Zoeken

Roofs 2008-11-12 Omgekeerde sloep voor studentenroeivereniging

In de nieuwe woonwijk Driegatenbrug in Leiderdorp is, op de grens met studentenstad Leiden, een watersportcentrum voor vier studentensportverenigingen gerealiseerd. De sociëteit van roeivereniging Asopos de Vliet kreeg de vorm van een omgekeerde sloep. De verantwoordelijke architect Ben Schildwacht van Architectenbureau SHP uit Zoeterwoude licht het ontwerp toe.

Al sinds jaar en dag is de roeivereniging gevestigd op de locatie langs de Dwarswetering, een zijtak van de rivier de Zijl. De loodsen lagen midden in het weiland, zodat er geen overlast ontstond voor de omgeving. Toen echter vanaf 1998 gesproken werd over de realisatie van een nieuwe woonwijk ter plaatse, was het ook de vraag wat er met de roeiloodsen en de sociëteit van de vereniging diende te gebeuren. Uiteindelijk werd in overleg met de gemeente, de Universiteit Leiden en de Stichting Leidse Studentenhuisvesting besloten de gelegenheid aan te pakken om integraal met de woonwijk een watersportcentrum en studentenhuisvesting te realiseren, het Leids Universitair Watersport Centrum (LUWC).

Omgekeerde sloep
De woonwijk Driegatenbrug is ontwikkeld door Proper Stok uit Rotterdam. Namens de studentenverenigingen ontwierp Architectenbureau SHP voor vier watersportverenigingen (roeien, zeilen, kanoën en duiken) een hoofdgebouw met opslagloodsen en werkplaatsen. Elke vereniging heeft bovendien een eigen sociëteit en sanitair. Daarnaast zijn er 89 studentenkamers, geclusterd in 28 appartementen van 90 m² gerealiseerd. Studenten houden van feesten. Om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken, is het complex zo geluiddicht mogelijk uitgevoerd.

Blikvanger van het complex is de nieuwe sociëteit van roeivereniging Asopos de Vliet. Het pand, dat typologisch aansluit bij de naastgelegen vrijstaande woonbebouwing in de wijk Driegatenbrug, is uitgevoerd als een omgekeerde sloep. Dit effect wordt overtuigend bereikt door een aluminium felsdak. In de overlangs over het dak lopende metalen kielbalk zijn alle dakdoorvoeren geïntegreerd, zodat deze het beeld van de omgekeerde sloep niet verstoren.

Ontwerp
“Het is de verantwoordelijkheid van een architect, afhankelijk van de opgave, niet te hoog met zijn ontwerp in te zetten en slim te ontwerpen, omdat het anders de kans loopt te worden kapot bezuinigd,” vertelt de verantwoordelijke architect Ben Schildwacht. “Het plan moest esthetisch aansluiten bij de rest van de woonwijk, maar ook financieel haalbaar zijn voor de studentenverenigingen, de Universiteit Leiden en de Stichting Leidse Studentenhuisvesting. Voor een studentensociëteit is dit ontwerp echter uitzonderlijk. De op het complex uitgevoerde studentenkamers zijn in principe exclusief bestemd voor de leden van de respectievelijke verenigingen. Op deze manier wordt er een sportelite gecreëerd, daarom was het voor de betrokken partijen interessant dit project mee te financieren.”

“Het ontwerp is een proces van jaren geweest,’ aldus Schildwacht. “Alle partijen hadden immers hun eigen inbreng en wensen, en het was geen eenvoudige klus om dit binnen het budget passend te krijgen. Maar ik denk dat alle partijen tevreden kunnen zijn met het resultaat.”

Op de begane grond van het complex bevinden zich de grote sociëteitszaal, de keuken en doucheruimten. Daarboven bevinden zich de commissiekamers (vergaderzalen) en de bestuurskamer, die als een scheepsbrug bovenin de sociëteitszaal hangt. De gevels bestaan uit HSB elementen. Ze zijn aan de buitenzijde bekleed met horizontale vezelcement stroken en samen met het dak zwaar geluidgeisoleerd. Het gebouw dient bij feesten e.d. gesloten te zijn. De temperatuur kan hierdoor in de zomer behoorlijk oplopen. Daarom is het gebouw geheel voorzien van een gebalanceerd ventilatiesysteem. De doorvoeren hiervan zijn zoals gezegd in de kielbalk, die dwars over de dakconstructie loopt, geïntegreerd. Het gehele dak is  geluiddicht afgewerkt met behulp van een loodfolie. De kielbalk is voorzien van roosters zodat de dakafvoer wel naar behoren kan functioneren. Het dak is voorts voorzien van enkele lichtkoepels.

Schildwacht: “Het geheel is aan de basis van de aluminium kap voorzien van een rondgaande brede aluminium dakgoot en de hemelwaterafvoeren worden geïntegreerd in de verticale delen van de kielbalk, zodat ze onzichtbaar in het gebouw zijn verwerkt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de felsbanen horizontaal over het dak zouden lopen, parallel aan de dakgoot, zodat het pand het beeld van een sloep zo dicht mogelijk zou benaderen. Dit bleek echter i.v.m. de werking van de felsbanen technisch niet verantwoord. Daarom werd gekozen voor het verticaal aanbrengen van de felsbanen.”

Uitvoering
“Belangrijk was dat na het aanbrengen van de felsbanen deze niet meer zouden worden betreden,” vertelt Schildwacht. “Dit om indeuking van de felsbanen te voorkomen. Ook was het een uitdaging de felsbanen zodanig op het dak toe te passen dat een gelijkmatig uiterlijk werd bereikt. Er is uiteindelijk voor gekozen in het midden van het dak een pasplaat toe te passen. Deze pasplaat is vanaf het maaiveld niet zichtbaar. Op deze manier hebben alle partijen ervaring opgedaan met een dergelijk kritisch daksysteem.”

Omdat koningin Beatrix in haar studententijd bij roeivereniging de Vliet heeft geroeid, later gefuseerd tot Asopos de Vliet, is de vorige locatie van de vereniging geopend door Prins Claus. Ditmaal was het helaas niet mogelijk een lid van het koningshuis aanwezig te laten zijn bij de opening. Maar men vond in de bekende astronaut en wetenschapper Wubbo Ockels, zelf een fanatiek watersporter, een waardige vervanger. Op 24 mei 2008 opende hij voor de vier verenigingen officieel het nieuwe Leids Universitair Watersport Centrum. De vier studentensportverenigingen zijn daarmee een aansprekend watersportcomplex rijker.

Leids Universitair Watersport Centrum (LUWC) te Leiderdorp
Opdrachtgever: Proper Stok te Rotterdam
Gebruikers: Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS-Wonen), Asopos de Vliet, De Blauwe Schuit, Levitas, LSD.
Architectenbureau: SHP Architectenbureau BNA te Zoeterwoude
Adviseur Bouwfysica: Cauberg Huijgen te Rotterdam
Adviseur Constructie: Datema te Woudenberg
Aannemer: Kanters Bouwbedrijf te Barendrecht