Zoeken

Roofs 2006-11-03 Het VHPKK slaat alarm

Als oude hulp-Sint was ik begin november uitgenodigd door Sinterklaas voor een bijeenkomst van het VHPKK, ofwel het Verbond van Hulp Pieten, Klazen en Kerstmannen. Na het grote aantal gemelde bijna-ongevallen en het missen van diverse adressen in 2004 en 2005 was de behoefte aan een gesprek over het wel en wee op platte daken enorm groot. Als lezer van de VHPKK-vakliteratuur wist ik gelukkig al waar de knelpunten voor de meeste assistenten van onze Goed Heiligman en zijn alter ego de Kerstman lagen. De grootste problemen die de leden hadden, was het steeds maar onveiliger worden van onze platte en licht hellende daken. De vragen waren: “Wat is er de afgelopen jaren aan het Nederlandse dakenlandschap veranderd?” en “Hoe moeten we zorgen dat in de toekomst het pakjes bezorgen beter gaat?”. Want: drie opeenvolgende jaren met dit soort problemen zou wel eens tot het eerste echte ongeval kunnen leiden. Of, erger nog, driemaal een adres missen en de kinderen van Nederland geloven niet meer in Sinterklaas, Zwarte Piet of de Kerstman. Een gedachte waar de honderden aanwezige VHPKK-leden spontaan onpasselijk van werden. Zo was het paard Amerigo van de Sint uit Drachten afgelopen jaar tot driemaal toe over een staalkabel gestruikeld. Niet over dezelfde kabel, het is geen ezel, maar op drie verschillende daken met ieder kabels en palen van een ander type en zoals te verwachten variërende struikelhoogte. Om maar niet te spreken over zijn collega, de Kerstman uit Assen, die tijdens een landing op het dak met zijn slee achter zo’n kl… draad was blijven haken en net had kunnen voorkomen dat Rudolf zijn toch al rode neus tegen een zendmast kneusde. Ook de Amsterdamse Pieten, die toch wel wat gewend zijn met al die grachtenpandjes en vooroorlogse gebouwen, klaagden steen en been. Van dak naar dak gaan was al niet eenvoudig in de hoofdstad. Maar nu er ook nog nekkenbrekers net boven het dak lopen is het bezorgen van pakjes geen pretje meer. Grote problemen waren er met de Arnhemse Zwarte Pieten. Deze durfden vorig jaar het dak niet meer op. Verboden voor onbevoegden, valgevaar, struikelgevaar, doorvalgevaar... Lekker gevaarlijk dachten ze, dat doen we vanaf nu niet meer. Nadat Sint ze eindelijk had weten te overtuigen dat het allemaal wel meeviel, haakten de Pieten zich vast aan de veiligheidspaaltjes om eens lekker te abseilen. Mis, want toen ze naar beneden wilden, klapten de paaltjes om. U kunt zich de reacties voorstellen, “Welke imbo plaatst nu zulke instabiele palen op een dak?” riepen de Pieten in koor. De Kerstman uit De Bilt die tot dan toe altijd ongezien de kindjes kon verblijden, stond vorig jaar rustig de slee te parkeren op een grote flat langs de provinciale weg. Plotseling baadde hij in een zee van licht. Op verzoek van het Liftinstituut was er dakverlichting aangebracht en van verre kon men hem nu zien staan. Weg surprise, weg magie en welkom verblinde Kerstman, die net niet met slee en al over de rand ging. Hoe ik mijn best ook deed, ik kon de aanwezigen er niet van overtuigen dat het allemaal voor de veiligheid van de dakgebruikers was aangebracht. Voor al die daken waren RI&E’s gemaakt en veiligheidsdeskundigen hadden rekening gehouden met alle mogelijke werkzaamheden die op de daken moesten worden uitgevoerd. “Maar aan ONS is niets gevraagd!” riep het zeer gewaardeerde VHPKK lid uit Schin op Geul. “Weten die gasten dan niets meer van ons!?” Eerlijk gezegd had ik nog nooit een RI&E gezien of gemaakt waarin rekening werd gehouden werd met Zwarte Piet, Sinterklaas en de Kerstman. Bij het tonen van een veiligheidsharnas was de eerste reactie die ik hoorde van Santa zelf: “Ho..Ho..Ho.., dat zal niet lukken.” Onze corpulente vriend sloeg zich vrolijk op de buik en dat was genoeg om de zaal te laten schateren. In overleg met het bestuur van het Verbond van Hulp Pieten, Klazen en Kerstmannen is er een brief opgesteld naar Vebidak en BDA. Met het verzoek of zij, met het oog op de onveilige situaties op de Nederlandse daken, in hun cursussen voortaan bij met het maken van een RI&E met rekening willen houden met de werkzaamheden van de VHPKK-leden. Daarnaast is Tectum verzocht de volgende cursussen in het zomerpakket op te nemen, zodat de leden ruim van te voren kunnen oefenen: Het herkennen van de nieuwe gevaren op oude daken voor ervaren HPKK’s Het ontwijken van GSM-masten op daken Paardrijden met hindernissen op onveilige daken voor Sinterklaas en Amerigo Daken klimmen nieuwe stijlvoor Zwarte Pieten Slee parkeren op semi-veilige daken voor Kerstmannen Prettige Feestdagen   Theo Wiekeraad