Zoeken

Roofs 2007-05-40 Verhuur van veiligheidsmateriaal

Stel: je krijgt de opdracht een mooie dakrenovatie uit te voeren. Je hebt er de dakdekkers voor, alleen heb je slechts een beperkte voorraad randbeveiliging die momenteel volledig is ingezet bij andere projecten. Wat kun je doen? De opdracht afwijzen? Dat hoeft niet per se. De valbeveiliging kan namelijk uitbesteed worden aan een daarin gespecialiseerd bedrijf. Roofs sprak met Sjors Peereboom en Joris Kramer van Safebouw BV.

Safebouw bestaat nu negen jaar. Hoe is dit bedrijf ontstaan?
Kramer: “Als support bedrijf heeft Safebouw vanaf het begin allerlei werkzaamheden rondom daken uitgevoerd waarvoor geen specifieke dakdekkerskennis nodig was. Hierbij kun je denken aan netten ophangen, isoleren en parkeren, tegels en ballast plaatsen, maar ook tijdelijke valbeveiliging aanbrengen. Tijdens mijn studie ‘Small business’ aan de Business School in Haarlem heb ik als stageopdracht een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een gespecialiseerd bedrijf in tijdelijke valbeveiliging voor platte en hellende daken. De resultaten hiervan waren bemoedigend. Op basis daarvan ben ik na mijn studie in dienst getreden van Safebouw. Zo’n twee jaar geleden zijn we met het nieuwe businessplan aan de slag gegaan. Het concept bestond nog niet in Nederland, terwijl er toch een duidelijke behoefte aan bleek te bestaan. Onze stelling is: laat de dakdekker dakdekken. Wij zorgen ervoor dat vóór zijn komst het hele dak in de tijdelijke valbeveiliging staat. Als hij arriveert, kan hij meteen aan de slag en hij kan doorwerken tot het werk gedaan is.”

Waarom zetten jullie het hele dak in de steigers en niet alleen het gedeelte waar de dakdekker op dat moment aan het werk is?
“Een dakdekkersbedrijf heeft vaak een beperkte voorraad valbeveiliging in huis. Daarmee zet men alleen de werkplek waar men bezig is op het dak af. Wij zijn van mening dat het voor een bedrijf vele malen voordeliger is wanneer de dakdekker zonder onderbreking productie kan draaien. Daarom zetten wij het hele dak in de tijdelijke valbeveiliging. Bovendien voorkom je gevaarlijke situaties. Stel dat een dakdekker 2 x 15 meter valbeveiliging heeft meegenomen. Hij schiet die dag goed op en wil aan het eind van de werkdag nog een stukje extra doen. Voor dat laatste uurtje is het verplaatsen van de randbeveiliging hem teveel moeite, en dus werkt hij ‘een klein stukje maar’ in onbeveiligd gebied.”

Wie maken momenteel gebruik van jullie diensten?
“Onze huidige klanten zijn met name een aantal grote en bekende dakdekkersbedrijven die kwaliteit willen, niet alleen m.b.t. hun producten en diensten, maar ook tijdens de uitvoering van de projecten. Een belangrijke reden om voor ons te kiezen is de uitstraling op het project: de Arbeidsinspectie ziet in één oogopslag dat het project goed beveiligd is, de opdrachtgever is tevreden en zelfs de dakdekkers zijn positief, omdat ze niet meer met de valbeveiliging hoeven te sjouwen.
We merken dat er bij dakdekkersbedrijven nog wel een omslag in het denken nodig is. ‘We hebben jarenlang zelf de valbeveiliging verzorgd; waarom zou nu iemand anders dit voor ons moeten doen?’ Dat is een vraag die we vaak te horen krijgen. Naast de argumenten als de Arbowet en echte veiligheid, productieverlies en faalkosten is ons concept mede een hulpmiddel om het steeds groter wordende tekort aan dakdekkers mede op te vangen. Doordat wij ons hebben gespecialiseerd in het aanbrengen van tijdelijke valbeveiliging is onze know-how voor diverse oplossingen bij afwijkende valbeveiligingen ook vele malen uitgebreider. Belast de dakdekker niet met ingewikkelde veiligheidsproblemen, maar laat hem zich richten op zijn ‘core-business’, het dakdekken zelf.
We merken dat de bedrijven die nu van onze diensten gebruik maken, dit doen omdat ze in de praktijk het belang van een goede randbeveiliging ervaren hebben. Discussies met opdrachtgevers en Arbeidsinspectie over of de beveiliging nu wel of niet deugdelijk is, leiden tot niets en is verloren energie. Het snel en correct uitvoeren van een project is allesbepalend. Daar kan de hulp van een professional goed bij gebruikt worden.”

Is het uitbesteden van de dakveiligheid niet duurder dan wanneer een bedrijf het zelf regelt?
“Natuurlijk zullen bij uitbesteding kosten ontstaan. Maar hier staan productiewinst, uitstraling, goede veiligheid en welzijn van de werknemer tegenover. Bovendien kunnen wij voor elk dak de meest economische oplossing bieden, die toegesneden is op het type dakwerk dat de dakdekkers moeten uitvoeren. In ons eerste contact met bedrijven bieden wij vaak de mogelijkheid om een proefproject uit te voeren, zodat men kan kennismaken met onze verschillende systemen en onze werkwijze.”

Wie is er verantwoordelijk als er ondanks de randbeveiliging toch iemand van het dak valt?
“Het zal duidelijk zijn dat door de bevoegde instanties een onderzoek ingesteld zal worden. Derhalve kan ik hierop geen antwoord geven. We werken met goedgekeurd materiaal dat aan de wettelijke eisen voldoet en volgens de specificaties van de leverancier gemonteerd wordt. Daarnaast wordt al het materieel voor gebruik grondig gecontroleerd op volledigheid. De verwachting is dus dat niemand van het dak af zal vallen.”

Behalve tijdelijke valbeveiliging hebben jullie ook de SafeClick in jullie pakket, voor hellende daken. Vanwaar deze keuze?
“Wij richten ons op de tijdelijke beveiliging van platte en hellende daken. Dus willen we ook voor de hellende daken een product bieden. We hebben daarbij gekozen voor het SafeClick-systeem. Dit product is een combinatie van tijdelijke en permanente valbeveiliging. Het is in onze ogen zeer geschikt bij renovatie en onderhoud aan dakkapellen, schoorstenen en andere dakdoorbrekingen. Ons bedrijf is erkend SafeClick-sterdealer."

Wat zijn de doelstellingen voor de toekomst?
"Momenteel bestaat ons bedrijf uit zes man, waaronder één veiligheidskundige (MVK). Ons dienstenpalet is gerelateerd aan de veiligheid van daken. Het plaatsen van tijdelijke valbeveiliging is onze core-business. Als extra service bieden wij de mogelijkheid aan om materieel te laten keuren, en doen we aan advisering en verkoop van pbm’s. Nu nog kiezen dakdekkersbedrijven vaak voor ons wanneer hun eigen veiligheidsmateriaal op is. Maar door de nieuwe Arbowet en de strengere eisen m.b.t. tijdelijke valbeveiliging zullen er aanpassingen in de oude valbeveiliging moeten worden gedaan. Dan komt een bedrijf voor de keuze: ‘Koop ik nieuwe valbeveiliging in, of gaan we het inhuren?’ Wij verwachten dat onze expertise en de zekerheid van goed, gekeurd materiaal ervoor zullen zorgen dat bedrijven steeds vaker de weg naar Safebouw zullen vinden.”