Zoeken

Roofs 2008-11-42 Nieuwslijn

AGENDA
12-17 januari 2009: Bau 2009. Messe München.
Info: www.bau-muenchen.com
14-16 januari 2009: Gebouw en Facilitair. Brabanthallen te ’s Hertogenbosch. Info: www.vakbeursgebouw.nl
28 januari 2008: BDA Seminar Innovatieve dak make-overs. Evenementenhal Gorinchem.
Info: www.bdaopleidingen.nl
9-14 februari 2009: Internationale Bouwbeurs 2009. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.bouwbeurs.nl
12 februari 2009: VSB Symposium Veilig werken op hoogte. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.vsb-online.nl
23 april 2009: Nationaal Brandveiligheidscongres.
’t Spant te Bussum. Info: www.sbr.nl.

Brandwering Hoofddorp - Naschrift
Na publicatie van het artikel in ROOFS van oktober 2008 zijn een aantal onderzoeksrapporten verschenen over de branduitbreiding bij het woningcomplex aan de KW1- laan in Hoofddorp. Het meest uitputtende onderzoek is dat in opdracht van de Gemeente Haarlemmermeer, uitgevoerd door adviesbureau SAVE. In andere publicaties wordt tevens een parallel getrokken met de branduitbreiding in een soortgelijk complex in Zaandam. Afgezien van de vraag wie nu verantwoordelijk te houden is voor de constructieopbouw, de materialen en de wijze van uitvoering van de renovaties die hebben plaats gevonden, is een ding duidelijk: noch de dakdekker, noch de toegepaste materialen (dakconstructie, isolatie en dakbedekking) zijn als oorzaak van de snelle branduitbreiding aan te wijzen. Dit wordt volledig toegeschreven aan de foutieve detaillering van de woningscheidende constructie.

PERSONALIA
Dakned
Sinds 1 november 2008 is de heer Ingmar Jongman in dienst getreden bij vakgroothandel Dakned te ’s-Hertogenbosch. Jongman gaat het team versterken als binnendienst medewerker.  Bij zijn vorige werkgever heeft hij ruime ervaring opgedaan in ondersteunende commerciële binnendienst functies.

Van Walraven Bouw/Installatiematerialen
Van Walraven Bouw/Installatiematerialen heeft vanaf augustus jl. een accountmanager voor het Noorden van Nederland, Richard Konstapel. Hij werkt al meer dan 7 jaar in de installatiebranche. Met deze stap kan Van Walraven de klanten in het Noorden van Nederland nog beter van dienst zijn.

VEBIDAK
Per 1 december is Rob de Leeuw aangetreden bij VEBIDAK in de functie van stafmedewerker/ledenadviseur. De Leeuw is bij veel lidbedrijven reeds bekend als relatiebeheerder Branche­organisaties bij Verzekeraars bij ArboDuo.

Dakendag 2008
De Nationale Dakendag, op 6 november in het Beatrixgebouw te Utrecht, werd volgens beproefd recept georganiseerd. Dagvoorzitter Nico Hendriks beloofde al aan het begin van de dag een mix van oud en nieuw.

‘Oud’ was de opzet waarbij geen presentaties werden gehouden, maar de geïnterviewden hun boodschap via een filmvoorstelling voor het voetlicht konden brengen. Deze opzet is enkele jaren geleden geïntroduceerd om de dag dynamischer te maken. Het gevaar van de opzet is echter, dat de dag, juist door het veelvuldig gebruik van filmmateriaal, het karakter krijgt van een filmvoorstelling – waardoor het geheel weer statisch wordt. ‘Nieuw’ was de balie die men in plaats van het bankstel op het podium had geïnstalleerd en die ook was bedoeld om pittige, levendige discussies uit te lokken. Achter een balie staat men immers actiever. Men slaagde in deze opzet echter niet helemaal, met name omdat Hendriks tijdens de discussierondes naast de balie ging staan. De deelnemers aan het panel keken daardoor als ze aan het woord waren opzij, wat het contact met de zaal niet bevorderde.

Ook inhoudelijk bood de Dakendag veel ‘oude’, bekende vraagstukken die allemaal al eerder op de een of andere manier op de Nationale Dakendag aan bod waren gekomen. Condensatieproblemen in dakdozen, reflecterende isolatiefolies, Echte of ‘semi’ sandwichpanelen – de discussies over deze onderwerpen lopen al een tijdje en ook tijdens de Dakendag kwam men er niet uit. ‘Nieuw’ was wel bijvoorbeeld dat in de discussie over de reflecterende folies voor het eerst alle participanten van de discussie op één podium stonden. Hier was het jammer dat de vertegenwoordiger van de reflecterende folies, Tony Reed van de Confederation of Multifoil-Manufacturers, geen woord Nederlands sprak en dus alleen aan de discussie kon deelnemen als hij expliciet bij het gesprek werd betrokken.

In de middag werd de dakenbranche met name geprikkeld aan de slag te gaan met de vele nieuwe ontwikkelingen die momenteel op het dak gaande zijn op het gebied van dakbegroeiing en energieopwekking. De prikkelende en levendige bijeenkomst die de organisatie duidelijk voor ogen stond, is deze Dakendag helaas niet geworden. Maar ook deze keer bewees de dag zijn waarde door de verschillende items opnieuw onder de aandacht te brengen, waardoor de aanwezigen gestimuleerd werden er verder mee aan de slag te gaan. Ook de traditionele Rockwoolborrel werd door velen als plezierig en waardevol ervaren.

Nelskamp introduceert blauw gesmoorde dakpannen
Naast de onlangs geïntroduceerde luchtreinigende betondakpannen ClimaLife, presenteerde Nelskamp tijdens de Bouwrelatiedagen in Hardenberg haar blauw gesmoorde dakpannen.

Nelskamp is al sedert de 60-er jaren op de Nederlandse markt, maar produceert uitsluitend met zes locaties in Duitsland. Schermbeck is de oudste locatie waar het bedrijf in 1926 van start ging. Nu zijn er twee hypermoderne klokovens bijgebouwd, die onderdeel zijn geworden van de productielijn. Het goede van een klokoven is dat men pannen met hulpstukken in één ovengang kan blauw smoren, waardoor en geen hinderlijke kleurverschillen tussen gevelpannen en pannen ontstaat. De fabrikant gaat in Schermbeck bekende modellen als de OVH (H-14), de Flachdach (F-15), de Oude Holle pan (OH-16) en de traditionele Vlakke Muldenpan (D-15) smoren.

Verhuisbericht
Per 22 september 2008 heeft vakgroothandel Dakned haar nieuwe pand betrokken. Vanuit deze locatie biedt het bedrijf haar klanten een ruim en compleet assortiment aan.

De nieuwe contactgegevens zijn:
Dakned
Bezoekadres:
Ketelaarskampweg 8
5222 AL ’s-Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 3551
5203 DN ’s-Hertogenbosch

Tel.  073 6271250
Fax. 073 6271255
E-mail info@dakned.nl
Website www.dakned.nl

Kant en klaar dak inclusief installaties
Onlangs werd het staalframe bouwconcept FlexFrame feestelijk geïntroduceerd, een nieuw product van UNIQ Consultancy uit Hattem. Met dit concept kan een bouwtijdreductie van zo’n 50% worden gerealiseerd.

FlexFrame is een staalframebouwconcept dat snel en flexibel bouwen mogelijk maakt. Inmiddels staat er 150.000 m² aan panden in Nederland, gebouwd via de voorloper van het systeem, FIPBS (Flexible Integrated Prefab Building Systems, zie ook Roofs 11-2005). Complete panden en bedrijfshallen worden neergezet met een bouwtijdreductie van 50%. “Ook voeren wij de totale regie tijdens het complete ontwerp- en bouwproces, waardoor het proces op een kwalitatief betere manier wordt uitgevoerd,” vertellen Rik Sneller en Roy Venekamp van UNIQ Consultancy.

Werken met FlexFrame is alleen mogelijk als men de Design & Build werkwijze van UNIQ hanteert. Er wordt gewerkt vanuit een integraal detailontwerp. Door deze manier van werken wordt men vooraf gedwongen na te denken over mogelijke problemen die zouden kunnen ontstaan. Vanuit het detailontwerp gaan de opdrachten voor de te assembleren onderdelen naar de leveranciers die de onderdelen op maat maken en aanleveren. Dat betekent dat alle componenten voor het te bouwen pand compleet in de fabriekshal in elkaar gezet worden, dus inclusief installaties. Als de componenten klaar zijn, worden deze naar de bouwplaats gebracht waar ze gemonteerd worden. Hiermee kan tot 2000 m² per dag worden gemonteerd en kan men zo de (faal)kosten in het bouwproces verlagen. Er kan flexibel omgegaan worden met de hoogte, lengte en breedte van de componenten en is men in staat vrije overspanningen tot 20 meter te halen.

Het eerste project dat volgens dit concept is uitgevoerd, is de verbouwing en nieuwbouw van de brandweerkazerne te Hattem. Van sloop tot het gebruiksklaar opleveren van het pand kostte minder dan 11 weken. Samen met het brandweerkorps is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de eisen en wensen op het gebied van ruimte en functionaliteit. Deze eisen zijn door UNIQ vertaald in een integraal detailontwerp waarin zowel de installatie als de bouwkundige aanpassingen zijn meegenomen.

Door de ‘hapklare’ pakketten kon er op de bouwplaats zeer snel gebouwd worden. Dakbedekking, plafondafwerking en de elektra- en ventilatie-installatie waren al in het element geïntegreerd. Het leggen van de frames kostte anderhalf uur en aan het eind van de dag was het dak waterdicht afgewerkt, en kon ook het licht aan, en werkte de ventilatie-installatie. Vervolgens werd het integrale casco binnen drie weken geplaatst, waarna onafhankelijk binnen en buiten met het afbouwen kon worden begonnen. Niet alleen voldoet het pand nu aan de eisen van deze tijd, het is ook energiezuinig.

Richtlijn Steigers genomineerd voor Nederlandse Bouwprijs
De Richtlijn Steigers, een initiatief van de Vereniging van Steigerbouw-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven en Bouwend Nederland, is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs.

Met de introductie van de Richtlijn Steigers is het niet meer nodig om –elkaar soms tegensprekende- veiligheidsbladen, NEN-normen, EN-normen, A-bladen, handleidingen, e.d. te raadplegen. De richtlijn geeft steeds de stand van de techniek weer. Hierbij wordt uitgegaan van toepassing van maatregelen en systemen die technisch en operationeel mogelijk zijn, in de markt beschikbaar zijn en draagvlak hebben in de betreffende branche.

Met de richtlijn beschikt de bouwbranche over één standaard. De Richtlijn Steigers wordt uitgebracht als interactieve website en boek. Zowel het losbladige boek als de portal worden regelmatig ge-updated, waardoor de Richtlijn Steigers altijd actueel is. Daardoor is elke betrokkene er van verzekerd dat hij kan beschikken over actuele kennis en informatie over het veilig werken met steigers.

Bouwvakkers onderschatten gevaren kankerverwekkend stof
In de bouw worden veel te weinig maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen het inademen van kwartsstof. Inademen van kwartsstof kan op termijn leiden tot ernstige longziekten als stoflongen en kanker.

Bij controles van de Arbeidsinspectie vorig jaar bleek op twee derde van de geïnspecteerde 467 bouwplaatsen niks of te weinig te gebeuren tegen kwartsstof. Onwetendheid was een belangrijke oorzaak. En dat terwijl er in de branche de afgelopen jaren veel actie is ondernomen om de risico’s van dit ziekmakende stof onder de aandacht te brengen en te verminderen. In de praktijk blijken de hulpmiddelen vaak niet te worden gebruikt. De inspecteurs moesten 95 keer het werk stilleggen omdat de situatie uiterst schadelijk was.

Alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben onvoldoende effect gehad. De Arbeidsinspectie vindt dat de brancheorganisaties een nieuwe campagne moeten starten om werkgevers en werknemers ervan te overtuigen dat kwartsstof levensgevaarlijk is. De effecten doen zich pas op langere termijn voor, maar zijn onomkeerbaar. De campagne zou duidelijk moeten maken waar de gevaren precies zitten en hoe die te voorkomen zijn. Ondertussen blijft de Arbeidsinspectie ook actief controleren.

In memoriam Jos van den Biezenbos
Dakenman Jos van den Biezenbos is op 59-jarige leeftijd onverwacht overleden.
Op 26 november is hij op de Westerbegraafplaats te Andijk begraven.

Uitzonderlijk commercieel getalenteerd heeft hij vrijwel zijn gehele leven bij verschillende grote dakdekkersbedrijven, waaronder Mastum, Voormolen, Boko en Schadenberg in ons land bijgedragen aan de totstandkoming van miljoenen vierkante meters dak. Wie met Jos van den Biezenbos tot zaken kwam, deed er toe.
Naast altijd welgemeende persoonlijke interesse, vond hij het belangrijk na de afhandeling van de commerciële kant, op de achtergrond als regisseur de techniek en uitvoering tot aan de oplevering te bewaken en zonodig bij te sturen. Geen relatie of dak ontsnapte aan zijn aandacht.
Dag en nacht was Jos er voor zijn relaties. In dat opzicht was hem niets te gek, waarbij je gerust in plaats van tropenjaren, van een “tropencarrière” kunt spreken.
Na jaren van de aan de commercie van een dakdekkersbedrijf gerelateerde hectiek had hij gekozen voor het opstarten van zijn eigen dakadviesbureau Biezenbos Dakmanagement BV. Gepassioneerd en vastbesloten ook hiervan een succes te maken bezocht hij zijn relaties. Al in de eerste jaren hebben velen zich opnieuw mogen koesteren aan zijn welgemeende aandacht en in bijzonder zijn opgebouwde technische en commerciële expertise om iedere klus tot een goed einde te brengen.
Veel te vroeg verliest de dakenbranche in Jos van den Biezenbos een bijzonder mens.