Zoeken

Roofs 2008-01-40 DNN Groep uitgebreid met nieuwe bv voor prefab staalframe bouw

De DNN Groep is onlangs uitgebreid met een nieuw bedrijfsonderdeel: GeWoongoed. Hiermee maakt het Emmense dakdekkerbedrijf serieus werk van de ambities op het gebied van prefab staalframebouw, waar men zich allengs meer in ging specialiseren. Volgens directeur Gerrit Kerkdijk heeft prefab bouwen de toekomst. “Er worden daken mogelijk die voorheen ondenkbaar waren.” Een nadere beschouwing.

Met deze nieuwe stap ontwikkelt het Dakdekkerbedrijf Noord Nederland (DNN) zich verder als specialist in de hele schil van het gebouw. Het nieuwe bedrijf zal zich specifiek richten op het aanbrengen van prefab gefabriceerde staalframe daken. Per 1 september 2007 heeft men Paul Weerman aangesteld om aan het nieuwe bedrijfsonderdeel leiding te geven. Het bedrijf is Corus licentiehouder voor het KOMO gecertificeerde Star Frame systeem van de fabrikant. Momenteel werkt men nog op projectbasis vanuit externe productiehallen, op termijn zal GeWoongoed vanuit een eigen pand opereren. Waar het nieuwe bedrijf zich precies zal vestigen, is nog onbekend.

Staalframe bouw
Gerrit Kerkdijk zet de argumenten voor het kiezen voor deze methode uiteen. “Met staalframe bouw kunnen grotere overspanningen worden gerealiseerd dan traditioneel (met Skanex zelfs tot 24 m), waarmee dus minder kolommen nodig zijn. Tevens kan op voorhand rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de plaatsen van E&W installaties, sprinklers, etc. Hiermee kunnen meer doordachte oplossingen worden bewerkstelligd; bij de traditionele bouwmethode gebeurt dit in de meeste gevallen toch op ad hoc basis. Het grote voordeel van een gebouw dat met de staalframe methode wordt gebouwd, is dat alle voorzieningen vanaf het begin kunnen worden toegespitst op het toekomstige gebruik. Het is een maatvaste manier van bouwen. Daar komt bij dat het pand demontabel is en het materiaal recyclebaar. Het geringe gewicht, met behoud (of dikwijls zelfs verbetering) van de kwaliteit van bouwen vormt een ander voordeel van deze bouwmethode. Met deze methode kunnen immers optop- of dakrenovatieprojecten worden uitgevoerd waarbij het bestaande onderliggende gebouw intact kan worden gelaten. Staalframe als bouwsysteem 2-D en 3D prefab bouw kan met name in het optopsegment en de bouw van recreatiebungalows een belangrijke rol spelen.”

Zoutzuurbaden
Voor DNN begon het allemaal vijf jaar geleden, toen het bedrijf een bijzondere opdracht kreeg. Het dak van een verzinkerij te Mook (bij Nijmegen), met een oppervlakte van 800 m², moest volledig worden vernieuwd omdat zowel de dakbedekking als de constructie het einde van de levensduur had bereikt. Dit spectaculaire project is exemplarisch voor de methode, vandaar dat wij er in dit artikel wat uitgebreider op ingaan.

Probleem aan dit project was, dat zich onder het dak zoutzuurbaden bevonden, en baden met andere chemische stoffen. Het dak diende in de zomervakantie binnen drie weken te worden vervangen om het productieproces zo min mogelijk te onderbreken. “Toen ik daar de situatie op kwam nemen, was mijn eerste reactie: dat kan alleen als het nieuwe dak al klaar ligt op het moment dat het oude dak wordt verwijderd,” vertelt Kerkdijk. “Hoe dat in zijn werk zou moeten gaan, wist ik nog niet, maar ik heb de opdrachtgever toen toegezegd dat ik binnen drie weken met een plan zou komen. Zo gezegd, zo gedaan, en toen men akkoord ging met mijn plan had ik er ineens een nieuw probleem bij: het was inmiddels mei, en in juli moest het project worden uitgevoerd. We hebben heel hard gewerkt om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Toen de opdrachtgever na zijn vakantie terugkwam en vanuit de naastgelegen ruimte zag hoe licht de fabriekshal was geworden, schrok hij in eerste instantie: hij dacht dat het dak nog open lag. Maar het licht werd doorgelaten door de nieuwe lichtstraten, en het dak was keurig op tijd vervangen.”

Bouwpakket
Wat is er precies gebeurd? Kerkdijk: “Het oorspronkelijke dak, een houtconstructie met daarop een houtwolcementplaat, was, mede door de zoutzuurdampen, sterk aangetast. Deze moest worden vervangen. Wij hadden tevens opdracht gekregen de stalen draagconstructie te conserveren. Het voornaamste probleem waar we mee te maken hadden, was natuurlijk: hoe kunnen we de werkzaamheden boven de zoutzuurbaden uitvoeren? Veel intekenaars waren van plan de hal vol te zetten met steigers. Wij maakten echter gebruik van de rondom de hal aanwezige kraanrail. Hier bevestigden wij een werkplatform aan. De baden werden met een pvc zeil afgedekt. Tevens hebben we met kabels onder het werkplatform netten gespannen.  Vervolgens hebben wij per segment het bestaande dak verwijderd.”

Het nieuwe dak was intussen in genummerde prefab elementen aangevoerd, als een soort bouwpakket. De warmdak elementen (2,5?m x 15?m) waren opgebouwd uit C-profielen met daar boven- en onderop spanoplaten, en PUR isolatie er tussenin. Deze elementen werden zowel aan de boven- als aan de onderkant, en aan de kopkanten, bedekt met de Resitrix zelfklevende EPDM banen van Phoenix. Dit om te voorkomen dat de nieuwe elementen evenals het oude dak door de zoutzuurdampen zou worden aangetast. Zodra het oude dak was verwijderd, kon het nieuwe dak worden aangebracht. De elementen werden op de bestaande stalen liggers op nieuwe oplegpunten bevestigd. De kopschotten werden onderling gefixeerd en de naden gedicht met behulp van rubberkit. De sparingen voor de lichtstraten waren al in de elementen aanwezig, zodat de montage relatief snel kon plaatsvinden. In het dak waren tevens enkele controleputten aangebracht. Het dakdekkerbedrijf kon hier, i.v.m. het afgesloten onderhoudscontract, de kwaliteit van de verbindingen blijvend in de gaten houden. De hele operatie kostte op de bouwplaats slechts drie weken.

“Dit was onze eerste ervaring met prefab staalframe bouw,” aldus Kerkdijk. “Omdat alles goed is verlopen en onze klant tevreden was met de afwikkeling, hebben wij ons in deze wijze van bouwen verder willen specialiseren, met de oprichting van GeWoongoed als gevolg.”

Volgens Kerkdijk heeft bouwen met prefab elementen de toekomst. “Inmiddels hebben wij al meerdere projecten volgens deze methode uitgevoerd en de verwachting is dat dit aantal in de toekomst alleen maar zal stijgen. Opdrachtgevers gaan steeds meer de voordelen van deze methode inzien.”