Zoeken

Roofs 2007-09-50 Toplocker eindelijk beschikbaar

In Roofs 7-2006 berichtten wij over een systeem dat is ontwikkeld voor de borging van de bovenkant de ladder: de Toplocker. Sinds 15 juli 2006 is het immers verplicht te werken vanaf een geborgde ladder. Door interne problemen van de ontwikkelaars was het systeem tot nu toe echter niet verkrijgbaar. Maar recent verkreeg de Zwijndrechtse groothandel Fons Meeder het alleenrecht op de verkoop van het systeem.

Als gevolg van een in 2001 opgestelde Europese Richtlijn is het al sinds juli 2004 verboden om de ladder te gebruiken zonder dat maatregelen zijn genomen om de ladder aan de onder- of bovenkant te borgen. De overgangsperiode liep op 15 juli 2006 af. Op dat moment waren er diverse systemen beschikbaar om de ladder aan de onderkant te borgen. Voor de bovenkant van de ladder was er echter geen goed systeem beschikbaar. De bovenkant van de ladder blijft echter wel kritisch: door een windvlaag of een verkeerde verdeling van het gewicht van de gebruiker van de ladder kan deze omvallen. In de praktijk leidde het gebrek aan beschikbare systemen tot provisorische oplossingen: de bovenkant van de ladder werd bijvoorbeeld met een touw of een riem aan de dakrand of –goot bevestigd. Veel veiliger werd het er daar niet door op: een touw betekent immers struikelgevaar. Het uiteindelijk beschikbaar komen van het Toplocker systeem betekent dan ook goed nieuws voor de dakenbranche.

Ladderklem
Het gaat hier om een ladderklem die als een huls over de ladderbomen wordt geschoven en vervolgens aan de dakgoot of dakrand kan worden geklemd. De klem is op vrijwel iedere gangbare professionele ladder toepasbaar doordat het middels twee sterknoppen is te stellen. De stelpoot is in verschillende posities te stellen, hij klemt dus aan vrijwel alle typen daken: goten met brede lijsten, rechte goten, platte daken met afdeklijsten onder een hoek van 45º of platte daken met brede boeglijsten en deklijsten onder een hoek van 45º. De stelpoot is uitgevoerd met een rubberen steunvoet, zodat de goot of dakbedekking niet wordt beschadigd. De CombiLocker is geschikt voor toepassing op steigers. Deze uitvoering is voorzien van een extra beugel, waar de staven van de steiger in kunnen worden gehaakt om extra stabiliteit te verkrijgen.

Het hulpmiddel is ontwikkeld door de Haarlemse bedrijven VIOB en Spiderfactory. Door onenigheid over de verkooprechten werd echter gewacht met het op de markt brengen van het product. Directeur René Riesmeijer van Fons Meeder vertelt dat zijn bedrijf in afwachting daarop al was begonnen met de ontwikkeling van een vergelijkbaar systeem. “Wij zagen direct dat het een interessant product was en er was ook veel vraag naar. Toen het systeem niet beschikbaar bleek, ebde de vraag weer weg. Fons Meeder is een bedrijf dat door goed te luisteren naar de markt al veel innovatieve producten heeft ontwikkeld en op de markt gebracht. We zijn dus begonnen een eigen systeem te ontwikkelen dat op hetzelfde principe is gebaseerd, maar dat geen inbreuk maakte op het patent van de Toplocker. Voor dit ontwikkelproces echter was afgerond, kwam de Toplocker beschikbaar. Wij hebben het voorlopige alleenrecht verworven van de verkoop van het product; in principe voor het komende jaar aan de dakdekkers en installatiebranche.”

In vergelijking met vorig jaar is het product niet veranderd. Enkel wordt het nu in de rode signaalkleur op de markt gebracht: zodat de klem altijd duidelijk zichtbaar is. De klemmen worden per set verkocht en zijn vanaf nu dus voor het eerst breed verkrijgbaar. Het is daarmee eindelijk mogelijk om de ladder op een verantwoorde manier aan de bovenkant te borgen.

Fons Meeder ook A-dealer Leister
Ook op andere gebieden gaat Fons Meeder met de laatste ontwikkelingen mee. Recent werd het bedrijf A-dealer van Verder Vleuten, importeur van de Leister hetelucht lasautomaten. Dit betekent dat het bedrijf een volwaardig verkooppunt van de lasautomaten is, met een eigen verkoopteam en serviceafdeling. Het team heeft hiertoe een intensieve training gevolgd bij de importeur.