Zoeken

Roofs 2008-10-22 Wim de Boer gaat nieuwe uitdaging aan

Op vrijdag 26 september 2008 nam de daken­branche met een afscheidsborrel in Green Village in Nieuwegein afscheid van de beleidsmedewerker van VEBIDAK, Wim de Boer. Hij zal de laatste jaren van zijn loopbaan doorbrengen als algemeen secretaris van de Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU). Ook Roofs neemt afscheid van hem; hij was immers redactiemedewerker van dit blad. We zochten hem op zijn nieuwe werkplek in het Drentse Ruinen op voor een afscheidsinterview.

“VEBIDAK heeft me een mooi afscheid gegeven,” zo blikt hij terug op de achterliggende periode. “Ik kan alleen maar hopen dat ik hier op een net zo mooie manier afscheid zal kunnen nemen als ik over zes jaar (ik ben nu 59) met pensioen ga.” Alom is met spijt gereageerd op het nieuws dat Wim de Boer ervoor heeft gekozen zijn loopbaan niet bij VEBIDAK, maar bij de NVBU af te sluiten. Een ingrijpende beslissing, ook privé, want De Boer en zijn vrouw gaan als gevolg hiervan hun woning in Lopik verlaten om in het mooie Drenthe een nieuwe woonstek te vinden. Toch voelt hij zich op zijn nieuwe werkplek als een vis in het water. “Door ziekte van mijn voorganger liep hier niet alles zoals het zou moeten gaan. Ik vind het ontzettend leuk om eraan bij te dragen dat een organisatie soepel gaat functioneren. Dat was voor mij de uitdaging en dat gaf voor mij de doorslag toch deze stap in mijn carrière te zetten.”

Trots
De Boers loopbaan bij brancheverenigingen begon in 1980, bij de toenmalige branchevereniging van schildersbedrijven KVOS, het latere FOSAG (Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf), gevestigd in Den Haag. Daar deed hij o.a. de acquisitie en verzekeringsaangelegenheden en was hij de regiosecretaris. In 1988 kwam hij bij de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (NUVO) terecht. Daar was hij secretaris. Na daar afscheid te hebben genomen ging hij in januari 2002 aan de slag bij VEBIDAK waar hij, naar eigen zeggen, goed op zijn plek was.

“Ik heb nooit veel verstand van het dakdekken gehad,” vertelt hij. “Maar dat hoefde ook niet, daar waren andere mensen voor binnen onze organisatie. Het was belangrijk dat ik kon fungeren als vraagbaak voor onze leden, op juridisch, arbeidsrechtelijk en loontechnisch gebied. Mijn specialiteit was sociale zekerheid en het behandelen van CAO-vraagstukken. Dat laatste was logisch, want ik was tenslotte ook secretaris van CAO-partijen. Mijn (ex-) directeur zei dat ik de dakdekkers omarmde. Ik denk dat daar een kern van waarheid in schuilt en heb het idee dat dit ook werd gewaardeerd. Momenteel wordt veel gebruik gemaakt van de dienstverlening van VEBIDAK. Ik ben er trots op dat ik daar mijn steentje aan heb bij kunnen dragen.”

Waar is De Boer, als hij terugkijkt op zijn periode bij VEBIDAK, nog meer trots op? “De aansprakelijkheidsverzekering voor dakdekkers die VEBIDAK, mede dankzij mijn goede contacten, bij Schouten Zekerheid heeft kunnen bewerkstelligen – dat is wel een mijlpaal geweest. En het gegeven dat ik tijdens het partijenoverleg voor de CAO-onderhandelingen als partijensecretaris voor zowel werkgevers als werknemers op onafhankelijke basis kon functioneren, heeft ertoe bijgedragen dat er nooit sprake is geweest van een escalerend CAO-conflict op bedrijfstakniveau. Ook dat is iets waar ik best trots op ben.”

Gevraagd naar zijn visie op de toekomst van VEBIDAK ziet hij veel in de nieuw ingestelde geschillencommissie. “Dat kan een grote impact hebben op consumenten en VvE’s. De geschillencommissie biedt de klant immers extra zekerheid. De bedrijven die zich op de particuliere markt begeven kunnen daar hun voordeel mee doen. Als bedreiging ziet hij het gegeven dat de dakbedekkingsbranche wellicht te klein is om op termijn een eigen pensioenfonds te houden. Door de kleinschaligheid zijn de kosten voor het pensioenfonds aan de hoge kant. Door de huidige kredietcrisis wordt dat effect nog versterkt. Mocht de branche ‘gedwongen’ worden het pensioenfonds op te laten gaan in een groter geheel, dan zou dat in de toekomst wellicht ook consequenties kunnen hebben voor de eigen identiteit van de dakbedekkingsbranche.”

NVBU
De NVBU is de branchevereniging voor de groep aannemers uit het Noorden van het land, met name Drenthe, de kop van Overijssel en Friesland, die zelfstandig werd op het moment dat in 2005 Bouwend Nederland ontstond. Deze aannemers richtten naar aanleiding hiervan een eigen brancheorganisatie op. De NVBU bestaat momenteel uit 125 bouwbedrijven in het MKB.

Inmiddels is de NVBU aangesloten bij de Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland, die begin dit jaar werd opgericht. “Binnen deze koepelvereniging is de NVBU een beetje een vreemde eend in de bijt,” aldus De Boer. “De Aannemersfederatie is immers een koepelvereniging van gespecialiseerde aannemers en de NVBU bestaat uit hoofdaannemers. Maar wij vertegenwoordigen toch met name MKB-bedrijven en die hebben te maken met dezelfde problematiek als veel onderaannemers.”

Niet lang na de oprichting van de NVBU werd de toenmalige secretaris, Egbert Muggen, ernstig ziek. Hierdoor ontwikkelde de nieuwe branchevereniging zich niet op de meest gunstige wijze. “De bestuursleden hebben allemaal een eigen bedrijf,” vertelt De Boer. “Er moet dus iemand anders zijn die zich full time met de organisatie bezighoudt. Mijn taak is primair het ondersteunen van het bestuur: vergaderingen beleggen en notuleren, mede het beleid bepalen en uitvoeren, maar ook de individuele begeleiding van onze lidbedrijven. Ik geef leiding aan het secretariaat en vertegenwoordig de vereniging in- en extern. En ik moet zeggen dat ik in de korte tijd dat ik hier werkzaam ben mijn draai al heb gevonden: het werk bevalt me erg goed. Veel contacten die ik bij VEBIDAK had, komen me nu ook bij de NVBU van pas. Ook onze leden zijn aangesloten bij Cordares. Het is prettig dat ik de mensen daar nog vanuit mijn VEBIDAK-tijd ken. Altijd makkelijk. En de contacten met Schouten Zekerheid heb ik ook weer aangehaald. Helaas hadden onze lid-bedrijven ook te maken met een probleem op het gebied van verzekerbaarheid. Gelukkig is dat probleem door Schouten Zekerheid inmiddels opgelost.”

Afscheid
De Boer zegt desondanks de dakenbranche te zullen missen. “Ik heb me altijd met veel plezier voor VEBIDAK ingezet en erg genoten van de contacten met de lidbedrijven, mijn collega’s en onze externe relaties. Ik ben blij met de prettige manier waarop de dakenbranche afscheid van me heeft genomen en ik heb veel zin in de nieuwe uitdaging die ik ben aangegaan!”