Zoeken

Roofs 2008-03-20 Adviesbureaus Nieman en Kettlitz slaan handen ineen

Per 1 januari 2008 hebben Adviesburo Nieman bv en Kettlitz Adviezen bv gezamenlijk het adviesbureau Kettlitz Gevel- en Dakadvies opgericht. Hiermee is het bedrijf in één klap een sterke speler in zowel de gevel- als de dakenbranche. Wat mogen we van dit nieuwe adviesbureau verwachten? Een gesprek met Otto Kettlitz en John Bouwman.
Kettlitz Adviezen is al ruim 15 jaar actief en geldt als specialist op het gebied van metalen gevels en daken.  Directeur Otto Kettlitz is medeopsteller van de Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken. Het bedrijf geeft nieuwbouw- en renovatieadviezen, verricht schadeonderzoek en verzorgt diverse theoretische en praktische gevel- en dakopleidingen. Adviesburo Nieman geldt als een specialist op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid bouwregelgeving en bouwtechniek. Het bedrijf was al actief als adviseur op het gebied van de bouwfysica van daken en gevels. Het is met ruim 100 medewerkers, landelijk verdeeld over vier vestigingen, een grote speler.

De expertise van Kettlitz op het gebied van (metalen) daken en gevels was voor het bureau een welkome aanvulling. Uit de samenwerking ontstaat een adviesbureau dat op het gebied van gevels toonaangevend is en tevens als een belangrijke speler zal gelden op het gebied van daken. Dit bedrijf kan de advisering verzorgen vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering. Daarnaast worden schade- en klachtenonderzoeken uitgevoerd.

Het adviesbureau is onderdeel geworden van de Nieman Holding en zal zelfstandig opereren onder de naam Kettlitz Gevel- en Dakadvies bv. Het zal met zes medewerkers opereren vanuit de vestiging in Rijswijk. John Bouwman is vanuit de Niemanorganisatie bij het dak- en geveladviesbureau aangesteld om samen met Otto Kettlitz de dagelijkse leiding te vormen.

Gespecialiseerd adviesbureau
Dat het bedrijf onder de oorspronkelijke naam naar buiten treedt, is een bewuste keuze. Bouwman legt uit: “Adviesburo Nieman is sterk in een breed palet aan activiteiten. Het bureau profileert zich dan ook op een brede manier aan de klant. Kettlitz Gevel- en Dakadvies is een meer gespecialiseerd adviesbureau en is als zodanig al bekend in de markt. Het bedrijf zal zich dus ook met een eigen gezicht aan de buitenwereld presenteren.”

“Kennis en kunde op het gebied van gevels en daken wordt steeds meer als een apart specialisme erkend,” voegt Kettlitz toe. “Dit heeft te maken met de toenemende regelgeving, de grotere complexiteit van gevels en daken en het enorme aanbod aan gevel- en dakmaterialen en –producten. De gevel- en dakenbranche is naar onze mening gebaat bij meer concurrentie op het gebied van advisering. Wij willen ons onderscheiden met een correct en integer advies en op deze manier een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de branches.”

Het adviesbureau presenteert zich dus als specialist voor de hele schil van het gebouw. Maar in hoeverre zijn de dak- en de gevelbranches met elkaar vergelijkbaar? “Niet,” aldus Kettlitz. “Je hoort vaak: het dak is de vijfde gevel, maar dat is natuurlijk onzin. De functie van een dak en van de gevel zijn wel tot op zekere hoogte vergelijkbaar, maar de zwaartepunten zijn geheel verschillend. Een dak moet in de eerste plaats waterdicht zijn; bij een gevel is de eerste vereiste dat hij er goed uitziet. Natuurlijk moet ook een gevel waterdicht zijn, maar de aandachtspunten liggen op het dak anders dan bij de gevel. Het zijn dan ook verschillende branches die een verschillende benadering vereisen.”

Het bedrijf heeft al vele aansprekende projecten begeleid, zoals bijvoorbeeld het IKEA Concept Centre in Delft en het ‘Strijkijzer’ in Den Haag.

Opleidingen
Naast advisering en begeleiding verzorgt het bedrijf ook diverse theoretische en praktische gevel- en dakopleidingen. Otto Kettlitz verzorgde deze dikwijls zelf, of hij huurde hiervoor docenten in. Op deze manier heeft hij inmiddels meer dan 2000 man opgeleid. Door de samenwerking kan het adviesbureau gebruik maken van de docenten die binnen de holding beschikbaar zijn. Zo wordt dus ook de capaciteit van de opleidingen verder uitgebreid.

“Onze doelstelling is eenvoudig,” zegt Bouwman. “Wij willen het beste adviesbureau van Nederland zijn, voor zowel gevels als daken. Belangrijk is dat we een betrouwbaar en integer advies af blijven leveren. Op deze manier willen wij onze positie in de gevel- en dakenbranche verder verstevigen.”