Zoeken

Roofs 2008-08-03 Het wordt tijd dat we de ogen openen

Opzienbarende berichten over grote bouwschades zijn ons ook deze zomer niet onthouden. Instortingen, instabiele gebouwen, brand en waterschade vormde opnieuw een belangrijk deel van het dagelijks gepresenteerde nieuws.

Er lijkt sprake van zekere gewenning, acceptatie en berusting. Het hoort er bij, slechts als er gewonden of doden te betreuren zijn, lijkt men bereid kritische vragen te stellen, of een onderzoekstraject in werking te stellen. Waarbij overigens niet kan worden vastgesteld of de kostbare politieke en/of wetenschappelijke geïnvesteerde tijd in het beantwoorden van kritische vragen tot effectieve aanbevelingen of maatregelen leiden.

Zijn er partijen die de verantwoording nemen voor het afbranden van de TU in Delft, of bijvoorbeeld het afbranden van een volledig woningblok in Hoofddorp? Je zult maar thuis komen van vakantie om vast te stellen dat een brand heeft geleid tot de noodzaak van volledige sloop van je woning of universiteitsgebouw. Los van de oorzaak van de branden zou er sprake zijn van onbeheersbare verspreiding van het alles vernietigende vuur. Kan dit een acceptabele verklaring zijn waarmee we het moeten doen?

Zonder specifieke kennis te hebben van dit onderdeel van de bouwregelgeving, lijkt het mij voor zichzelf spreken dat de regelgeving tot een ontwerp en uitvoering leidt dat, wanneer er brand ontstaat, dit niet leidt tot onderhavige schade waarbij slechts sloop resteert.

Ongetwijfeld zijn onderzoekscommissies druk doende te achterhalen hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren. De rapportages leiden tot aanbevelingen en mogelijk, maar daaraan zijn lange tijdtrajecten verbonden, tot wijziging van de bouwregelgeving.

Het verbaast me dat men nog steeds niet in opstand komt. Het algemene veiligheidsgevoel moet toch zo langzamerhand beschadigd raken. Of blijven we de ogen sluiten zolang het ons niet persoonlijk raakt?

Alleen daken die instorten blijken aanleiding tot nadere actie te geven. Daken die niet zijn ingestort dus niet. Onbegrijpelijk - als statistisch vaststaat dat bestaande platte daken in meerderheid niet bestand zijn tegen wateraccumulatie en/of sneeuw.

Gebouweigenaren schrikken als ze de conclusies van preventief onderzoek van de onder hun verantwoordelijkheid vallende daken gepresenteerd krijgen. Een veel voorkomende reactie is de vraag en vaststelling: ‘Hoe kan dat, er was toch een bouwvergunning afgegeven?’

Geconcludeerd moet worden dat gebouw- en woning­eigenaren er blind op vertrouwen dat de overheid als vergunningverlener alles voor hen heeft gecontroleerd. Met de verstrekking van de bouwvergunning en de controle van bouw- en woningtoezicht zou gewaarborgd moeten zijn dat er een veilig gebouw tot stand is gekomen.

Wat velen niet beseffen, is dat de werkelijkheid geheel anders is. De praktijk toont immers aan dat er niet gecontroleerde (dak)branden, waterschades en instortingen optreden.

Ervan uitgaande dat de bouwregelgeving leidt tot een veilig gebouw, moeten er in de keten op essentiële posities zwakke schakels aanwezig zijn, of –erger– ontbreken. Een van de grootste misverstanden is dat de overheid verantwoordelijk is voor de totstandkoming van een veilig gebouw.

De overheid bewaakt slechts de totstandkoming en handhaving van de bouwspelregels, zonder dat zij overigens hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Verantwoordelijk is te allen tijde de gebouweigenaar. Hij wordt geholpen door de overheid bij totstandkoming van een gebouw, maar die neemt hier dus geen verantwoording voor. Het is om die reden zaak voor gebouweigenaren deskundige en betrouwbare partijen uit te nodigen.

Als je een gebouw koopt, zul je als toekomstig eigenaar je terdege moeten verdiepen welke verantwoording je overneemt van de verkoper. Er kan helaas niet van uit worden gegaan dat het gebouw aan alle bouwspelregels voldoet. Als gebouweigenaar word je er echter wel aansprakelijk voor gehouden.

Een steeds omvangrijkere controle zal noodzakelijk zijn om vast te stellen of partijen in het verleden hun verantwoording hebben genomen. Er moet iets gebeuren. Het wordt tijd dat we de ogen openen en in opstand komen.

Nic-Jan Bruins