Zoeken

Roofs 2008-02-20 Volledig dakenbestand KPN gerenoveerd

KPN heeft een zeer groot aantal gebouwen in beheer. Dit zijn veelal technische gebouwen, waarbij lekkages grote schade toe zouden kunnen brengen aan de in het pand aanwezige apparatuur. Toen men besloot het onderhoud van de daken op orde te brengen, betekende dat dan ook een grote verantwoordelijkheid voor de betrokken partijen. Een gesprek met John Kouwenberg van het verantwoordelijk adviesbureau A&T Dakadvies.

“Het dakenbestand van KPN is zeer groot en divers,” vertelt Kouwenberg. “In totaal heeft men ongeveer veertienhonderd daken in beheer, variërend van zeer kleine tot zeer grote daken. Zo’n zes- tot zevenhonderd van deze daken zijn hellend. Ook de leeftijd van deze daken, en hun conditie, varieerde. Als eerste diende dan ook middels een conditiemeting volgens de NEN 2767 de toestand van het dakenbestand in kaart te worden gebracht. Conform deze conditiemeetmethode heeft A&T Dakadvies nu circa 500 daken geïnventariseerd, waarbij middels een dakrapportage een onderhouds- en beheerplan is gemaakt. Aan de hand van dit onderhouds- en beheerplan hebben wij samen met de opdrachtgever een selectie gemaakt van de juiste verwerkers en leveranciers. Bij een conditiemeting wordt het niveau van de technische staat van het dak aangegeven; niveau 1 geldt als uitstekend, niveau 6 als zeer slecht. Het uitgangspunt van de werkzaamheden was dat de conditie van het dakenbestand tot minimaal niveau 3 zou worden gebracht. Tevens is door KPN bepaald dat op alle hellende en combinatiedaken gebruik wordt gemaakt van hetzelfde veiligheidssysteem, namelijk het door ons ontwikkelde Save-up systeem.”

“De registratie op basis van conditiemeting en onderhoud c.q. beheer is via de A&T Dakmanager in kaart gebracht. Dit is een database waarmee voor de toekomst vast is gelegd welke werkzaamheden zijn benodigd om de conditie van de daken op peil te houden, uiteraard inclusief budgetprognose. Zo komt men niet voor verrassingen te staan en kan men adequaat budgetteren.”

Conditiemeting volgens NEN 2767 en herstelplan
Kouwenberg heeft zitting in de technische commissie van branche­vereniging Het Hellende Dak (HHD) en is voorzitter van de commissie veiligheid van de vereniging. Als senioradviseur van A&T Dakadvies te Malden geldt hij als specialist op het gebied van het hellende dak. Uit diverse marktpartijen heeft KPN A&T Dakadvies geselecteerd als hun dakadviseur om de conditiemetingen uit te voeren, het herstelplan te maken en de werkzaamheden te begeleiden.

Hoe was de staat van de daken? Kouwenberg: “Op veel daken was sprake van uitgesteld onderhoud, waardoor het herstel zeer verschillend is: in sommige gevallen was er sprake van herstel van de gehele dakbedekking, of soms zelfs de hele dakopbouw. In andere gevallen konden we volstaan met minder ingrijpende reparaties. Hier ging het dikwijls om het herstellen van eerdere reparaties die niet professioneel of afdoende waren uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld reparaties aan zadelvorsten die eenvoudigweg waren dichtgesmeerd met een mortel.”

“Een belangrijke eis van KPN was dat herstel op een duurzame manier zou worden uitgevoerd met KOMO gecertificeerde verwerkers (volgens BRL 1513) en kwalitatief uitstekende materialen, zodat men na de herstelwerkzaamheden de zekerheid had dat er geen problemen meer op het dak zouden zijn te verwachten - zodat de herstelde daken in onderhoudsarme toestand konden worden beheerd en dat men er jarenlang niet of nauwelijks naar om zou hoeven kijken. Het was ook onze taak het budget te bewaken: we moesten ervoor te zorgen dat de aanpassingen voor de opdrachtgever betaalbaar zouden blijven. Voor een grote opdrachtgever, met een klus als deze, zijn natuurlijk gunstigere prijzen te realiseren.” Per dak werd de meest geschikte verwerker geselecteerd. Men koos ervoor de materialen te laten leveren door Monier te Montfoort (voorheen Lafarge Dakproducten). Kouwenberg: “De dakdekker biedt tien jaar verwerkingsgarantie en Monier 15 jaar daksysteemgarantie - naast de 30-jarige productgarantie op de dakbedekking. Zo is de opdrachtgever naar onze mening optimaal verzekerd van een probleemloos dak.”

Dakmanager
Na het herstel wordt het dak ingevoerd in de A&T Dakmanager, dat ook toegankelijk is via het internet. Hier kan de gebouwbeheerder te allen tijde, en vanaf elke computer, de staat van zijn dakbezit controleren en onderhouds- en beheerplannen maken, waarbij te zien is welke handeling wanneer zou moeten plaatsvinden en welk budget daarvoor benodigd is. Dit vergemakkelijkt de planning van het dakbeheer aanzienlijk, zeker voor een bedrijf als KPN met een groot aantal daken en gebouwbeheerders. De service is met een inlogcode en wachtwoord toegankelijk, waarbij de informatie op de website is afgeschermd. `

Veiligheidssysteem
Het was voor de opdrachtgever ook van groot belang dat de veiligheid op de daken goed zou zijn geregeld. Daarom heeft men ervoor gekozen op alle daken één en hetzelfde veiligheidssysteem toe te passen, namelijk het Save-up systeem. Dit is een permanent valbeveiligingssysteem dat vorig jaar is geïntroduceerd door A&T Dakadvies en Dakspecialist Dapan bv. Het gaat hier om een permanent valbeveiligingssysteem dat in het dak wordt gemonteerd. Het is een universeel valbeveiligingssysteem dat past in elk dakelement of dakbeschot en dat tussen elke dakbedekking is in te dekken. Aan het ankerpunt kunnen nagenoeg alle in de markt voorhanden zijnde veiligheidslijnen, steigers of ladders worden bevestigd.

Kouwenberg legt het systeem uit: “De Save-up kan zowel van binnenuit als van buitenaf worden bediend. Het ankerpunt wordt waterdicht ingewerkt d.m.v. een toe te passen doorvoerpan of een universele onderpan. Door de wijze van inbouwen voorkomen we eventuele koudebruggen of thermische lekken. Het systeem wordt zodanig in de dakbedekking weggewerkt, dat het in het dakvlak bijna niet opvalt. Aan de buitenzijde wordt een regendichte afwerking gemaakt op de doorvoerpan met een metalen afdekkap die in de kleur van de pannen kan worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt het aanhaakpunt omhoog gehaald, dit kan van binnenuit of van buitenaf. In het aanhaakpunt kan dan de veiligheidslijn worden gehaakt. Voor de bevestiging van steigers en ladders zijn speciale borgpinnen beschikbaar. Het systeem is Europees getest en voldoet aan de eisen van NEN-EN 517 en NEN-EN 795. Ook het aanhaken van ladders is conform deze normen getest en gecertificeerd.”

“Het veiligheidssysteem is universeel,” vervolgt Kouwenberg. “Het is toepasbaar op zowel hellende als platte daken, tussen elk type dakbedekking, en geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Voor hellende daken maken diverse fabrikanten speciale doorvoerpannen. Bij dakpannen van andere fabrikanten, of oude modellen die niet meer leverbaar zijn, volstaat het om een gat in de pan te boren en de universele onderpan toe te passen waar de bestaande dakpan opgelegd kan worden.” A&T Dakadvies voerde bovendien de RI&E’s uit. “Het is prijstechnisch van belang dat er geen overbodige ankerpunten op het dak worden bevestigd. Bij elk dak wordt dus zorgvuldig bekeken welke werkzaamheden  er te verwachten zijn, en alleen op die plekken wordt het veiligheidssysteem aangebracht.”

De renovatie van het volledige dakenbestand van KPN is een enorme klus. Het vergt dan ook meerdere jaren om de renovatiewerkzaamheden af te ronden. Medio 2006 is men aan deze grote klus begonnen, naar verwachting zullen de werkzaamheden in de loop van 2012 worden afgerond.