Zoeken

Roofs 2006-09-26 Denken in groendaken

De Vereniging van Bouwwerk Begroeners (VBB) is de vereniging ter stimulatie van de toepassing van groen op het dak en fungeert tevens als kennisplatform. In een reeks artikelen in Roofs zal de vereniging nader ingaan op de verschillende producten en technieken waarmee het groendak het beste kan worden aangebracht, als ook haar visie geven op actuele ontwikkelingen. In dit eerste deel een uitleg over opzet en doelstellingen van de vereniging.

Peter Paul Janssens, Bauder BV

Enkele jaren geleden hebben Stephan Droog (Nopha­drain) en Corné van Garderen (Sempervirens) het initiatief genomen tot de oprichting van een nieuwe vereniging, met als doel: het stimuleren van groendaken en groene gevelbekleding in de ruimste zin van het woord. Gestimuleerd door omringende landen (Duitsland, Frankrijk, België enz., waar op grote schaal groendaken en groene gevels worden toegepast) vond men het tijd om deze ‘groene’ toepassing nadrukkelijker in de Nederlandse markt te zetten. Om dat te bereiken, heeft men de Vereniging van Bouwwerk Begroeners (VBB) opgericht, een vereniging waarbij inmiddels 14 bedrijven zijn aangesloten.

Wat de VBB zo bijzonder maakt, is de diversiteit van bedrijven, wat tot een enorm kennisplatform heeft geleid. De visie was en is: zorgen dat alle mogelijke disciplines die raakvlakken hebben met het thema groene daken en gevels, zich aansluiten in de vereniging. Hoewel de vereniging nog steeds in ledenaantal groeit, kan worden gesteld dat alle disciplines thans vertegenwoordigd zijn.

De VBB heeft, samen met de vereniging Dak- en Gevelgroenspecialisten (DGS) en Stichting Bouwresearch (SBR), een belangrijke bijdrage geleverd aan de vertaling en aanpassing van de Duitse FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftentwicklung  Landschaftsbau, opgericht 1975) naar het Nederlands. Deze Dakbegroeiingsrichtlijn geldt als maatstaf/richtlijn voor aanleg en onderhoud van dak- en gevelbegroeiingen en is een aanvulling op de SBR-brochure ‘Daken in ’t groen’.  Deze brochure maakt een betere communicatie tussen architecten, opdrachtgevers, hoveniers, dakdekkers, gemeenten en bouwbedrijven mogelijk.

Doel: in Nederland ligt circa 280 miljoen m² plat dak. Veel, heel veel van deze vierkante meters kunnen worden gebruikt om groendaken aan te leggen. De doelstellingen van de vereniging zijn dan ook:

het verbeteren en optimaliseren van de kwaliteit van daktuinen en gevelbeplanting;

het begeleiden en op de markt zetten van nieuwe, geavanceerde producten;

het organiseren van seminars om opdrachtgevers het belang van dakbegroeiingssystemen in te laten zien en meer bekendheid aan dit thema te geven;

het opzetten van praktijkgerichte cursussen aan de hand van FLL voor aanleg en beheer;

begeleiding bij af te sluiten contracten met betrekking tot levensduur en garanties;

de belangenbehartiging van leden in de private en publieke sector;

het uitwisselen van kennis en ervaring voor de leden onderling.

De VBB is opgericht voor:

architecten en tuinarchitecten;

gemeenten en overheid;

opdrachtgevers en beheerders;

leveranciers van:

wortelwerende dakbedekkingen

drainageplaten

wortelwerende folies

substraten

irrigatiesystemen

extensieve en intensieve systemen

hoveniers en groenvoorzieners

beplanting en vegetatiematten

In een volgende publicatie zal worden ingegaan op sys­temen en hun specifieke eigenschappen.

Bij de Vereniging Bouwwerk Begroeners zijn momenteel de volgende bedrijven aangesloten:

Aliso BV, Moerdijk

Argex BV, Gouda

Bas van Buuren BV, Maasland

Bauder BV, Wijk bij Duurstede

Greenroof Multiservice BV

Gustaaf Geldrop BV, Geldrop

ISS Landscaping Service, H.I. Ambacht

Hein Melenkamp, Nieuwleusen

Nophadrain, Kerkrade

F. Queisen BV, Meerssen

Sempervirens BV, Zeist

Wed. J. de Bruyn & Zonen BV, Lopik