Zoeken

Roofs 2008-11-40 Permanente daksteun als valbeveiliging

Onlangs introduceerde Roymans Bevestigingsmaterialen de veiligheidsdaksteun VDS10. Het gaat hier om een permanente dak­steun die is ontwikkeld voor plaatsing op een stalen dak, maar in feite geschikt is voor elke ondergrond. Met dit lijnsys­teem kan men ook na oplevering van een gebouw aangelijnd de werkzaamheden uitvoeren. In dit artikel wordt het systeem aan de hand van een gesprek met commercieel directeur Stan van Diessen nader bekeken.

De verkoop van een veiligheidssys­teem ligt voor een fabrikant van bevestigingsmaterialen voor stalen daken en gevels nu niet het meest voor de hand, maar Stan van Diessen vertelt dat het bedrijf deze stap op verzoek van de markt heeft gedaan. Roymans Bevestigingsmate­rialen produceert de daksteunen niet zelf, maar is wel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het systeem. Men heeft zich door diverse veiligheidsdeskundigen laten adviseren en het systeem is gekeurd door BDA. De stap van de productie van bevestigingmaterialen naar dit systeem, dat immers met de bevestigingsmaterialen die het bedrijf produceert wordt bevestigd, bleek uiteindelijk niet zo groot.

Lijnsysteem
De VDS10 bestaat uit een steun die is vervaardigd uit verzinkt staal en die is voorzien van 20 gaten voor bevestigers. Op een stalen dak kan hij op de meest voorkomende dakplaten als de dakprofiel 106/750, 110/1000, 135/930 en 158/750 worden toegepast. De steun wordt geplaatst op het stalen dak, voor extra steun wordt met behulp van acht bijgeleverde bevestigers een stalen onderdak ter plaatse van de steun aan het dak gekoppeld. Vervolgens wordt de steun met 20 bijgeleverde bevestigers gemonteerd.

Conform de wet- en regelgeving worden de veiligheidssteunen 4 meter van de dakrand geplaatst en 2 meter uit de hoek. Onderling kan een afstand tussen de veiligheidssteunen van maximaal 20 meter worden aangehouden. Het systeem is beproefd en goedgekeurd door BDA volgens de norm NEN-EN 795. De VDS10 is waterdicht in te werken met APP of PVC. Bij verwerking met een PVC dakbedekking worden manchetten meegeleverd die met de föhn kunnen worden aangebracht. De steun is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde geïsoleerd, zodat de koudebrug vrijwel nihil is.

Bij het systeem kan een leeflijn worden geleverd, die is te verlengen naar 20 meter, en een of meerdere veiligheidslijnen van 5 meter en die zijn voorzien van ‘meeloper’ en sluithaak. Ook kan een bijbehorende gordel worden meegeleverd. Stan van Diessen legt uit: “Voordat men met het systeem kan werken, dient men een instructiekaart te hebben ontvangen waarop staat hoe met de veiligheidssteunen en de bijbehorende lijnen en gordels dient te worden gewerkt. Wij gaan ervan uit dat het dak alleen wordt betreden door professionals, en dat dit systeem dan ook op een professionele manier wordt gebruikt. Maar in ieder willekeurig geval zou de instructiekaart moeten volstaan om met het systeem te kunnen werken, want het systeem is niet moeilijk.”

De leeflijn mag maximaal 20 meter overbruggen (de maximale onderlinge afstand tussen de veiligheidssteunen). De leeflijn wordt d.m.v. een spanratel op spanning gebracht. Men bevestigt de lijn terwijl men zich in de veilige zone bevindt aan de veiligheidssteun en vervolgens trekt men de gordel aan, waarna men zich middels de veiligheidslijn aan de leeflijn kan bevestigen. Men kan zich nu over 20 meter vrij bewegen en ook aan (en indien noodzakelijk over) de dakrand werken. Indien men niet verder kan, loopt men weer terug naar de veilige zone om de veiligheidslijn naar de volgende leeflijn over te zetten. In de hoeken maakt men met behulp van een sluithaak de veiligheidslijn korter (plusminus 2 meter) om het pendule-effect tegen te gaan.

Van Diessen: “Het systeem werkt als valbeveiligingssysteem en niet als gebiedsbegrenzer, hoewel het wel als zodanig te gebruiken is. Het is, zoals bij ieder valbeveiligingssys­teem dat gebruikt wordt, mogelijk dat iemand die aan dit lijnsysteem is bevestigd toch over de dakrand valt bij werkzaamheden die nu eenmaal op of over de dakrand verzorgd moeten worden - bijvoorbeeld als gevolg van een flauwte bij het weer rechtop gaan staan. Bij professioneel gebruik van het systeem is dit echter zo goed als uitgesloten. Anders dan bij de meest voorkomende systemen zijn de veiligheidslijnen niet te demonteren (valblokkeer-apparaat van de lijn af te halen), waardoor het risico van verkeerd in elkaar zetten geëlimineerd wordt. Bij onvakkundig in elkaar zetten van vele veiligheidslijnen kan een lijn juist gevaarlijk en dus onbetrouwbaar zijn. Dit doordat de valblokkeer-apparaten andersom gemonteerd kunnen worden. De lijnen bij dit systeem zijn absoluut veilig. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de gebruiker nu eenmaal niet vanzelfsprekend iedere dag met dit soort materialen werkt en dus ook niet als vanzelfsprekend de kennis en kunde in huis heeft om met dit soort essentiële veiligheidsmaterialen te kunnen werken.”

De daksteun kan in alle richtingen worden belast. Het onderdak is met name geconstrueerd op een belasting in de richting van de dakrand, maar omdat men tussen de daksteunen 20 meter ruimte heeft, dient de steun ook bestand te zijn tegen zijwaartse belastingen. “De VDS10 is zeer stevig en blijft ook na langere tijd bestand tegen grote belastingen,” aldus Van Diessen. “Na belasting dient de steun uiteraard te worden vervangen, maar dat is het geval bij elk veiligheidspaaltje.”

Oplossing
Roymans Bevestigingsmaterialen heeft het alleenrecht op de verkoop van de VDS10. Van Diessen vertelt:  “Het aanbrengen van de steun is niet moeilijk, maar ze worden enkel door gerenommeerde bedrijven aangebracht. Dit gebeurt altijd op basis van een RI&E die door een onafhankelijke partij is uitgevoerd. Bij goed gebruik van dit systeem is men kortom ook na de oplevering van het gebouw beveiligd tijdens reparatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Door de grote afstand die de paaltjes onderling hebben is het systeem ook zeer vriendelijk in het gebruik, men kan goed doorwerken zonder last te hebben van de paaltjes."

“De VDS10 is met name bedoeld voor industriële daken, grote daken die een aantal keer per jaar moeten worden betreden voor onderhoud of reparatie. Daar is dit systeem een duidelijke, eenvoudige en prijstechnisch gunstige oplossing voor.”