Zoeken

Roofs 2008-01-38 Prefab dakkapellen met kunststof bekleding

Het komt regelmatig voor dat uit budgettaire overwegingen de voorziene metalen dak- en gevelbekleding wordt gewijzigd in een kunststof dakbedekking. Zo ook in Haarlem, waar onlangs een complex van 120 studentenwoningen werd voorzien van Alkor Design dakbanen met profielen. Wie denkt dat een dergelijke keuze op basis van het budget altijd ten koste gaat van de (esthetische) kwaliteit, heeft het volgens de betrokken partijen bij het verkeerde eind.

We spreken over het project met Adriaan van de Wijgert van leverancier Renolit Belgium nv Waterproofing en Ronald de Raad van dakdekkerbedrijf Primadak Roosendaal bv. Het dakdekkerbedrijf is gespecialiseerd in de verwerking van kunststof dakbedekkingen. Met name is men actief op de grote projecten waar kunststof dakbedekkingen worden toegepast. “Onze organisatie is op de grotere projecten afgestemd,” legt De Raad uit. “Daardoor kunnen wij deze projecten op een goede manier en voor een scherpe prijs uitvoeren. Als je structureel grotere oppervlakken uitvoert, is het mogelijk een scherpe prijs neer te zetten. Dat heeft te maken met afspraken met onze vaste leveranciers, maar ook met de snelheid van werken. De manier van werken is dus op elk project vrijwel dezelfde, waardoor op basis van routine snel en foutloos wordt gewerkt. Onze dakdekkers werken alleen met kunststof dakbedekkingen, daar zijn wij heel strikt in. Wij hebben mensen in dienst die nog eens achterom kijken als ze van het dak afgaan, en een plooi is niet acceptabel.”

Volgens De Raad is de Primadak organisatie in combinatie met het zusterbedrijf Klijn Dakbedekkingen uit Hardinxveld-Giessendam zodanig samengesteld dat overheadkosten tot een minimum worden beperkt. “Automatisering maakt hier o.a. ook een onderdeel in uit. Deze wederzijdse ondersteuning van de bedrijven biedt een voordeel ten gunste van de opdrachtgever. Medio 2008 wordt geïnvesteerd in de nieuwbouw op het bedrijvenpark Borchwerf te Roosendaal, zodat we de komende jaren op de groei van ons bedrijf zijn ingesteld.”

Kunststof dakbedekking
Dat het dakdekkerbedrijf is ingesteld op de grote projecten, betekent niet dat men alleen maar bedrijfshallen met een groot aantal vierkante meters uit kan voeren. Het bewijs voor deze stelling staat in Haarlem, nabij het Centraal Station. Daar is onlangs een complex studentenappartementen gebouwd. In eerste instantie was het de bedoeling de zichtgedeelten van het gevel/dak, dat bestaat uit dakkapellen, in zink uit te voeren. Uit budgettaire overwegingen is besloten in plaats hiervan een kunststof dakbedekking te laten aanbrengen. Renolit Waterproofing, op de Nederlandse markt bekend met Alkorplan, Alkorfelex en Alkortop dakbanen, heeft voor dit soort situaties de Alkor Design in haar assortiment. Deze dakbedekking wordt vrijwel uitsluitend toegepast in ongebruikelijke, kleinschalige projecten en heeft de uitstraling van een metalen dak. Dit vanwege de kleur van het materiaal, maar ook vanwege de kunststof profielen die op de naden worden aangebracht en die ervoor zorgen dat het dak oogt als een geheel.

Renolit is sinds 1999 met deze daksystemen de grootste leverancier/producent van kunststof dakbedekkingen in de Benelux. “Er zijn diverse redenen denkbaar om te kiezen voor een kunststof dakbedekking,” aldus Adriaan van de Wijgert. “Allereerst is het esthetische effect fraai. Met ons product wordt een blijvend strak resultaat bereikt vanwege de kenmerkende materiaaleigenschappen. De baan wordt licht voorgespannen en strak verwerkt. De dakbedekking is voorts voorzien van een polyester wapening, waarmee sterke mechanische eigenschappen worden gerealiseerd. Verder is belangrijk dat een kunststof dakbedekking éénlaags kan worden aangebracht en licht in gewicht is. Dit laatste heeft zowel arbotechnische voordelen, als gunstige gevolgen voor de onderliggende constructie.”

De leverancier leidt de verwerkers van Alkor Design in eigen huis op en verstrekt de in de verwerking van dit materiaal gespecialiseerde dakdekker op basis van deze opleiding een certificaat.

Prefab dakkapellen
Begin 2006 is men begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de studentenwoningen in het centrum van Haarlem. Hoofdaannemer was aannemerbedrijf G.W. Geelen bv uit Vleuten. De dakdekker werd ingeschakeld voor de bekleding van de 120 dakkapellen die een prominente plaats innemen aan de twee langsgevels en een kopgevel. In totaal zou er zo’n 600 m² kunststof dakbedekking moeten worden aangebracht. Vanwege de ronding van deze gevels was het niet goed mogelijk de dakbedekking terplekke aan te brengen. Besloten werd de dakkapellen prefab te vervaardigen.

“De dakkapellen werden, in samenwerking met dakadviesbureau BDA, als prefab doos vervaardigd,” vertelt De Raad. “Deze werd aan de binnenzijde geïsoleerd en voorzien van een dampremmende laag, en aan de bovenzijde afgewerkt met 18 mm plaatmateriaal. De kunststof dakbedekking werd hier in twee lagen gestuikt aangebracht, zodat de afwerking gegarandeerd waterdicht was. De dakbedekking werd in een geconditioneerde ruimte verlijmd en daarna naar de bouwplaats vervoerd. Hier werden ze in twee lagen naast elkaar aangebracht.”

Hoe verliep de communicatie met de hoofdaannemer en de opdrachtgever? “Om te beginnen hebben wij een proefstuk gemaakt, zodat de opdrachtgever en de aannemer konden zien wat het effect van de dakbedekking zou zijn. Beide partijen bleven tijdens de uitvoering controleren of alles naar wens verliep. Men was tijdens de uitvoering zeer kritisch en sceptisch, maar het  eindresultaat is voor een relatief beperkt budget naar ieders tevredenheid uitgevoerd.”

“Met een metalen dakbedekking had men nooit een zo strak resultaat kunnen bereiken,” voegt Van de Wijgert toe. “Een dergelijk gebogen dak is zeer bewerkelijk en het is vrijwel onmogelijk een dakbedekking zonder oneffenheden aan te brengen. Het project is vlak voor de bouwvak 2007 opgeleverd en ziet er prachtig uit.” De Raad besluit: “Wij mogen dan wel gelden als een bedrijf dat voornamelijk grote projecten uitvoert met veel vierkante meters, maar met dit project tonen wij aan ook het meer kleinschalige, specialistische werk niet uit de weg te gaan.”

120 Studentenwoningen te Haarlem
Opdrachtgever: Preferent Projectontwikkeling te Haarlem
Architect: Van Oostum Architecten bv te Haarlem
Constructeur: Pieters Projectbureau bv te Haarlem
Hoofdaannemer: Aannemersbedrijf G.W. Geelen bv te Vleuten
Dakdekker: Primak Roosendaal bv te Roosendaal
Leverancier dakbedekking: Renolit Waterproofing te Oudenaarde (B)