Zoeken

Roofs 2008-06-14 Ritmisch ontwerp in historisch dorpscentrum

Middenin de beschermde historische dorpskern van Oud Alblas is onlangs een Rijksmonument op een moderne manier gerenoveerd en gerestaureerd. Het pand is zodanig ontworpen dat het goed aansluit op de architectuur van de historische dorpskern, zonder dat dit afbreuk doet aan de moderne uitstraling. In het ontwerp stond het concept ‘ritme’ centraal.

Het gaat hier om een woonhuis aan de voet van de kerk van Oud Alblas met een daarachter gelegen voor de streek karakteristieke grote houten schuur. Omdat het pand overeen diende te stemmen met de omliggende boerderijwoningen en pal tegenover de kerk is gerealiseerd, dienden verschillende historische elementen in het ontwerp terug te komen. De architect wilde echter ook ‘ritme’ verkrijgen in zijn ontwerp en heeft dat willen bewerkstelligen door een uitgekiend lijnenspel te creëren. Om te voorkomen dat het geheel wat al te strak zou ogen, zijn ook enkele meer speelse elementen aangebracht.

Om het gewenste effect voor dit specifieke project te bereiken, heeft men voor het dak gekozen om de vlakke antracietkleurige dakpannen van het type Astratto van Monier toe te passen. Het dak krijgt hiermee een strak uiterlijk met lijnen, en dat is precies het effect dat de architect wenste te bereiken. De horizontale belijning van het pannendak loopt door in de houten gevel, slechts onderbroken door de vensters. Het ‘ritme’ van de horizontale lijnen wordt verder voortgezet in de houten lamellen.

Lijnenspel
Het concept ‘ritme’ is belangrijk in het ontwerp en dat wordt bereikt met het lijnenspel tussen de horizontale belijning in van de dakpannen, de gevelbekleding en de houten lamellen enerzijds, en de doorbrekingen hiervan door met name de vensters. Een fraai detail in dit opzicht is de doorlopende daglichtvoorziening van gevel in dak. Deze komt op meerdere plaatsen terug, waarmee een eenheid tussen gevel en dak wordt gecreëerd.

Houten lamellen
Om het ontwerp aan te laten sluiten met de naastgelegen kerktoren, komt het nieuw gebouwde woonhuis op gezichtsbepalende punten overeen met de toren. De kerktoren is bedekt met natuurleien. Het heeft een verzonken aansluiting met de gevels. Bij het woonhuis is daarom op dezelfde manier de aansluiting van het pannendak voorzien van een terugliggende gootconstructie. Het hemelwater wordt verder afgevoerd via een inwendige regenpijp.

De open schalmgaten in de gevels van de kerktoren worden geïmiteerd in de houten lamellen van het woonhuis. De lamellen zorgen tevens voor een transparante uitstraling, waardoor het donkere object toch niet massief overkomt. Dit effect wordt nog verder versterkt door de vormgeving met afgeschuind gevelvlak, waardoor het geheel wat speels oogt.

Op deze manier is Oud Alblas verrijkt met een eigentijdse interpretatie van de historische bouw die de dorpskern typeert en die, hoewel het modern is vormgegeven, niet detoneert met de omgeving.

Woonhuis historische centrum Oud Alblas
Architect:  Ter Haar van Ling Eindhoven
Hoofdaannemer: Gebr. Blokland Hardinxveld Giessendam
Leverancier dak- en gevelpannen: Monier te Montfoort