Zoeken

Roofs 2006-08-06 Constructiefouten zonder gevolgen

Op 30 juni stuurde VROM-Inspectie het rapport “Bouwkundige schades tgv sneeuwval, onderzoek naar de gebeurtenissen in het weekend van 26/27 november 2006” naar de Tweede Kamer. Elders in dit nummer vindt u het eerste deel van de weergave van dit rapport. In dit artikel betoogt Nic-Jan Bruins, technisch hoofdredacteur van Roofs, dat gezien de ernst van de situatie de aanbevelingen van het rapport niet ver genoeg gaan.

Nic-Jan Bruins, technisch hoofdredacteur

Het moet een onwerkelijke ervaring zijn na je werk thuis te komen en voor de deur van je appartement de politie aan te treffen die je de toegang tot je eigen huis ontzegt omdat er direct instortingsgevaar dreigt. Dit soort zaken zou je in een ‘bananenrepubliek’ verwachten, maar niet in Nederland. In de reeks van door constructieve fouten (gerelateerd aan ontwerp, uitvoering of beheer) veroorzaakte problemen kon er afgelopen zomer weer een omvangrijke worden bijgeschreven. Het Bos en Lommerplein in Amsterdam moest worden ontruimd omdat het gevaar dreigde dat het complex in zou storten.

De deskundigen buitelen weer over elkaar heen in de discussie aangaande de constructieve kwaliteit van onze gebouwen. De meerderheid vindt het wel meevallen, slechts een enkele roepende in de woestijn spreekt ernstige verontrusting uit. Vergelijkbaar waren de reacties in de context van de bouwkundige schades door sneeuwval afgelopen winter.

VROM bevestigt ernstige situatie

Zo bevestigt VROM-inspectie in haar rapport: “Gebleken is dat van de 22 gebouwen die nader constructief zijn onderzocht bij 21 de instorting is veroorzaakt door fouten in ontwerp en uitvoering”. Vervolgens wordt geconcludeerd: “De geconstateerde constructieve gebreken illustreren de noodzaak om verbeteringen door te voeren in de kwaliteitsborging van de keten van ontwerp tot en met de nieuwbouw.”

In het rapport (dat Roofs in twee delen publiceert) is te lezen tot welke aanbevelingen (naast bovenstaande) het onderzoek heeft geleid.

Aanbevelingen VROM teleurstellend en gevaarlijk

De in juni 2006 gepubliceerde rapportage is ‘geruisloos’, zonder enige merkbare actie en/of verandering in beleid, in de verschillende bureauladen verdwenen.Het wachten is dus op een volgende opzienbarende constructieve schade.

Want wat valt er te verwachten wanneer de aanbeveling voor de bestaande voorraad luidt: “Voor wat betreft de bestaande voorraad dient de gemeente waar nodig gebouweigenaren aan te spreken op hun verantwoordelijkheid”. En: “Tevens wordt er een oproep gedaan blijvend aandacht te besteden aan het goed functioneren van bouw en woningtoezicht en het faciliteren daarvan”. Het antwoord mag iedereen voor zichzelf bepalen.

Conclusie

De feiten, “honderden gebouwen” ingestort, 93 gebouwen met een schade ? € 50.000, één volledige instorting van een gebouw van 20.000 m2, rechtvaardigen een andere aanpak dan in de rapportage omschreven, tenzij deze feiten als maatschappelijk geaccepteerd worden beschouwd.

Het zal niet te verteren zijn als bij een gelijke sneeuwval (op andere locaties in Nederland) in de komende winter 2006/2007 een soortgelijke schade ontstaat. Iedereen wil uiteindelijk toch graag zeker weten dat er, daar waar hij of zij verblijft, geen reden is voor twijfel aan de veiligheid - onder alle (gebruikelijke) weersomstandigheden?

Het is om die reden teleurstellend dat de aanbevelingen van VROM te vrijblijvend zijn en partijen niet worden aangemaand tot directe actie over te gaan.