Zoeken

Roofs 2007-03-06 Bechtold was bouwpastoor en jarenlang boegbeeld van branchevereniging

Toch nog onverwacht is op 15 februari jl. de heer Ing. J.L. Bechtold, voor intimi Koos, overleden.
Hij bereikte de leeftijd van 72 jaar.

De heer Bechtold was van origine aannemer. Vele jaren gaf hij leiding aan het familiebedrijf in Den Bosch.
Het besturen zat echter in zijn bloed. Rond de middelbare leeftijd gaf hij een wending aan zijn carrière. In 1985 werd hij benoemd tot directeur/secretaris van VEBIDAK. Hij zou dat blijven tot 1997. Bij zijn afscheid als directeur werd hij koninklijk onderscheiden. In de daarop volgende twee jaar bleef de heer Bechtold als secretaris een deel van zijn werkzaamheden uitoefenen. In 1999 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd.

Daarmee was zijn staat van dienst binnen de brancheorganisatie echter niet ten einde. Nog geen half jaar later werd de heer Bechtold gevraagd het voorzitterschap van VEBIDAK op zich te nemen. Hij trad met ingang van 1 januari 2000 als zodanig aan en zou deze functie exact vijf jaar vervullen. Bij zijn afscheid als voorzitter, per 1 januari 2005, werd hem door de Algemene Ledenvergadering van VEBIDAK het hoogste eerbetoon toegekend: het erevoorzitterschap. Het was de bekroning van een even lange en veelzijdige als verdienstelijke loopbaan in onze bedrijfstak.

Tijdens de uitvaartplechtigheid werd de overledene door de heer Mr C.F. (Cees) Woortman, directeur/ secretaris van VEBIDAK, gekenmerkt als “bouwpastoor, baken, boegbeeld en bruggenbouwer”. Vele jaren werd het gezicht van de branchevereniging mede door de heer Bechtold bepaald. Bij zijn aantreden in de dakbedekkingbranche was VEBIDAK, opgericht op 22 december 1982, nog een prille branchevereniging. Bij zijn afscheid liet hij een professionele en gerespecteerde organisatie met een breed draagvlak achter.

Het aantal activiteiten, initiatieven en nevenfuncties van de heer Bechtold was spreekwoordelijk. De opbouw van de werkorganisatie, de totstandkoming van gebouwencomplex Dakstede in Nieuwegein, de vorming van een – inmiddels door TECTUM uitgevoerde – opleidingsstructuur in de bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche, de instelling van ettelijke sociale fondsen, de aanzet tot een kwaliteitsorganisatie … allemaal zaken waarbij de heer Bechtold betrokken was. En meestal náuw betrokken. De opsomming zou veel langer kunnen zijn.

Gezien deze lijst van wapenfeiten zal hij in veler herinnering nog lang voortleven als een gedreven bestuurder met een scherp inzicht. Koos Bechtold was echter méér. Hij was ook een man met een warm hart die tot de laatste dag zijn belangstelling voor VEBIDAK bleef tonen. Bij zijn terugtreden was hij nog betrekkelijk vitaal en vol plannen. Het mocht niet zo zijn. Enkele maanden later werd hij overvallen door de ziekte die zijn einde heeft ingeluid. Hij ruste in vrede.