Zoeken

Roofs 2007-09-03 Brandveilig detailleren de gewoonste zaak van de wereld

Wij zijn nu een aantal maanden nadrukkelijk bezig het brandveilig detailleren te introduceren. Man, wat zagen we er tegen op. Hoe krijg je dakdekkers zover om niet meer te branden bij hout en opgaand werk? Werken met al die nieuwe producten? Hoe zullen klanten reageren? Wie gaat dit betalen? Wij zagen het nut ervan in maar tegelijk keken we er tegen op als een col van de buitencategorie.

Bij ons lopen er redelijk wat oudere, ervaren dakdekkers rond. Mannen die als het ware met de brander geboren zijn. Dat lukt nooit om die om te krijgen, was de gedachte die er op kantoor heerste. Daar gaat zeker een generatie dakdekkers overheen voordat we dit op de rit hebben en deze manier van werken een beetje gestandaardiseerd hebben, kortom voordat het bij iedereen tussen de oren zit.

Wat schetst onze verbazing? Het zat er bij het personeel zo in. Brandveilig detailleren is niet zo speciaal, dat doe je als dat kan. Iedere dakdekker ziet in waarom hij meer aandacht aan een brandvrij detail moet spenderen. Begrijpt dat hij met andere materialen moet werken als er geen brander aan te pas komt. Ze doen dit veel liever dan met een blusser aan de slag gaan. Brandveilig detailleren is ook geen straf, nee, het is de gewoonste zaak van de wereld. Het is de mogelijkheid om te laten zien dat je een vakman bent.

Anders dan het verplichten om veiligheidshekwerken te plaatsen op een voor de dakdekker gevoelsmatige veilige plek, maar voor de Arbeidsinspectie levensgevaarlijke werkplek, is dit een werkwijze waar elke vakman het nut en de voordelen direct van in ziet. Daar, waar het bijna een generatie dakdekkers duurde om het nut van veilig werken tot alle geledingen binnen een gemiddeld dakdekkerbedrijf te laten doordringen. Waar het een blijvende zorg en inspanning van het kader vraagt om veilig werken op de agenda te houden, was hier iedereen binnen een half jaar zich bewust van het nut van brandveilig detailleren!

Klanten vertellen dat brandveilig detailleren ook mogelijk is, lijkt er in eerste instantie op jezelf een brevet van onvermogen geven. Totdat blijkt dat zelfs een NVN je kan helpen uitleggen. NVN, Nederlandse Voor Norm, wat een gedrocht van een naam. Hollands polderen in optima forma –we hebben geen overeenstemming maar we moeten toch wat om door te gaan. Maar, klanten krijgen een norm, een onafhankelijke informatiebron iets waar aan ze houvast hebben. Ze wisten dat we goed werkten, maar weten nu ook dat het met minder risico’s dus veiliger kan.

In het onderhoud en de renovatie wordt al grootschalig gekozen voor de iets duurdere maar veiligere optie van brandvrij detailleren. Nu al zie je bij de woningbouwverenigingen, de grotere beleggers en gebouweigenaren besteksmatig de vraag al komen om volgens de NVN te werken. De branders mogen gewoon op het dak maar wel graag brandveilig detailleren.

Nieuwbouwers hebben nog niets met de NVN. brandveilig detailleren, dat kost extra geld en daar is nog geen rekening mee gehouden. Dat geld hebben ze niet, zeggen ze en veilig werken is niet hun probleem. Maar ook zij weten het nu. In de toekomst moeten ze er rekening mee houden en ook zij zullen dan overstag gaan.

Het is nog maar het derde kwartaal van 2007 als ik dit opschrijf en niet alle leveranciers hebben voor ieder detail al een perfecte oplossing. Waarschijnlijk komen er nog beginnerproblemen. Zeker zullen we nog innovaties zien. Maar ook zeker is dat we op een trein zitten die wat mij betreft niet meer te stoppen is. Brandveilig detailleren moet voor dakdekkend Nederland geen optie maar de gewoonste zaak van de wereld worden.