Zoeken

Roofs 2008-08-36 Uitbreiding RAI is geluid- en waterdicht

De RAI in Amsterdam wordt uitgebreid. Tussen de bestaande Europahal en de Hollandhal wordt het Elicium gerealiseerd. De nieuwbouw krijgt een fraaie ronde gevel met RVS bekleding. Deze gevel wordt voorzien van geluidsisolatie en een bitumineuze waterafdichting. Roofs sprak met uitvoerder Kees van der Burg en directeur/ eigenaar Arie van Gameren van het verantwoordelijke dakbedekkingbedrijf Spuitco bv te Ridderkerk.

De nieuwbouw zal worden gebruikt als extra expositie- en congresruimte. Tevens zal het pand o.a. worden gebruikt als concertzaal en restaurant (er zullen dan zo’n 1500 mensen tegelijkertijd de maaltijd kunnen gebruiken). De vormgeving van het nieuwe pand verschilt aanmerkelijk van de bestaande bouw van de RAI. De gevel wordt rond vormgegeven en voorzien van een RVS bekleding. Toch vormt het een eenheid met de overige gebouwen, mede vanwege de verlichting die op de gevel wordt aangebracht. Ook wordt er meteen een  kantoortoren gerealiseerd.

Bijzondere toepassing
Voor het Ridderkerkse Spuitco bv was dit een bijzonder project. Het bedrijf is al jarenlang de vaste dakdekker van opdrachtgever Amsterdam RAI, heeft alle daken van het complex in onderhoud en het merendeel van de daken ook zelf aangelegd. Het lag dan ook voor de hand dat het bedrijf ook deze nieuwbouw zou uitvoeren. Hoofdaannemer van het project is VBK Hoorn. Deze firma huurde voor de montage van de prefab gevelelementen Sorba Projects uit Winterswijk in. Het bedrijf is specialist op dit gebied en fungeerde als opdrachtgever van het dakdekkerbedrijf. Omdat het pand ook voor popconcerten zal worden gebruikt, dienden het dak en de gevel niet alleen waterdicht, maar ook geluiddicht te worden uitgevoerd.

Doordat Spuitco al in een vroeg stadium bij het project betrokken werd,  konden zij de wensen en mogelijkheden kenbaar maken. Uiteindelijk werd voor de waterdichte afwerking van de ronde gevel gekozen voor een bitumineuze dakbedekking van Wédéflex D4. De keuze viel op deze dakbaan door de te verwachten levensduur en de extra mogelijkheden in de verwerking zoals de beschikbaarheid van een zelfklevende D4 dakbaan.

Geluiddichte gevelelementen
Van Gameren legt de werkzaamheden uit: “De stalen gevelelementen werden prefab door Sorba aangeleverd. Deze werden voorzien van een triplex beplating en een bitumineuze dampremmer. Hierop werd het geluidsisolatiesysteem aangebracht. Gekozen is voor een geluidsisolatiepakket van Akoestikon. Het gaat hier om een massa-veersysteem: profielen van sterk en veerkrachtig schuim (Akoestifoam) die flexibel zijn en zodoende de geluidstrillingen absorberen (veer). Deze profielen zijn bevestigd op een houten ondergrond (massa). De profielen worden opgevuld met een steenwol isolatie. Het systeem wordt bevestigd door de profielen te ‘wellen’ in de bitumineuze dampremmer, waarna de cementgebonden spaanplaat  Akoestipanel I14 het geheel afsluit.”

“Hierop werd vervolgens een twee­laags bitumineus systeem aangelegd. Als onderlaag werd de APP 460P60 mechanisch bevestigd aangebracht in de Akoestipanel I14, ter plaatse van de profielen. Als toplaag werd de APP Wédéflex D4 volgens de brandmethode aangebracht. Op de onderste ronding werd de dakbedekking zelfklevend aangebracht om te voorkomen dat men onder de vlam zou komen te werken. Het geheel werd vervolgens esthetisch fraai afgerond met een RVS gevelbekleding. Deze werd bevestigd in een rails, die door de dakbedekking aan de beplating werd bevestigd.”

Verwerking
De dakbedekking werd in delen van boven naar beneden op de ronde ondergrond aangebracht. De werkzaamheden van de dakdekker werden dan ook vanuit de hoogwerker verricht. Doorgaans werd hiervoor een schaarhoogwerker gebruikt, deze kan men geleidelijk naar beneden toe bewegen. De dakbedekking werd in een houder geplaatst, vervolgens bewoog men de werkbak naar beneden. Zodoende werd de dakbedekking gespannen tegen de ronde ondergrond en zonder stuiken bevestigd. Er werkten twee man per hoogwerker: de één bediende de hoogwerker, de ander bracht de dakbedekking aan. Op sommige plekken moest vanwege de ondergrond gebruik worden gemaakt van een gewone hoogwerker. Van der Burg: “Dit was wel wat lastiger werken, omdat het verstellen van de hoogte van de werkbak schokkerig verliep. Maar alles is uiteindelijk zonder problemen verlopen.”

De samenwerking met de andere bouwpartijen verliep volgens de heren soepel. Van Gameren vertelt: “Er waren verschillende partijen tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig omdat er veel op elkaar volgende werkzaamheden dienden te worden uitgevoerd. Het overleg met de andere partijen verliep plezierig en men zorgde er telkens voor dat onze werkplek opgeruimd en goed bereikbaar was zodra wij aan de slag moesten.”

De werkzaamheden op het dak van het Elicium waren voor de dakdekker meer een standaard klus. Van der Burg: “De constructie was al op afschot vervaardigd, maar het dak werd met afschotisolatie nog verder op afschot gebracht zodat het water via de goten die dwars over het dakvlak zijn aangebracht kon worden afgevoerd. De hemelwaterafvoeren bevinden zich in de goot op de plek waar het dak overgaat in de ronde gevel en komen uit op het onderliggende terras.”

Planning
Omdat van 12-16 september de multimediabeurs IBC o.a. in het nieuwe gebouw moet plaatsvinden, dient het grootste gedeelte van de werkzaamheden tegen die tijd te zijn afgerond. De officiële oplevering kan echter pas daarna plaatsvinden, zodat voor de beurs enige noodvoorzieningen moeten worden aangebracht. Het dakdekkerbedrijf heeft dan ook een deel van de bouwvak doorgewerkt om het werk tijdig afgerond te krijgen. Beide heren zijn trots op dit bijzondere project: “De RAI heeft een wereldwijde uitstraling en de nieuwbouw is een opvallende aanwinst voor het complex,” aldus Van der Burg. “Wij zijn blij dat we daar onze bijdrage aan hebben kunnen leveren.”

Amsterdam RAI Elicium
Opdrachtgever: Amsterdam RAI bv
Architect: Benthem Crouwel Architecten bv te Amsterdam
Hoofdaannemer: VBK Groep te Hoorn
Leverancier gevelelementen: Sorba Groep te Winterswijk
Dakdekker: Spuitco bv te Ridderkerk
Leverancier geluidsisolatie: Akoestikon bv te Culemborg
Leverancier dakbedekking: Wédéflex te Den Bosch