Zoeken

Roofs 2008-08-47 BOEKRECENSIE

Tijdens de BouwRAI presenteerde Kedge Safety Systems het boekje Voorkom valgevaar. Alles over aangelijnd werken op platte daken. Dit compacte handboek is op te vragen bij de leverancier van de Kedge ankerpunten (kosteloos). Zoals de titel al duidelijk maakt, beperkt het boekje zich tot het aangelijnd werken op platte daken, en zet het stevig in op het gegeven dat voorkomen moet worden dat men over de rand kan komen. Solozeiler Henk de Velde, die het voorwoord verzorgde, geeft al helder aan wat de strekking van het boekje is: “Ook al ben ik aangelijnd, overboord vallen is gewoonweg geen optie voor mij. Er is niemand die mij weer binnenboord trekt (…). Als ik dan overboord val, ben ik verloren.”

In vogelvlucht wordt de regelgeving rond het voorkomen van valgevaar bij het werken op platte daken behandeld. De wetgever stelt in lid 1 van het Arbeidsomstandigheden­besluit 3.16 dat valgevaar moet worden voorkomen. Dit betekent dus, zo stelt Kedge Safety Systems, dat (permanente of tijdelijke) hekwerken dienen te worden toegepast, zodat de werknemer niet aan de verkeerde kant van de dakrand terecht kan komen. In voorkomende gevallen kunnen de hekwerken achterwege worden gelaten, maar dan moet men kiezen om bijvoorbeeld aangelijnd te werken. Dit aangelijnd werken dient net zo veilig plaats te vinden als met hekwerken – met andere woorden: ook bij gebruik van een lijnsysteem dient voorkomen te worden dat men aan de andere kant van de dakrand kan komen. Dit betekent dus: werken volgens de methode van gebiedsbegrenzing. Op platte daken is dit goed te realiseren. Als iemand dan toch valt, dan valt hij op het dak en niet over de rand.

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de ideale positie van de ankerpunten. Over het gebruik van de mobiele leeflijn wordt opgemerkt dat deze nooit langer mag zijn dan 10 meter en dat de gebruiker zich altijd dient te houden aan de richtlijnen van de leverancier. Het boekje geeft daarnaast een opsomming van de risico’s die plaats kunnen vinden indien men toch over de dakrand valt (gebrek aan valhoogte, obstakels, doorsnijden lijn op scherpe dakrand, ontbreken reddingsplan en Harness Suspension Trauma).

Werken volgens de methode van gebiedsbegrenzing is dus volgens Kedge Safety Systems de uitgelezen manier om toe te passen bij aangelijnd werken op het platte dak, zodat de gebruiker ruim voor de dakrand halt houdt om verder in geknielde positie de werkzaamheden bij de dakrand uit te voeren. Het handboek geeft aanwijzingen hoe een dak zodanig in te richten om op een veilige manier volgens deze methode te werken. De uitgave van Kedge Safety Systems beoogt op deze manier duidelijkheid te scheppen in een markt waarin nog altijd tegenstrijdigheden de ronde doen. De vraag is of een marktparticipant wel de aangewezen partij is om deze duidelijkheid te willen scheppen, maar het is een lovenswaardig streven dat – inderdaad - heeft geresulteerd in een helder en nuttig handboek.

RECENT VERSCHENEN BOEKEN

Architectuur in Nederland. Jaarboek 2007/08.
Redactie: Daan Bakker, Allard Jolles. Michelle Provoost, Cor Wagenaar. Rotterdam: NAi Uitgevers, 2008.
ISBN 978-90-5662-050-9

Naast een selectie van de meest opmerkelijke gebouwen van het afgelopen jaar, signaleert het Jaarboek ook nu weer de recentste ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur. In vier essays worden hergebruik en de transformatieopgave, broedplaatsen, stedelijke vernieuwing en het proces voorafgaand aan het gebouwde resultaat onder de loep genomen.
..................................................................................

SBR Prestatiegericht Samenwerken (PGS) deel 6 en 7: Duurzaam onderhouden en
Meetbare financiële voordelen.
De publicatie ‘Duurzaam onderhouden’ biedt handvatten voor het terugdringen van milieubelasting. Naast kwaliteit- en efficiëntieverbetering kan prestatiegericht samenwerken ook leiden tot meetbare financiële voordelen.
..................................................................................

prof. mr. N.S.J. Koeman: Pocket milieuwetgeving 2008/2009. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2008.
ISBN: 9789013051810.

In dit boek zijn de belangrijkste regelingen op het terrein van het milieu opgenomen. Daarbij gaat het niet alleen om het milieuhygiënerecht maar ook om het natuurbeschermingsrecht.