Zoeken

Roofs 2008-04-33 Nieuwslijn

Icopal neemt Van Besouw Kunststoffen over
Icopal heeft Besouw Kunststoffen (VBK) te Goirle overgenomen. VBK is een sterke speler binnen de Europese markt van de synthetische afdichting, in het bijzonder op het vlak van PVC-membranen voor afdichting. Met de overname van VBK kan Icopal het productgamma dat ze aan haar klanten aanbiedt, verder uitbreiden. VBK zal als een onafhankelijke entiteit met haar eigen organisatie en onder haar eigen merknaam blijven opereren. VBK zal haar klanten rechtstreeks blijven bedienen, terwijl ze als onderdeel van Icopal ook kan profiteren van een hoger groeipotentieel.

Naast de overname van VBK heeft Icopal in de voorbije 12 maanden nog Europese ondernemingen uit de dakbedekking- en afdichtingsector overgenomen, met een globale omzet van ongeveer 170 M€. Icopals meest recente overname is de onderneming Vedag, een leidende aanbieder van bitumineuze afdichtingsoplossingen in Duitsland, Tsjechië en wereldwijd.

Kleurencom­binaties vooraf bekijken
Wienerberger bv produceert en levert onder de merknamen Terca, Koramic en Porotherm een groot assortiment keramische bouwmaterialen. De keuze van gevelstenen, raamdorpels en dakpannen is een belangrijk moment in het bouwproces want deze materialen zijn bepalend voor het aanzicht van het huis. Vaak blijkt pas na de bouw of de kleurcombinatie geslaagd is. Wienerberger Huis3D biedt vanaf heden hulp. Met dit internetprogramma kan men honderden soorten en kleuren keramische dakpannen en gevelbakstenen combineren, de gewenste kleur raamdorpel toevoegen en zelfs de kleur voeg bepalen. Wienerberger Huis3D biedt vervolgens de mogelijkheid het resultaat van alle kanten te bekijken. Het programma staat op de website van Wienerberger onder de button Huis3D.

Noviteiten Monier tijdens BouwRAI
Monier introduceerde tijdens de BouwRAI enkele opvallende noviteiten:

Vogelvide
De Vogelvide, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vogelbescherming Nederland, biedt de beschermde mussen een veilige nestelplek op het dak. Het geeft de mussen een nestgelegenheid bij de onderste rij dakpannen op het dak, ter hoogte van de dakvoet. Bij de ontwikkeling van de Vogelvide is rekening gehouden met de voorschriften en het Bouwbesluit met betrekking op het weren van vogels en ander gedierte onder de dakpannen op de dakconstructie (zie ook Roofs 3-2006).

Zonnecollector HRM
De Zonnecollector HRM bestaat in de basis uit een zonnecollector (1,7 m²), een boiler (110 liter) en een terugloopsysteem met opslagvat. Het systeem is toepasbaar op vrijwel alle hellende daken en levert circa 2,8 GJ en 1,50 KWth per jaar op. De instraling, de oriëntatie en de hellingshoek bepalen het rendement van zonne-energiesystemen.

Low Pitch System voor flauw hellende daken
Het Low Pitch System van Monier is een nieuw dakpannensysteem dat toegepast kan worden op een dakhelling van 7 tot 15 graden. Het systeem vormt een combinatie van groot formaat betondakpannen, voorzien van een gepatenteerde waterkering in de lage wel van de dakpan, met het Spirtech® 400 RU onderdakfolie-systeem.

Nieuwe dakpannen
De Bretagne (20/m2) is een vlakke dakpan en levert een fraaie dakverdeling op. In lijn gedekt geeft het model een strak beeld. In verband gedekt ontstaat een speelse, maar toch rustige belijning. De Bretagne is in het bijzonder geschikt voor grootschalige nieuwbouw.

De Signy-Finnez (10/m2) wordt gekenmerkt door een zeer vlakke neus. De vormgeving van kop- en zijsluitingen zorgt voor een goede regendichtheid en een excellente waterkering. De dakpan is met name geschikt voor grootschalige nieuwbouw.

De Domaniale (60/m2) is een kleine en vlakke keramische leipan. De gemiddelde werkende breedte van het model Domaniale is 170 mm, de hoogte is 270 mm. Behalve een grote wind- en waterdichtheid, waarborgen deze leipannen kleurvastheid en een authentiek karakter voor elke bouwstijl, bij nieuwbouw of renovatie.

De collectie Speciale Dakpannen is uitgebreid met het model Postel Orage (20/m2) Deze dakpan heeft een horizontale belijning en is bijzonder geschikt voor kleinschalige toepassingen binnen zowel de nieuwbouw als het renovatiesegment. Vanwege de dubbele zijsluiting is de dakpan bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Dakadviesbureau Tegmento opgericht
Op 1 mei 2007 heeft de heer A. van der Lee te Raalte een onafhankelijk dakadviesbureau opgericht. Dit bureau werkt onder de naam Tegmento. Ervaring die de afgelopen 20 jaar is opgedaan in de dakenbranche wordt gebruikt bij het geven van dakadviezen, maken van dakbestekken, bouwbegeleiding, risico analyse, etc. Uitgebreide informatie over de producten en diensten die het bureau kan bieden is terug te vinden op de website van het bedrijf.

Xella introduceert nieuw milieuvriendelijk en duurzaam product
In het kader van energiezuinig en duurzaam bouwen brengt Xella een nieuw merk genaamd Multipor op de Nederlandse markt: minerale, isolerende panelen. De isolatiewaarde is vergelijkbaar met die van traditionele isolatiematerialen. Het grote verschil is echter dat het gaat om een steenachtig materiaal. Dat heeft als voordeel dat het niet brandbaar, vorm – en drukvast, dampdoorlatend en vezelvrij is.

Multipor is het best te vergelijken met cellenbeton, maar het bevat nóg meer afgesloten cellen met stilstaande lucht. Hierdoor worden koudebruggen voorkomen, maar is het materiaal toch licht van gewicht en steenachtig. Andere eigenschappen zijn het geluidsabsorberend en ‘ademend’ vermogen. Dit laatste draagt bij aan het voorkomen van schimmelvorming en de optimalisatie van de vochthuishouding in woningen die om redenen van isolatie steeds vaker luchtdicht worden gebouwd. Daarmee is het materiaal geschikt voor toepassing als o.a. isolatie van platte daken. Het product wordt ook gebruikt als composietmateriaal: de vormvaste kern van kunststof en aluminium (sandwich)panelen.
De minerale isolatieplaten hebben een warmtegeleidingsvermogen (lR) van 0,045 W/(mK) en zijn niet-brandbaar. Daarmee behoren ze tot de hoogste bouwmaterialenklasse A1 conform EN 13501-1. De poreuze structuur van Multipor zorgt voor een goede geluidsabsorptie. Multipor is CE-gemarkeerd en beschikt over de Europese Technische Goedkeuring ETA-05/0093, waardoor de kenmerken en eigenschappen van het isolatiemateriaal volgens Europese normen zijn bepaald.

Personalia

Mawipex B.V. is leverancier van het totale pakket dakbedekkingsmaterialen en is gespecialiseerd in BossCover/Rubber Cover EPDM systemen, TPO systemen en CertainTeed Shingles.

Wegens sterke groei van haar activiteiten is de verkoopstaf onlangs uitgebreid met twee nieuwe buitendienstmedewerkers:

Per 1 februari zijn in dienst getreden:

Mike van Hoorn
Mike is verantwoordelijk voor rayon Zuid en heeft een HBO opleiding tot aannemer in de bouw afgerond. Ervaring met het dak heeft hij opgedaan bij diverse dakbedekkingsbedrijven.

Eric van Kruining
Eric is verantwoordelijk voor het rayon Noord/Oost. Hij was voorheen werkzaam als accountmanager bij Techcomlight  en heeft in die hoedanigheid kennis van zowel platte als hellende daken opgedaan.

De regio West en de landelijke relaties blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van Alfred Vermeulen die inmiddels is benoemd tot Verkoopleider binnen Mawipex Nederland.

Dwangsom VROM CE-markering
De inspectie van het Ministerie van VROM heeft op 3 maart 2008 een last onder dwangsom opgelegd aan twee Nederlandse bedrijven die de verplichte CE-markering van bouwproducten niet voeren. Sinds oktober 2002 is het verboden bepaalde bouwproducten op de markt te brengen die niet zijn voorzien van een CE-markering.

De zaak tegen de twee bedrijven is aangezwengeld door Nophadrain bv, fabrikant van dakbegroeiingssystemen uit Kerkrade. “Het belang van deze stap is dat de overheid nu eindelijk, ruim 5 jaar na de verplichting tot CE-markering, optreedt tegen bedrijven die producten op de markt brengen die volgens Europese regelgeving voorzien moeten zijn van een CE-markering,” aldus directeur Stephan Droog.

De VROM-inspectie pleit sinds 2004 voor het zelfreinigend vermogen van de bedrijfstak en roept het bedrijfsleven op actief op zoek te gaan naar vermeende freeriders in hun branche. Zij kunnen signalen over het onjuist vermelden of het ontbreken van CE-markeringen melden bij de VROM-inspectie.

Eén van de betrokken bedrijven, ZinCo Benelux, reageerde op 13 maart met een persbericht waarin men stelt graag een CE-markering op de producten te willen voeren en dat dit gezien de kwaliteit van de producten (zoals blijkt uit de inmiddels uitgevoerde CE-tests) geen enkel probleem is. Probleem is echter dat de norm EN 13252 volstrekt ontoereikend is voor groendaksystemen omdat deze norm niet is ontwikkeld voor toepassing in een groendaksysteem: “Het lijkt erop dat VROM Inspectie een norm wil toepassen op producten waar de norm niet voor ontwikkeld is. Ter vergelijking kan men denken aan een vliegtuig dat aan de bepalingen van de wegenverkeerswet moet voldoen, omdat het net als auto’s wielen heeft.”

De discussie dient dan ook volgens ZinCo Benelux veel fundamenteler en principiëler gevoerd te worden: “Opdrachtgevers zijn gebaat bij een norm die fundamenteel iets zegt over de kwaliteit van groendaksystemen. Niemand is gebaat bij het voeren van nietszeggende CE-certificaten.”

Zie voor deze discussie ook het artikel ‘Dakbegroeiing is (g)één bouwwerk (?)!’ en de reacties hierop in Roofs 11-2007.