Zoeken

Roofs 2006-11-39 Vluchtwegen op het dak

Valgevaar is niet het enige gevaar waar bij werkzaamheden op het dak rekening dient te worden gehouden. Als brand uitbreekt op het dak, moet de medewerker in staat zijn snel en veilig het dak te verlaten. Peter van Houtum zette voor Roofs op een rijtje aan welke voorwaarden in dit opzicht moet worden voldaan.

Auteur: Peter van Houtum

Dak-RIE-adviseur bij Gebr. Janssen B.V. te Beugen

Er kan op het dak altijd een situatie ontstaan waarin direct gevaar dreigt voor de veiligheid of gezondheid van degenen die op het dak aanwezig zijn. Er moeten daarom te allen tijde maatregelen zijn genomen die het mogelijk maken dat men zich via de kortst mogelijke weg snel in veiligheid kan stellen. Brand geldt vanzelfsprekend als een verhoogd risico.

Als algemeen uitgangspunt met betrekking tot goede vluchtwegen geldt dat er twee onafhankelijke vluchtroutes moeten zijn die naar een veilige plaats leiden. De overweging daarbij is dat in geval van brand, of een andere situatie die noopt tot snelle ontruiming, de arbeidsplaats tijdig en veilig verlaten kan worden. Gelet op de reële mogelijkheid dat een vluchtmogelijkheid bij een noodsituatie onbruikbaar is, zal veelal een tweede vluchtmogelijkheid aanwezig moeten zijn. Het is in ieder geval belangrijk dat de toegang tot de vluchtmogelijkheid snel bereikt kan worden, zodat men zo snel mogelijk het dak kan verlaten als dat nodig mocht zijn.

Bij het overgrote merendeel van de daken in Nederland is deze tweede vluchtroute niet aanwezig. Indien geen tweede vluchtweg aanwezig is, geldt dat het werken met open vuur en met hete lucht (branden en föhnen) beperkt moet worden. Als men toch moet werken met open vuur en hete lucht, dienen de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen te worden; onder andere dient de looproute vrij te blijven en dienen brandblusmiddelen aanwezig te zijn. Bij voorkeur dient er gewerkt te worden met zelfklevende dakbedekking/middelen.

In deze situaties dient een advies uitgebracht te worden aan de gebouweigenaar/beheerder om bij het groot onderhoud c.q. meerjarenplanning van het dak een extra daktoegang te plaatsen, welke dient als tweede vluchtweg. Het aantal vluchtwegen is afhankelijk van het gebruik en de grootte van het dak en tevens van het maximum aantal personen dat op enig moment aanwezig kan zijn.

In het geval dat het dak gebruikt wordt als publieke vluchtweg dient de vluchtweg altijd collectief beveiligd te zijn, dat wil zeggen met bijvoorbeeld een borstwering of hekwerk van minimaal 1,10 m hoog. Uit het ontruimingsplan van het gebouw moet verder blijken waar de vluchtweg nog meer aan moet voldoen; denk hierbij onder andere aan verlichting, markering en draairichting deuren.

Bronvermelding:

Arbobeleid artikel 3 lid 1e

Arbobesluit artikel 3.2, 3.6, 3.7

Arbobeleidsregels art. 3.6, 3.7, 3.9

A-blad Platte Daken

AI-15 blad Veilig werken op daken