Zoeken

Roofs 2008-11-03 Minder mag ook!

Dagelijks worden er vele daken geïnspecteerd. Dakinspecteurs toetsen het ontwerp en de uitvoering van de dakaannemers op het dak. Als inspecteurs tekortkomingen vaststellen, worden deze meestal direct op het dak met de voorman of uitvoerder kortgesloten. Het ontwerp en/of uitvoering wordt bijgestuurd zodat er een kwalitatief goed dak tot stand komt.

Ook de daken die niet geïnspecteerd worden, komen meestal goed tot stand doordat dakdekkers goed geschoold zijn en zelf verantwoording willen afleggen over het product dak wat wordt samengesteld.

Voorkomend is helaas de situatie dat de inspecteur er met de dakdekker op het dak niet uitkomt. Meestal ligt hier overigens geen onwil van de dakdekker op het dak aan ten grondslag, maar spelen commerciële motieven van de afdeling verkoop, respectievelijk inkoop, een belangrijke rol. Alleen al om die reden zouden opdrachtgevers zich professioneler moeten opstellen bij de totstandkoming van een aannemingsovereenkomst.

De dakdekker op de werkvloer moet immers de kans krijgen een technisch, in mijn ogen gewenst, perfect dak te maken. Alleen goed geschoolde en gemotiveerde dakdekkers kunnen met de juiste instructies en voldoende tijd een perfect dak maken.

Als er daktechnische tekortkomingen in het ontwerp of tijdens de uitvoering worden vastgesteld, tref ik na mijn vaststelling niet de dakdekker in de bouwkeet, maar zijn directeur en uitvoerder, bijna standaard aangevuld met de dakadviseur of de leverancier, de bouwkundige projectleider, de bouwkundige uitvoerder, de opzichter en mijn opdrachtgever.

Kenmerkend aan een grote groep is dat uitwisseling van standpunten wel mogelijk is, maar consensus over oplossingen zelden wordt bereikt. Zaken escaleren waardoor arbitrage en het uitoefenen van retentie vaker een onderdeel worden van het bouwproces. Mijn ervaring is dat in een kleiner comité de problematiek rustiger en overzichtelijker kan worden besproken.

De problematiek rondom het ontstaan en het oplossen van de tekortkoming kan door de opdrachtgever en opdrachtnemers beter beschouwd en geëvalueerd worden.

Het afgelopen jaar moest ik mij regelmatig afvragen waarom onze opdrachtgevers niet het perfecte dak kregen waar ze naar mijn mening recht op hebben. Persoonlijk vind ik dat professionele opdrachtgevers geen genoegen zouden moeten nemen met een kwalificatie minder dan een 10. Als op het moment dat de opdracht wordt gesloten vastgesteld zou worden welk cijfer het dak na uitvoering moet behalen, kan ik me niet voorstellen dat er opdrachtgevers zijn welke accoord zouden gaan met een 6.

Wellicht is dit gegeven een van de belangrijkste redenen dat gesprekken waarbij meer belanghebbenden dan alleen de opdrachtgever en opdrachtnemer bij aanwezig zijn niet goed verlopen.

Het blijft voor mij onacceptabel dat ontwerp en uit­voerings­voorschriften niet worden nageleefd als overeen­gekomen. Veel voorkomend voorbeeld van het niet naleven van de aannemingsovereenkomst is bijvoorbeeld de toepassing van een PE-folie als dampremmende laag waarbij overeengekomen is de baanoverlappen te tapen.

Hiermee alle aanwezige partijen confronterend, wordt al snel verteld dat het niet verkleven van de baanoverlappen niet bezwaarlijk is, geen invloed heeft op het bouwfysisch functioneren, technisch niet mogelijk door het weer en gebruikelijk is in de Nederlandse bouw.

Als niet deskundige opdrachtgever zou je het bijna gaan geloven als de directeur en uitvoerder van het dakdekkersbedrijf, zijn dakadviseur, de leverancier, de bouwkundige projectleider en de bouwkundige uitvoerder mij en mijn opdrachtgever hiervan proberen te overtuigen. Een pragmatisch oplossende discussie is met zo een grote groep niet mogelijk waardoor verharding van standpunten het volledige proces van uitvoering van de dakdekkerswerkzaamheden dreigt te verstoren.

Mijn advies is, hoe gezellig het ook kan zijn met een grote groep in de bouwkeet, besprekingen over de tekortkomingen te bespreken met alleen de direct betrokkenen om zo efficiënt consensus te bereiken over de oplossing.

Blijft staan de wens een zo hoog mogelijk cijfer te behalen.

Nic-Jan Bruins