid. Naast het gereedschap staat sinds kort het complete pakket dakmaterialen en daktoebehoren in de webshop. Alles wat de dakdekker nodig heeft – gereedschappen en materialen – kan nu online besteld worden op de website van de groothandel.

De webshop uitbreiding is onderdeel van een activiteitenplan om met de mogelijkheden van het internet te komen tot een verbetering van de informatievoorziening.

Vernieuwde dakdekkerschoen

Schoenenfabrikant Neskrid heeft de speciale dakdekkerschoenen verder verbeterd. Op diverse punten zijn de eigenschappen van deze schoenen verder toegespitst op de specifieke eisen die dakdekkers aan hun schoeisel stellen. Zo zijn de stiksels waarmee deze schoen is afgewerkt zeer sterk, waardoor ze tegen een stootje kunnen. Daarnaast is tijdens het ontwerp van deze nieuwe schoenen extra aandacht besteed aan de kruipneus. Deze is voor dakdekkers onmisbaar en garandeert een lange levensduur, ook bij werkzaamheden waarbij veel op de knieën wordt gewerkt.  De schoenen zijn nog steeds voorzien van een hittebestendige anti-slipzool. Deze is profielloos, zodat beschadigingen aan het dak worden voorkomen en een optimale grip gegarandeerd is, ook op hellende oppervlakken.

Neskrid dakdekkerschoenen zijn verkrijgbaar met vetersluiting of met een gesp(snel)sluiting. Beide modellen zijn verkrijgbaar in maat 38 t/m 48, en zijn leverbaar in verschillende breedtematen.

Ziekteverzuim in de bouw stijgt weer

Het ziekteverzuim in de bouw is vorig jaar toegenomen tot bijna 5 procent. Dat blijkt uit cijfers van ArboDuo, de grootste arbodienst in de bouwsector. In voorgaande jaren daalde het verzuim in de bouwnijverheid nog met 13 procent tot onder de 5 procent. De stijging in 2005 wordt volgens ArboDuo volledig veroorzaakt door het meerekenen van het tweedejaarsverzuim. Wordt het tweede ziektejaar buiten beschouwing gelaten, dan is sprake van stabilisatie van het verzuim op 4,8 procent, aldus de arbodienst.

Het hoogste ziekteverzuim noteerde ArboDuo afgelopen jaar voor de bitumineuze dakdekkersbedrijven. Die kwamen uit op 6,81 procent, ruim 4 procent meer dan het jaar ervoor. Ook de gespecialiseerde aannemers scoorden met een verzuimpercentage van 6,51 hoog. Bij deze groep steeg het verzuim ook het hardst. De 6,51 procent is 0,6 procentpunt hoger dan in 2004. Overigens lieten vrijwel alle door ArboDuo in kaart gebrachte bouwsectoren een stijging zien.