Zoeken

Roofs 2008-01-36 Primeur op dak Omnisportcentrum

In Apeldoorn wordt momenteel gebouwd aan de nieuwbouw van het Omnisportcentrum. Dit multifunctioneel sportcentrum voor top- en breedtesport heeft een bijzonder ontwerp. Op het dak is volgens een nieuwe techniek een EPDM van het merk Resitrix MB aangebracht. Een nadere beschouwing.

Het nieuwe sportcentrum wordt in opdracht van de Gemeente Apeldoorn in publiek private samenwerking (PPS) gebouwd in het gebied De Voorwaarts in Apeldoorn Oost. Het complex, met een totale oppervlakte van ruim 40.000?m², zal begin 2008 worden opgeleverd en voornamelijk worden gebruikt voor atletiek, baanwielrennen en volleybal.

Het Engelse architectenbureau Faulkner Browns Architects uit Newcastle upon Tyne heeft het ontwerp van het Apeldoornse sportcomplex geïnspireerd op dat van het Palau Velódromo ‘Luis Puig’ in Valencia (Sp). Inbo Adviseurs uit Woudenberg heeft de verdere uitwerking verzorgd. Het complex bestaat uit een wielerhal, voorzien van een houten wielerbaan met een lengte van 250?m en een rondbaan voor atletiek. Voorts heeft het centrum een volleybalhal, die de nieuwe thuisbasis vormt van volleybalvereniging Piet Zoomers Dynamo. De hal voldoet aan alle eisen voor internationale topwedstrijden. Het centrum heeft een totale toeschouwerscapaciteit van 6.500 personen, en behoort daarmee tot de grootste van Europa. In de toekomst zullen aan dit complex nog fitnesscentra, bowlingbanen, winkels met een totale oppervlakte van 12.000?m² en woontorens met circa 100 appartementen en een bioscoop worden toegevoegd.

Nieuwe techniek
De definitieve keuze van de EPDM dakbedekking op het Omnisport is mede bepaald door de goede ervaring die hoofdaannemer Giesbers Arnhem Bouw eerder heeft opgedaan met het materiaal, bij de nieuwbouw van het Kadaster in Apeldoorn. Alle partijen hadden enige bedenkingen tegen de oorspronkelijke materiaalkeuze die door de Engelse architect in het bestek was beschreven, men is daarom op zoek gegaan naar een alternatief. Uiteindelijk is het platte dak van de ruim 5500?m² grote volleybalhal op voorstel van de dakdekker en de producent volledig voorzien van een gewapende met SBS hoogpolymeer gecacheerde gewapende EPDM, waarbij de naden worden gelast met hete lucht.

De dakdekker kwam deze winter gereed met de werkzaamheden. Willem Houtzager, directeur van WH Daktechniek is zeer tevreden over de snelheid van het verwerken van de dakbaan en de technische ondersteuning van de producent Phoenix. Vooraf is samen met hen een snel en nieuw systeem ontwikkeld om ook in de randzones snelheid tijdens de productie van de dakafdichting te maken. Normaal moest hier, conform de NEN 6702, over de eerste 5 meter vanaf de rand gebruik gemaakt worden van halve banen Resitrix met een breedte van 500 mm waar in de overlap de mechanische bevestigingen geplaatst worden. Het nadeel hiervan is dat men veel meer laswerk heeft en meer materiaalverlies.

Samen met Harry Vrielink, technisch manager van Phoenix PDT, is een oplossing gezocht in een snellere verwerkingsmethodiek met banen op een maximale 1 m breedte. In het midden van de standaard 1 meter brede dakbaan is eerst een eenvoudige bitumineuze strook met polyester wapening met de wegbrandfolie naar de bovenzijde gericht mechanisch bevestigd met voldoende, conform NEN 6702, tules met dakboorschroeven. Hierna wordt de dakbaan Resitrix type MB, voor mechanisch bevestigde daksystemen, over deze bitumineuze strook gerold waarbij de bitumineuze strook met een kleine brander voor de rol EPDM uit verweekt wordt. Hierdoor wordt tijdwinst geboekt, alleen de naden tussen de dakbanen worden nu onderling gelast met hete lucht.

Deze methode kan duidelijk voordelen hebben bij daken die wat gevoeliger zijn voor extreme windkrachten; hoge dakvlakken in een windgevoelige omgeving. Uit de normale berekening blijkt dat hier veel brede dakrandzones ontstaan waarbij grote vlakken moeten toegepast worden met halve banen Resitrix. Deze methode levert minder risico op bij het lassen van de vele naden en werkt beduidend sneller.

Het dakdekkerbedrijf heeft op een positieve manier met de aannemer meegedacht in zowel productkeuze als snelheid van waterdichting. Tijdens de uitvoering heeft WH Daktechniek samen met Phoenix voor de gehele uitvoerende tak van Giesbers Bouw een lezing over de gekozen systemen verzorgd en is de gehele ploeg uitgenodigd om het werk ‘live’ te aanschouwen tijdens de uitvoering op het dak.

Omnisportcentrum te Apeldoorn
Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn
Hoofdaannemer: Giesbers Arnhem Bouw
Dakdekker: WH Daktechniek Apeldoorn
Leverancier materialen: Mijndak folie/ Tegeka
Producent dakafdichting: Phoenix Benelux bvba
Isolatie leverancier: Rockwool Benelux bv