Zoeken

Roofs 2008-05-03 Voortschrijdende techniek

Een nieuw ontwerp en/of een nieuwe uitvoeringstechniek kan je overkomen als een tsunami waardoor je hele bedrijf op zijn kop staat. De nieuwe techniek, zoals bijvoorbeeld het verplicht brandveilig werken, kan een totaal nieuwe manier van denken en werken voorschrijven. Andere technieken op het gebied van ontwerp en uitvoering introduceren zich heel geleidelijk.

Soms kan dit zo geleidelijk gaan, dat je amper door hebt dat er sprake is van een nieuwe techniek. Op ICT gebied zijn er herkenbare voorbeelden. Wie kan zich nog de tijd herinneren van zijn eerste mobieltje. In het begin waren dit ware “bakstenen”. Maar hoe snel gaat het? De huidige mobieltjes zijn geavanceerde minicomputers waarmee je agendeert, mailt, sms’t, foto’s maakt en - oh ja, telefoneert. Het is ook niet ongebruikelijk dat de jeugd vanaf zo’n 10 jaar met de nieuwste modellen rondloopt.

Dezelfde 10-jarige is ook dagelijks bezig met msn. Een andere wereld, waar onze generatie al snel geneigd is om ICT-ontwikkelingen af te doen met: “Daar doe ik niet aan mee, dat msn-gedoe, dat is zo onpersoonlijk…” Maar als dakondernemer kun je er wellicht straks je voordeel mee doen. Het enige wat je moet doen, is hulpmiddelen op een voor de klant toegankelijke manier inzetten. Net als de mobiele telefoon.

De telefoon heeft inmiddels levens gered. Misschien was uw mobieltje in het begin een beetje vreemd, maar uiteindelijk is het ‘ie onmisbaar en wel heel erg makkelijk. Als tenminste de accu vol is en er voldoende bereik is, kunnen er zakelijke successen mee worden geboekt.

Zo is er ook een parallel te trekken met het werken onder veilige omstandigheden op daken. In het begin heel vreemd en vervelend om voorafgaand aan de dakwerkzaamheden het dak af te zetten met veiligheidshekken maar nu toch volkomen geaccepteerd. Het is voor mij onbegrijpelijk, en ook onacceptabel, als ik op werken in uitvoering kom en vaststel dat er niet veilig gewerkt wordt.

Dat dakveiligheid heeft geresulteerd in een zo “explosieve” groei van het aantal plaatsingen van permanente veiligheidsvoorzieningen op daken had ik niet verwacht. Een geweldig stukje marketing van de dakenbranche, waarbij goed is ingespeeld op de belevingswereld van onze opdrachtgevers. Het kan aantrekkelijk zijn nu extra omzet te generen door de verkoop en plaatsing van de voorzieningen - zolang u als dakaannemer maar in de gaten houdt dat straks het onderhoud met gebruik van deze permanente veiligheidsvoorzieningen ook door u, respectievelijk uw medewerkers, moet worden uitgevoerd.

Of het straks leidt tot goed onderhoudbare daken en levens gaat redden, moet de praktijk immers de komende jaren gaan bewijzen. Zo tref ik ook wel eens veiligheidsvoorzieningen aan die mij eerder belemmeren in de praktische uitvoering van mijn werkzaamheden, i.p.v. dat deze bijdragen tot veiliger omstandigheden. Maar goed, ik ben ook nog geen gebruiker van msn.

Net als bij de ontwikkeling van de mobiele telefoon, maken we onze daken steeds multifunctioneler. Met een beschikbaar potentieel plat dak van zo ongeveer 350 miljoen vierkante meter dakoppervlak is dit marketingtechnisch zeer interessant. Het dak functioneert tegenwoordig niet meer alleen als klimaatscheiding met een isolerende en waterdichtheid prestatie. Het is niet meer ongebruikelijk de daken te gebruiken als terras, parkeerplaats, tuindak, vijver en zo mogelijk met gecombineerde functies als waterbuffering en stofopvang.

Dit betreft een combinatie van gecompliceerde, soms conflicterende functies. Daar waar we vroeger het water zo snel mogelijk van het dak wilden hebben, mag het er nu langdurig verblijven. Of daar waar we vroeger de daken in het kader van onderhoud visueel wilden inspecteren, wordt het nu onbereikbaar afgedekt.

Ik realiseer me dat deze ontwikkelingen, net als die in de ICT of, dichter bij een ieders belevingswereld, met een mobieltje niet te stoppen zijn.

Wat mij echter verontrust, is dat onder de dakaannemers het draagvlak bij te dragen aan de technische ontwikkeling van kleine omvang is. De dakaannemers lijken het zich te veel te laten overkomen - terwijl juist de kennis uit de dagelijkse praktijk geïntegreerd moet worden in de ontwikkeling van nieuwe dakfuncties. Schroom dus niet uw kennis in te brengen en reageer als nieuwe ontwikkelingen in uw beleving nog niet voldoende uitgewerkt zijn.

Voorkomen moet worden dat  we veroordeeld worden tot het instellen van een dakenhelpdesk met zo’n duur 0900 nummer.

Nic-Jan Bruins