Zoeken

Roofs 2008-05-18 Dakpansysteem voor daken vanaf 7 graden dakhelling

Tijdens de BouwRAI presenteerde producent van systemen voor hellende daken Monier het Low Pitch Systeem. Dit is een dakpansysteem voor flauw hellende daken (7-15°). Hoe zit het systeem in elkaar en hoe ziet de waterhuishouding eruit? In dit artikel een uiteenzetting.

De fabrikant kreeg naar eigen zeggen bijna dagelijks de vraag van gebouweigenaren en architecten of het mogelijk was om (nagenoeg) platte daken met dakpannen te bekleden. Dit met name omdat vaak voor een plat of flauw hellend dak het esthetische effect van een pannendak wordt gewenst. De waterhuishouding van een pannendak ziet er vanzelfsprekend anders uit dan van een plat dak. Vandaar dat enige innovatieve oplossingen moesten worden gevonden.

Grootformaat betondakpan
Op een dak met een hellingshoek van minder dan 15° kunnen normaal gesproken geen dakpannen worden aangebracht zonder dat hiervoor extra maatregelen getroffen worden door middel van het waterdicht maken van het onderdak. Deze maatregelen zijn kostenverhogend en de dakpannen hebben dan nog enkel een esthetische functie. Het Low Pitch System is erop gericht dat er een normale opbouw van het dak plaats vindt zoals bij een gewoon pannendak zonder dat het onderdak volledig waterdicht gemaakt moet worden. De permeabiliteit (dampdoorlatendheid) van het dak wordt hiermee gehandhaafd hetgeen bouwfysisch voordelen heeft.

Het systeem bestaat uit een grootformaat betondakpan, die is voorzien van een gepatenteerde metalen waterkering in de lage wel van de dakpan. Bovendien heeft de fabrikant de zijsluiting van de dakpan aangepast. De waterkering vormt een barrière voor het opstuwend regenwater. Gekozen is voor een betondakpan, omdat deze t.o.v. een keramische dakpan vormvast is te produceren en goed afsluit. Een keramische dakpan vertoont dikwijls onregelmatigheden waardoor hij minder goed aansluit op de bovenliggende pan. Het grote formaat wordt gebruikt om het aantal “sluitingsmomenten”, en daarmee het aantal mogelijk kritische details, te minimaliseren. Een tweede belangrijk onderdeel van het Low Pitch Systeem is een speciale onderdakfolie in combinatie met een waterdichte tengelbevestiging op deze folie.

De dakpan is voorzien van een extra schotje in de lage wel, dat verhindert dat het opstuwende hemelwater onder de dakpannen door naar binnen kan lopen. De montage van het complete Low Pitch Systeem vraagt een grotere nauwkeurigheid dan het ‘gewone’ dakpannen werk. Vooral aan de verwerking van de onderdakfolie en de waterdichte tengelbevestiging zal zorgvuldig aandacht besteed moeten worden. Ook de aansluitingen, zoals bij dakdoorvoeren en hoekkepers, zijn net even iets anders dan een dakdekker gewend is. Het is dus niet zo dat iedereen die weet hoe een pannendak wordt gemaakt direct met het systeem aan de slag kan gaan. Monier gaat dan ook speciale opleidingen geven voor dit systeem, de dakdekkers ontvangen dan een certificaat waaruit blijkt dat zij dit systeem kunnen verwerken. De vijftienjarige DakSysteemGarantie geldt vanzelfsprekend enkel voor daken die zijn aangebracht door voor dit systeem gecertificeerde verwerkers. De dakpannen zijn leverbaar in de kleuren rood, rood/bruin en zwart.

Onderdakfolie
In dit systeem wordt de speciaal ontwikkelde onderdakfolie Spirtech 400 RU toegepast. Dit is een gepatenteerde waterdichte, dampdoorlatende folie die voor een goede waterhuishouding op het dak zorgt. De folie mag niet worden doorboord en is daarom voorzien van zelfklevende plakstroken voor bevestiging aan de ondergrond. Voor bevestiging van de tengels is een speciale PU-lijm ontwikkeld. Onder de dakrand wordt, buiten het zicht, een kunststof profiel aangebracht dat de dakopbouw volledig waterdicht maakt. De fabrikant heeft de aansluitingen en doorvoeren eveneens licht aangepast zodat hier geen water door naar binnen kan.

Het heeft de fabrikant een aantal jaren ontwikkeling gekost om met het nieuwe, gepatenteerde systeem te komen. Alle details en aansluitingen zijn uitgebreid in de eigen faciliteiten getest. Monier, een concern dat wereldwijd 12.000 medewerkers heeft in 46 landen, bezit veel expertise op het gebied van hellende daken. Hierdoor kon men profiteren van de binnen het concern aanwezige kennis en testfaciliteiten, zodat de producten op elkaar aansluiten als een totaal systeem. Men benadrukt ook de milieuvriendelijkheid van het systeem: een hellend dak met betondakpannen betekent 50 tot 80% minder CO2-emissie dan iedere andere dakbedekking voor hellende daken.

Esthetiek en onderhoud
Uit marktonderzoek is vast komen te staan, dat met name architecten de voordelen van het Low Pitch Systeem zien vanuit esthetisch oogpunt. Vooral in binnenstedelijke vernieuwingsgebieden zal een pannendak op flauwe dakhellingen een esthetisch voordeel brengen. Het onderhoud van het Low Pitch Systeem is te vergelijken met een gewoon dakpannendak.