Zoeken

Roofs 2008-10-17 Wereldkampioenschap dakdekken hellend dak

In Praag vinden van 5 t/m 7 november 2008 de Wereldkampioenschappen voor jonge dakdekkers hellend dak plaats. Het evenement wordt georganiseerd door de internationale dakdekkersfederatie IFD. Nederland wordt vertegenwoordigd door drie jongemannen die op het opleidingsinstituut BGA-Nederland in Boxtel worden opgeleid tot dakdekker hellend dak. Het toernooi vindt tegelijk plaats met het IFD-congres in Praag.

Jimmy Diepenbrock, Nick van der Putten en Matthew Heijnen geven aan zin te hebben in het evenement. De drie jonge dakdekkers volgen momenteel de opleiding hellend dak die BGA-Nederland namens branchevereniging Het Hellende Dak (HHD) verzorgt. Het toernooi heet een ‘wereldkampioenschap’ omdat naast de Europese landen ook Zuid-Afrika is vertegenwoordigd.

Van alle leerlingen die de opleiding op Niveau 3 volgen, het niveau dat ze opleidt tot voorman, werden deze drie dakdekkers geselecteerd om Nederland tijdens het toernooi te vertegenwoordigen. Alle drie zijn ze nu ruim drie jaar bezig aan de opleiding en zien ze het als hun doel zich verder in het vak te ontwikkelen. Het meedoen aan een dergelijk toernooi zien ze dan ook als een mooie ervaring. “Jammer is wel dat we waarschijnlijk weinig gelegenheid zullen krijgen om de stad in te gaan, maar we zijn vastbesloten de tijd die we daar doorbrengen goed te gebruiken!”

Puntensysteem
Hent Zwitserloot van de vakgroep dakdekken hellende daken is de coach die de jonge dakdekkers begeleidt in hun voorbereiding op het toernooi. “Het te bedekken dak wordt tijdens het toernooi verdeeld in drie segmenten,” vertelt hij. ‘Voor elk segment hebben we een dag de tijd om het te bedekken. De situatie is goed vergelijkbaar met een daadwerkelijk project. Het resultaat wordt door een jury middels een puntensysteem op alle onderdelen beoordeeld. Zo komen naast de uitvoering uiteenlopende aspecten aan bod, zoals bijvoorbeeld maatvoering, organisatie, werkhouding, werkplek, etc. Op al deze aspecten worden de leerlingen tijdens de opleiding onderwezen, in de voorbereiding op het toernooi wordt hier nog eens extra de aandacht op gevestigd. Overigens zal Zwitserloot wegens werkverplichtingen niet met de drie dakdekkers meereizen naar Praag; hun coach aldaar is Sil Gielen.

BGA-Nederland is het opleidingsinstituut voor de gespecialiseerde aanneming. In samenwerking met de bij de Aannemersfederatie Nederland aangesloten brancheorganisaties verzorgt men diverse opleidingstrajecten en vakgerichte cursussen. Ook verzorgt het instituut BHV en VCA-opleidingen en is het gespecialiseerd in personeelsonderhoud en –beheer voor de aangesloten leerbedrijven. Via branchevereniging HHD is BGA-Nederland betrokken bij de activiteiten van het IFD. De drie jonge dakdekkers zijn vastbesloten om namens de Nederlandse hellende dakenbranche een goed resultaat neer te zetten.