Zoeken

Roofs 2007-08-26 Kunststof afvoeren met betere hechting aan dakbedekking

De combinatie lood en APP is niet altijd even gunstig. De dakbedekking kan het lood aantasten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de waterdichtheid. Tot voor kort waren kunststof doorvoeren geen goed alternatief omdat de hechting van dit type dakbedekking aan deze materialen te wensen overliet. Pronk Handelsonderneming levert sinds kort kunststof hemelwaterafvoeren waar dit probleem mee wordt ondervangen.

Uit APP gemodificeerde dakbanen komen zuren vrij die lood aantasten. Dit kan problemen opleveren als er loden hemelwaterafvoeren zijn toegepast. Deze aantasting  kan uiteindelijk leiden tot lekkages.

Voor dit probleem zijn er verschillende alternatieve oplossingen, o.a. door kunststof hemelwaterafvoeren en zijuitlopen te ontwikkelen. Maar de hechting van kunststoffen met APP dakbedekkingen liet te wensen over. Tiddo Mendelts van Pronk Handelsonderneming uit Emmen claimt met de kunststof uitlopen in het assortiment van het bedrijf dit probleem te hebben opgelost. De fabrikant Italprofili SRL uit het Italiaanse Jesolo produceert sinds 1976 kunststof dakaccessoires voor zowel kunststof als bitumineuze daken. Sinds 1982 worden deze door het Emmense bedrijf geïmporteerd. De fabrikant heeft de samenstelling van de kunststof afvoeren nu zodanig aangepast dat deze compatibel zijn met bijna alle in ons land verkrijgbare APP dakbedekkingen. Mendelts licht toe.

Pelproeven
Eind jaren ’90 nam Mendelts het bedrijf van oprichter Piet Pronk over. Oorspronkelijk was het bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van met name isolatiematerialen, maar tegenwoordig ligt het zwaartepunt op de verkoop van kunststof dakaccessoires als staduitlopen, doorvoeren, waterafvoeren en  losse accessoires voor met name de kunststof dakbedekkingen. Destijds was men ook al bezig kunststof uitlopen te ontwikkelen geschikt voor APP dakbanen. Sinds kort heeft men de juiste receptuur om een duurzame hechting met dit type dakbaan te verkrijgen.

“De samenstelling van het materiaal is in overleg tussen ons en de Italiaanse producent tot stand gekomen, om de producten optimaal op de Nederlandse ­dakenbranche af te stemmen,” aldus Mendelts. “Door gebruik van met name de grondstoffen IGOM EE en IGOM EE2 wordt een optimale hechting van de onderuitlopen en de zijuitlopen met de dakbedekking bewerkstelligd. Ook de maatvoering is op de Nederlandse markt aangepast. Zo produceert de fabrikant op ons verzoek speciaal voor de Nederlandse dakenbranche zijuitlopen van 60 x 100 mm en -vanaf dit najaar- ook zijuitlopen van 60 x 80 mm.

Vervolgens is het product uitgebreid getest door de Hogeschool Drenthe. Mendelts: “De keuze voor dit onderzoeksinstituut werd voornamelijk op logistieke en financiële gronden gemaakt. De Hogeschool Drenthe heeft de faciliteiten ontwikkeld om pelproeven uit te kunnen voeren. De testen zijn uitgevoerd volgens de BRL 1511 ‘Baanvormige dakbedekkingssystemen’, paragraaf 4.5 ‘Hechting dakbaan aan andere materialen onder invloed van warmte’. De mate waarin een dakbaan aan een ander materiaal hecht, wordt gemeten middels een proef waarbij de dakbaan onder een hoek van 90° van het materiaal wordt losgetrokken. De kracht die daarvoor nodig is, geldt als de pelsterkte. Vervolgens wordt het proefstuk kunstmatig verouderd volgens NEN-EN 1296. De afname van de hechting ten opzichte van de initiële hechting mag na veroudering niet meer dan 50% bedragen.”

De doorvoeren zijn getest met de meeste gangbare dakbanen (namelijk van Esha, Troelstra & de Vries, Nebiprofa en de Royalgum (van Kelders Dakmaterialen). Het rapport van de Hogeschool Drenthe wees uit dat de hechting bij deze dakbanen voldoet. “In de meeste gevallen was de hechting zelfs sterker dan de dakbaan zelf,” aldus Mendelts. Momenteel heeft men voor elk type dakbaan een geschikt product in het assortiment. Bij toepassing met een ander type dakbaan raadt Mendelts aan de hechting eerst te laten testen. Op de website van het bedrijf is na te gaan welk type hemelwaterafvoer men bij welke dakbedekking kan toepassen. De hemelwaterafvoeren zijn naast het traditionele branden eveneens met gebruik van hete lucht in te werken, wat belangrijk is in het kader van de aanstaande norm NEN 6050.

Kunststof
“Het voordeel van een kunststof doorvoer is niet alleen dat nu de hechting met APP dakbedekking met de hemelwaterafvoer geen probleem meer is,” aldus Mendelts. “Kunststof is een duurzaam materiaal dat bovendien minder kwetsbaar is dan lood. Ook is een kunststof doorvoer vanzelfsprekend veel lichter. In het hanteren en verwerken is een kunststof dakdoorvoer daarom eveneens voordelig ten opzichte van een loden doorvoer. De levensduur van de hemelwaterafvoeren doet niet onder voor die van de dakbedekking. De producent geeft 10 jaar verzekerde garantie op deze producten.” Alle producten van Pronk Handelsonderneming zijn binnen 48 uur uit voorraad leverbaar, het bedrijf levert de producten voornamelijk via de groothandel in dakmaterialen.