Zoeken

Roofs 2007-03-16 Nieuwe inbouwmethode kilgoot

Twee maanden geleden introduceerde Lafarge Dakproducten de Profilo-S, een nieuwe kilgoot, gemaakt van gegalvaniseerd staal afgewerkt met een PU-coating. Nu komt het bedrijf met een innovatieve inbouwmethode, die waarschijnlijk zal leiden tot een aanpassing in de BRL 1513. Will Verwer, hoofd Product Management van Lafarge, geeft uitleg over de nieuwe verwerkingsmethode.

Verwer: “We hebben een manier gevonden om de kilgoot óp de panlatten te monteren in plaats van eronder. Deze methode is minder bewerkelijk en de montage is sneller dan wanneer men de kilgoot op de gebruikelijke manier legt. Ook neemt hierdoor de kans op fouten af, niet onbelangrijk in de huidige arbeidsmarkt, waarin het niet makkelijk is om nog de echte vakmannen te vinden.”

Traditionele methode Traditioneel wordt de kilgoot als volgt verwerkt:

  1. De kil moet allereerst worden uitgevlakt met houten planken, zodat er sprake is van een stevige en stabiele ondergrond. “De meeste daken zijn tegenwoordig prefab,” zegt Verwer, “en bestaan dus uit een minerale wol met folies. Dit is geen harde ondergrond. Daarom moet de kil eerst uitgevlakt worden.”
  2. Vervolgens wordt de kilgoot bevestigd, en aan beide zijden voorzien van folie om te voorkomen dat lekwater of  stuifsneeuw in de onderconstructie kan doordringen.
  3. Daarna worden de panlatten gemonteerd. Deze worden boven de kilgoot in verstek gezaagd. Langs de kilgoot wordt een zoomlat aangebracht op de panlatten. Daaraan wordt een dubbele vogelmuisschroot bevestigd, om het binnendringen van ongedierte te voorkomen.
  4. Ten slotte worden de dakpannen bevestigd en in het werk pasgezaagd.

Nieuwe verwerking
In de nieuwe verwerkingsmethode is het uitvlakken van de kil niet meer nodig. Dit is mogelijk omdat de nieuwe kilgoot mandragend is, en dus geen stevige ondergrond behoeft. De verwerking gaat als volgt:

  1. Allereerst wordt op het dak folie aangebracht ter bescherming van de onderconstructie. Deze folie wordt tot in de kil gelegd, met aan weerszijden een overlap van minimaal 30 cm. De folie wordt met tengels bevestigd.
  2. Op de tengels worden de panlatten gemonteerd. De panlatten lopen door tot in de naad van de kil, en worden dus niet schuin afgezaagd. Gebruik van zoomlatten is niet meer nodig.
  3. De kilgoot wordt rechtstreeks op de panlatten bevestigd. Door de gaatjes die langs de gehele rand van de kilgoot zijn aangebracht, is bevestiging aan de panlatten altijd mogelijk. Daarna bevestigt men een enkele vogelschroot (een dubbele is niet meer nodig).
  4. Ten slotte monteert men de dakpannen en zaagt men ze in het werk pas. Het is mogelijk om halve pannen of dubbele (fabrieksmatig verlijmde) dakpannen te gebruiken, om geen kleine stukjes te hoeven zagen.

Voordelen
De nieuwe verwerkingsmethode heeft een aantal voordelen. Verwer: “Het voornaamste is dat de kilgootconstructie als geheel minder kwetsbaar wordt. Een verkeerde uitvoering leidt bij de traditionele verwerkingsmethode al gauw tot lekkages of verrotte panlatten. Bij de nieuwe inbouwwijze is er geen risico meer op verrotte panlatten (die liggen beschermd onder de kilgoot) of op condensatie onder de kilgoot (de waterwerende folie loopt namelijk door onder de goot). Het niveau van de kilgoot ligt bovendien hoger, waardoor hij beter aan te sluiten is op de goot en waardoor de afwatering op de pannen beter is. Het niet meer hoeven uitvlakken van de kil zorgt voor een snellere en makkelijkere montage. Bovendien blijft de isolatie onder de kilgoot intact (bij het uitvlakken wordt deze soms aangetast), zodat er geen koudebrug optreedt. De nieuwe kilgoot is daardoor prima toepasbaar op prefab daken.” Vooralsnog is de metalen Profilo-S de enige kilgoot die geschikt is voor de nieuwe verwerkingsmethode. De metalen kilgoot kan overigens ook op de traditionele wijze worden verwerkt.

De nieuwe kilgoot is gemaakt van gegalvaniseerd staal (met een PU-coating) en is mandragend. De beloopbaarheid is gecontroleerd door middel van een vervormingstest: de kilgoot kan een kracht van maximaal 5806 N weerstaan. Uit levensduurtests blijkt dat deze stalen kilgoot zeker zo lang meegaat als een zinken kilgoot.

Alternatief
Lafarge maakt al ruim vijftien jaar kunststof kilgoten als alternatief voor de traditionele zinken goot. Verwer: “De nieuwe metalen kilgoot is eveneens een alternatief voor het gebruik van zink. Zink is een zeer bewerkelijk materiaal: er zijn vakmensen nodig met speciale gereedschappen om het op maat te maken en op het dak aan te brengen. Ons bedrijf werkt vanuit de filosofie dat de dakdekker al het werk op het dak zelf moet kunnen verrichten. Ook met het huidige en toekomstige tekort aan vakmensen in de bouw, wordt dit steeds belangrijker. Een snelle verwerking en hoog gebruiksgemak van producten is daarom belangrijk. Dat was ook de reden dat we de nieuwe metalen kilgoot en de nieuwe verwerkingsmethode hebben ontwikkeld, naast de bestaande kunststof goten. Wij verwachten veel van de introductie van de nieuwe inbouwmethode van de metalen kilgoot. Kunststof is een relatief duur product om te vervaardigen; de prijs van een metalen kilgoot ligt daardoor onder die van kunststof kilgoten. Ik denk dus dat de nieuwe kilgoot snel aan zal slaan in de markt.”

BRL 1513
Over de nieuwe inbouwmethode is overleg gevoerd met de technische commissie van branchevereniging Het Hellende Dak. Daar werd positief gereageerd op de voordelen van de nieuwe verwerkingswijze. Zo positief zelfs, dat men een verzoek zal indienen om de BRL 1513 op dit punt aan te passen. De nieuwe verwerkingsmethode zal worden toegevoegd als alternatief voor de bestaande methode. Verwer: “De eerste reacties uit de dakdekkersbranche zijn eveneens enthousiast: er zijn dakdekkers die niet willen wachten op de aanpassing in de BRL, maar er nu al mee aan de slag willen gaan.”