Zoeken

Roofs 2007-02-16 Een fusie en een nieuwe opleiding leidekken

Bij BGA-Nederland, het bouwopleidingscentrum voor de Gespecialiseerde Aanneming in Boxtel, worden opleidingen in vijf branches verzorgd. Een daarvan is de hellende dakenbranche, die in de organisatie wordt vertegenwoordigd door Het Hellende Dak (HHD). Roofs sprak met directeur Stan Schoenmakers over de recente fusie van de vijf opleidingen uit de verschillende brancheorganisaties, en over de nieuwe opleiding leidekken.

BGA-Nederland
BGA-Nederland te Boxtel is het kennis- en opleidingscentrum voor de Gespecialiseerde Aanneming (GA) en geeft opleidingen en cursussen op verschillende niveaus (niveau 2 t/m 4). Daarnaast verzorgt men ook vakgerichte cursussen. BGA-Nederland plaatst jongeren in leer-werktrajecten voor de volgende beroepen: dakdekkers hellende daken – leidekkers – gevelreinigers – metselaars – tegelzetters – voegers – betonstaalvlechters. Tevens verstrekt de organisatie diploma’s op basis van EVC (Extern Verworven Competenties).

Per 6 oktober 2006 zijn vijf opleidingen uit vijf branches gefuseerd in BGA-Nederland. Naast Het Hellende Dak participeren ook de branche­organisaties voor de metselaars (AVM), tegelzetters (Bovatin), betonstaalverwerkers (VOGA) en de gevelreinigers en voegers (VNV). Wat was de reden voor de fusie? Schoenmakers: “Door samen te werken kunnen we de continuïteit van het opleidingsinstituut beter waarborgen. Elk afzonderlijk zouden we veel slechter in staat zijn de jaarlijkse wisselingen in leerlingenaantallen op te vangen. Voor scholen, CWI’s en andere gemeentelijke instellingen is het ook veel handiger om met één instantie contact te hebben in plaats van vijf afzonderlijke brancheorganisaties.”

Behoud
Een ander belangrijk doel van de nieuw gefuseerde opleidingen, is het behoud van medewerkers voor de Gespecialiseerde Aanneming, zodat vakmensen niet verloren gaan voor de branche. Schoenmakers: “We willen functioneren als vangnet voor werknemers die niet direct geplaatst kunnen worden. Als een dakdekker tijdelijk niet kan werken vanwege onvoldoende werkaanbod, dan nemen we hem zelf in dienst en scholen hem bij in bijvoorbeeld het metselvak. Daar kan hij dan tijdelijk in werken, tot hij weer terecht kan in zijn eigen discipline.”

Het opleidingsinstituut richt zich daarbij niet alleen op jongeren; er loopt nu ook – in samenwerking met de gemeente Nijmegen – een pilot die gericht is op oudere werknemers en werkzoekenden. Schoenmakers legt uit: “We nemen onze dienstverlenende en ondersteunende taak serieus en doen er alles aan om het tekort aan vakmanschap dat dreigt te ontstaan door gebrek aan arbeidskrachten, tegen te gaan. In die zin is het niet vreemd dat we kijken naar de rol die oudere werknemers of werkzoekenden hierin kunnen spelen. Het pilotproject bestaat uit een groep mensen tot ongeveer 45 jaar, die in de regio Nijmegen woonachtig zijn. Zij zijn geschikt voor de arbeidsmarkt en kunnen werken in de Gespecialiseerde Aannemerij. Deze mensen krijgen na een uitgebreide test voor geschiktheid een intensieve training van twaalf weken, waarbinnen ze ook zeven weken bij een leerbedrijf werken. Bij succes worden de kandidaten definitief geplaatst bij het betreffende leerbedrijf. Doordat wij hebben geïnvesteerd in een vooropleiding voor de betreffende persoon, heeft het leerbedrijf vertrouwen in zijn vaardigheden en durft men het aan deze werknemer aan te nemen.”

Leidekken
Een andere nieuwe ontwikkeling binnen het Boxtelse bouwopleidingscentrum is de opleiding leidekken die medio januari van start is gegaan. “Leidekken is een traditioneel vak, waarbij een gedegen vakopleiding belangrijk is,” zegt Schoenmakers. “Vorig jaar november hebben we voor de Leidekkersvereniging een presentatie gegeven over de mogelijkheden om hun leerlingen op te leiden via ons Opleidingscentrum. In Nederland bestond tot nu toe geen aparte leidekkersopleiding. Het leren gebeurde vaak in de praktijk. Maar door de hoge werkdruk (‘het werk moet af’) hebben bedrijven dikwijls te weinig tijd om hun leerlingen in alle rust de fijne kneepjes bij te brengen en de juiste werkhouding bij te brengen. Dat opleidingsdeel kunnen wij nu voor hen verzorgen.”

De voorlichtingsbijeenkomst heeft effect gehad: in januari zijn vier leerlingen van start gegaan met de tweejaarlijkse opleiding leidekken.
Drie jongens zijn afkomstig van loodgieters- en leidekkersbedrijf Walter Verhoeven BV uit Nieuwkuijk. De leerlingen volgden hiervoor de opleiding installatietechniek op een regionaal opleidingscentrum, waar begrijpelijkerwijs het leidekken nauwelijks aan bod kwam. Reden genoeg om te kiezen voor de nieuwe opleiding in Boxtel. Als docenten zijn twee ervaren vaklieden uit de branche aangetrokken: Theo van Oosteren en Harry Hurkmans. Van Oosteren vertelt over zijn motivatie om docent te worden: “Als ik met de VUT ga, wil ik dat er een fatsoenlijke opleiding is, zodat de leerlingen een goede ondergrond krijgen voor het werk dat ze moeten doen. Het zou zonde zijn als we in de toekomst de vaklui uit Duitsland of elders buitenland moeten halen omdat alle vakkennis in Nederland verloren is gegaan!”

Docenten
Schoenmakers verwacht dat de bekendheid van de nieuwe opleiding de komende tijd snel zal groeien en dat de opleiding leidekken naast de pannenopleiding (nu ca. 30 leerlingen) een vast onderdeel zal worden. Schoenmakers: “De opleiding wordt nu alleen in Boxtel aangeboden, maar bij voldoende instroom hopen we hem ook in Nieuw Leusen van start te laten gaan. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van de beschikbaarheid van goede docenten. We zijn dus nog op zoek naar ervaren leidekkers met een zwak voor het geven van onderwijs!”
[SdW]

Subsidie op cursussen
BGA-Nederland biedt sinds kort ook de mogelijkheid om met korting een aantal cursussen te volgen die sinds vorig jaar buiten de subsidieregeling van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid vallen. Het gaat hierbij om opleidingen als VCA (herhaling), BHV (herhaling), rijbewijs heftruck en coaching. Via BGA kan men 5% korting krijgen op de cursuskosten, en wordt 5% van de loonkosten vergoed.