Zoeken

Roofs 2008-10-20 Renoveren in Sneltreinvaart

In Borne (Ov) wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een ingrijpende dakrenovatie: het volledig verwijderen van de bestaande dakconstructie tot op de muurplaat en het opnieuw aanbrengen van geïsoleerde dakelementen, pannen en goten. Snelheid en een minimum aan overlast zijn in de uitvoeringsfase het belangrijkst, in de beheersfase komt het aan op een goede en veilige dakconstructie. Het verslag van een uitgekiend proces.

Woonbeheer Borne is haar bezit aan het opwaarderen en het optimaal isoleren van woningen maakt daar onderdeel van uit. Voor het isoleren van een complex hellende daken uit begin jaren zeventig resteerde er weinig anders dan het gehele pakket te verwijderen en opnieuw vanaf de draagconstructie op te bouwen. Het oude, ongeschikte dakbeschot van spaanplaat was ongeschikt als basis voor isolatie en de tijd en overlast die het zou vergen om van binnenuit te isoleren maakten dat er besloten werd tot rigoureuze vervanging. Nu worden bewoners niet vrolijk van een bericht dat het gehele dak van hun woning wordt verwijderd,  afstemming en het bestendigen van vertrouwen in alle bouwfasen is bij een dergelijke operatie  bittere noodzaak.

Aan dakdekkers- en renovatiebedrijf E. van der Linde Ommen BV om daar invulling aan te geven. Dat het bedrijf daartoe in staat is, blijkt uit het ‘eigen’ materieel; 4 zware kranen die radiografisch door eigen mensen bediend worden plus de benodigde veiligheidsvoorzieningen, containers, etc. De vaklieden komen uit de regio en spreken de taal van de bewoners.

Elementen
In samenspraak met leverancier Prefab Drenthe Dakconcepten uit Meppel is het voorbereidingstraject met de dakelementen maximaal uitgewerkt om zo snel mogelijk op de bouw te kunnen werken. Prefab Drenthe stelt haar dakelementen samen uit panelen van grote sandwichfabrikanten en levert deze op maat en in de juiste volgorde af op de bouwplaats, zonder verpakkingsmateriaal. Dit scheelt enorm veel tijd op de bouwplaats, waarbij de voordelen van een economisch dakelement vol benut worden. Prefab Drenthe verlijmt constructief meerdere standaard dakelementen tot een groter en stijver dakelement en voorziet deze van panlatten 22 x 50?mm. De aldus ontstane elementen worden vervolgens voorzien van gecertificeerde hijsvoorzieningen óp het element; Spiderblock’s. Deze doorbreken noch de waterkerende noch de isolerende laag. In samenwerking met Van der Linde is een aanleverschema opgesteld met een verbluffende snelheid tot gevolg.

Van der Linde zet eerst een heel blok woningen geheel in de steigers met het Artilan systeem. De vaklieden verwijderen de bestaande dakbedekking door de pannen op het dak in een minicontainer te plaatsen. Vervolgens wordt op identieke wijze de bestaande dakbeplating verwijderd en afgevoerd. Daarna worden de Prefab dakelementen tot wel 3 x 5,5 meter met de kraan gehesen en worden de elementen gepositioneerd, onderling aangespannen en bevestigd. De gecertificeerde Spiderblock hijsvoorzieningen maken dit mogelijk als ook dat de elementen vervolgens onderling gekoppeld kunnen worden. Het hijsen is daardoor veel veiliger geworden, de belasting van de vaklieden minimaal en de snelheid van aanbrengen veel hoger. Het bevestigen zelf is eveneens verbeterd. In eigen beheer heeft Prefab Drenthe zelfborende en ruimende schroeven met vaste volgplaat in diverse afmetingen ontwikkeld. De nieuwe bevestigers, die de goedkeuring dragen van de elementenfabrikanten, hebben een aantal voordelen waarvan het geruisloos plaatsen de belangrijkste is voor de bewoners. Het slaan van haaknagels met veel geluidsoverlast, fysieke belasting en niet zelden schade aan de toplaag tot gevolg wordt geheel vermeden. Met de kraan worden de pannen geopperd en in no-time wordt het dak dichtgelegd.

Luchtdichtheid
Interessant te vermelden is de aandacht die Van der Linde en Prefab Drenthe besteden aan de luchtdichtheid van de onderconstructie. Het effect van isoleren van hellende daken wordt in belangrijke mate bepaald door de luchtdichtheid van de kap. Ongewenste en/of onbedoelde luchtstromen door slecht aansluitende dakelementen zijn in een hellend dak door de schubvormige dakbedekking goed mogelijk. Niet alleen alle energiemaatregelen worden daardoor negatief beïnvloed, maar ook ontstaan vervelende neveneffecten als vocht- en schimmelwerking.

Is overlast tijdens de bouwfase zeer bepalend voor de keuze van bouwwijze, overlast door slechte aansluitingen tijdens het gebruik is voor de woningeigenaar nog meer bepalend. Het randhout van het door Prefab Drenthe samengestelde element wordt in de fabriek voorzien van een dubbele air-seal dichting om de resterende tussenliggende aansluitingen te optimaliseren. Door de afzonderlijke dakelementen te koppelen blijft de air-seal aansluiting duurzaam dicht in tegenstelling tot het gebruikelijke ‘Purren’. Niet alleen is Pur schuim duur, purren is tijdrovend en eigenlijk gaat het alleen goed als het aangebracht wordt tijdens het aanbrengen van de dakelementen, wat in de praktijk nooit gebeurt.  Pur krimpt na verloop van tijd waardoor alsnog kieren ontstaan. Het koppelen is als gezegd mogelijk door aanvullende boutverbindingen op het Spiderblock. Dit koppelen sluit het wisselen van dakelementen uit en borgt de air-seal afdichting tussen de elementen

Tevreden kon Van der Linde met de opdrachtgever dan ook na een maand vaststellen ver voor te lopen op een strak schema: 9 woningen per week voorzien van een nieuw dak. Uitsluitend sloopafval van het oude dak, geen gepur en gekit en in alle rust, zoals ze in Borne gewend zijn. Met Fastprotect Tilburg is vervolgens gedemonstreerd welke voordelen de nieuwe manier van daken maken nog meer biedt; de hijspunten zijn een goede basis voor het SafeClick systeem waardoor in de beheerfase veilig werken op het dak direct geregeld is.
Met dit project wordt bewezen dat snelheid, kwaliteit en veiligheid prima samen gaan.