Zoeken

Roofs 2008-01-48 Een duurzame relatie met de opdrachtgever

De Belgische producent van bitumineuze dakbedekkingen De Boer Waterproofing Solutions is al vanaf begin jaren ’90 actief op de Nederlandse markt, maar wil zich de komende tijd op deze markt sterker ontwikkelen. Om de nieuwe aanpak en strategie uit te werken is dhr. Edward Poptie als sales manager Nederland aangesteld. Een gesprek met Poptie en de sales manager export Chris Cuppens.

De Boer Waterproofing Solutions uit het Belgische Schoten, nabij Antwerpen, is een familiebedrijf dat sinds 1922 actief is. Naast de Oxidé SBS en APP dakrollen, onderscheidt de fabrikant zich met name met de DuO High Tech dakrol in een kwaliteitsniche van het bitumensegment. “De Boer Waterproofing Solutions is een stabiele organisatie met wereldwijde ervaring,” vertelt Cuppens. “Wij exporteren sinds ruim 25 jaar naar een aantal Europese landen. Daarnaast geniet de Aziatische markt ook onze aandacht. Door een laag personeelsverloop blijft de kennis en ervaring aanwezig, dit is noodzakelijk om onze filosofie te ondersteunen. Onze filosofie is namelijk: bitumineuze producten maken die gericht aansluiten bij iedere exportmarkt met haar eigen normen en specificaties. Zo is bijvoorbeeld in Nederland het gewicht van de rol een bepalende norm, in België is de dikte van de rol bepalend. Wij hebben dan ook een zeer flexibele productie.”


Gecombineerde materiaaleigenschappen
De DuO dakrol was in 1989 het resultaat van een ontwikkeltraject waarbij de goede eigenschappen uit de ervaringen met traditionele APP en SBS dakbanen werden gecombineerd. Poptie: “DuO is een compromisloze dakrol. Centraal in het concept staat de High Tech DuO productielijn met bitumen spuittechnologie waardoor boven- en ondercoating van de dakrol op verschillende momenten worden aangebracht. De dakrol is voorzien van een enkelvoudige composietdrager van polyester en glasvlies die ervoor zorgt dat de dakrol krimpvrij en zeer sterk is. De drager wordt in het productieproces eerst gedrenkt in een SBS bitumen, waarna de rol voorzien wordt van een (gespoten) boven- en ondercoating.”

"De bovencoating bestaat uit APAO bitumen. APAO (Amorf Poly Alpha Olefine) is een hoogwaardig plastomeer uit de APP familie en zorgt ervoor dat het materiaal UV-bestendig is en goed beloopbaar blijft. In de bovencoating wordt voorts een designleislag ingewalst, waarmee leislagverlies wordt voorkomen. De zachte, elastische SBS ondercoating zorgt voor een gemakkelijkere verwerking en 25% betere hechting dan klassieke APP dakrollen."

Cuppens : "Een bijzonder kenmerk van de DuO dakbanen is dat de langsoverlap ook aan de bovenzijde in 100% SBS gemodificeerde bitumen is uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een optimale kleefkracht bij het vervaardigen van de las. De las kan zowel met de brander als met de heteluchtföhn worden uitgevoerd. Op 10 internationale projecten is een levensduuronderzoek uitgevoerd, met gunstig resultaat. In de praktijk is de levenduurverwachting na twee onderzoeken over 10 en 15 jaar vastgesteld op >?30 jaar." Het bedrijf biedt daarom een verzekerde garantie van 10 jaar op het product en desgewenst ook op de applicatie. Deze periode kan met vijf jaar worden verlengd.

Kwaliteit, partnership en duurzaamheid
Edward Poptie zet de filosofie waarmee de dakbedekking in de markt wordt gezet uiteen. “Wij zoeken met ons product partners die waarde hechten aan de levensduur van een dak, minimaal gelijk aan de gebruiksperiode van het vastgoed. Het rendement op de investering wordt verkregen wanneer een traditionele dakdichting tussen 10 en 15 jaar is versleten.”

Hoe wordt hier concreet invulling aan gegeven? “Wij richten ons op onze doelgroepen zowel in de renovatie- als nieuwbouwsector met een projectmatige aanpak. In geval van een renovatieproject voorzien wij in een stappenplan, waarbij wij een voorstel doen eerst een dakonderzoek uit te voeren. Onze dakinspecties behelzen alle aspecten van het dak. Na een dakinsnede maken wij een analyse van de dakopbouw en brengen we het verleden van het dak in kaart: wat is er zoal met het dak gebeurd, zijn er in het verleden klachten geweest? In ons eigen laboratorium analyseren wij met behulp van o.a. fluorescentie microscopie monsters van de dakhuid. We bepalen als het ware het ‘DNA-profiel’ van de dakbedekking. Op deze manier kunnen wij de huidige en de te verwachten prestatie van de dakbedekking vaststellen.”

“Ook kan ons kenniscentrum de toegepaste verwerkingstechniek nader onderzoeken,” vult Cuppens aan. “Aan de hand van berekeningen en/of destructief onderzoek bepalen wij de bouwfysische waarden van een dak. Op deze manier verkrijgen wij informatie over hoe het oude dak nu presteert, en kunnen we een beeld krijgen wat er moet gebeuren om het nieuwe dak optimaal voor de verdere levensduur van het project te laten presteren. Bij een nieuwbouwpoject bekijken wij in overleg met de gebouweigenaar, architect/consultant en de dakdekker welk product en applicatie de meeste meerwaarde te bieden heeft. Detailleringen worden nauwkeurig bestudeerd en kritisch geanalyseerd om zo de levensduur te garanderen. Wij stellen vervolgens verschillende scenario’s voor over hoe het dak volgens ons op de beste manier is te renoveren of nieuw te bouwen. Naast de puur daktechnische aspecten houden wij verregaand rekening met de milieutechnische aspecten. Wij beschikken, naast diverse CTG-attesten en het ISO 9001 certificaat, per december 2007 ook over het milieucertificaat ISO 14001. Steeds vaker maken wij mee dat omvangrijke Real Estate organisaties milieubeleid zwaar laten meewegen in de prekwalificatie van toeleveranciers; een ontwikkeling die wij toejuichen.”

Verwerking
Bij een duurzaam product dat op een dergelijke manier wordt aangeboden is een vakkundige verwerking natuurlijk onontbeerlijk. “Om de kwaliteit op een project te waarborgen wordt DuO met een gecontroleerd applicatiebeleid op de markt gebracht,” vertelt Poptie. “De Boer verzorgt een volledige projectbegeleiding en kwaliteitscontrole gedurende de uitvoering, in overleg met de deelnemende partijen. Wij geven sturing aan de kwaliteit, waarmee de dakbedekking uiteindelijk wordt verwerkt. Daar wij ons product direct projectmatig leveren aan de dakdekker is een optimale ondersteuning gewaarborgd, voor zowel de dakdekker als de opdrachtgever.”

Cuppens: “Wij hebben bij onze fabriek in Schoten een trainingscentrum ingericht, waarin wij dakconstructies kunnen nabouwen. Wanneer dakdekkers (nog) niet bekend zijn met DuO, kunnen zij alhier zelf de verwerkingseigenschappen ervaren.”

Nazorg en ondersteuning
“De Boer voert gedurende de garantieperiode periodiek inspecties uit om de kwaliteit te blijven waarborgen,” besluit Poptie. “Een bijkomend onderhoudscontract via de dakdekker is een welkome aanvulling om met het DuO product en de applicatie een goede prestatie naar de opdrachtgever te blijven bieden, over de gehele projectlevensduur.”