Zoeken

Roofs 2009-01-28 Altena opent vestiging in Noord-Holland

Per 19 januari 2009 opent Altena Dak & Gevel een nieuwe vestiging in het Noord-Hollandse Zwaag, bij Hoorn. Recent heeft de directie een aantal strategische beslissingen genomen. De opening van een vestiging in Noord-Holland past hier in, maar er is meer gaande bij de dakgroothandel. Een overzicht van de activiteiten aan de hand van een gesprek met verkoopleider Chris Appels.

In het afgelopen jaar heeft dakgroothandel Altena hard gewerkt om zijn positie in de dakenbranche te versterken. Er werden nieuwe keuzes gemaakt in het assortiment, en het bedrijf zou zich verder gaan ontwikkelen als serviceleverancier. Om deze nieuwe ontwikkelingen gestalte te geven werd afgelopen voorjaar Chris Appels aangesteld als verkoopleider van het bedrijf. Zie hiervoor ook het artikel ‘Intermediair tussen leverancier en verwerker’ in Roofs 6-2008. Bij service hoort volgens Appels ook dat dakdekkers hun materialen bij een groothandel in de buurt kunnen afnemen. In Noord-Holland zijn veel dakdekkers actief, maar slechts weinig gespecialiseerde dakgroothandels. Met een ruime locatie aan de Factorij in Zwaag (vlakbij Hoorn, pal langs de A7) springt Altena nu in dit gat. De nieuwe locatie met afhaalbalie zal onder leiding staan van twee mensen die al jarenlange ervaring hebben in de dakenbranche, namelijk Sander Heuvelman en Luit Kwantes.  Met deze uitbreiding kan de groothandel nu Noord-, Midden-, West- en Oost-Nederland bedienen.

Extensieve groendaken
Naast het standaard assortiment dakmaterialen en –gereedschappen zal de dakgroothandel zich verder ontwikkelen op het gebied van groendaken en milieuvriendelijke materialen. Zo heeft het bedrijf recent enkele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de applicatie van extensieve daktuinen in het assortiment opgenomen.

“Vaak wordt de dakopbouw van een daktuin gezien als de zaak van de hovenier,” vertelt Appels. “Ons uitgangspunt is echter dat alles wat met het dak te maken heeft, de verantwoordelijkheid van de dakdekker behoort te zijn. Te vaak ontstaat in geval van problemen onenigheid over wie welke verantwoordelijkheid heeft. Naar onze mening heeft de dakdekker de verantwoordelijkheid het dak waterdicht te maken. Om de waterdichtheid van het dak te kunnen garanderen, zal hij de werkzaamheden die m.b.t. het aanbrengen van een groendak op het dak plaatsvinden naar zich toe moeten trekken. Daarom hebben wij voor toepassing op extensieve daken diverse producten in ons assortiment opgenomen die voor iedere dakdekker eenvoudig zijn aan te brengen.”

Zo levert het bedrijf bijvoorbeeld nu ook voorgekweekte dakbegroening in koppelbare honingraattegels, die eenvoudig en snel door de dakdekker zijn te verwerken. Bijbehorend levert men speciale drainagematten die door en voor het bedrijf exclusief zijn ontwikkelt en geproduceerd. Ook heeft Altena voor het product FamogreenRet de exclusiviteit voor Nederland en België weten te verkrijgen. Dit is een speciale wortelwerende APP dakbedekking voorzien van een vlies waaronder een hydrogel is opgenomen. De gel heeft als eigenschap 200 maal zijn eigen volume  aan water te kunnen opnemen. Hiermee ontstaat dus een waterbuffer van 5 tot 10 liter per vierkante meter. Overtollig water wordt via op het product aanwezige drainagekanalen afgevoerd. Direct op deze baan kan een vegetatiemat worden aangebracht. Deze vegetatiemat gaat zich met zijn wortels hechten aan het vlies en kan in droge periodes water onttrekken uit de gellaag.

Appels: “Dit soort producten maakt het voor de dakdekker eenvoudiger een extensief groendak aan te brengen. Op deze manier wordt het de dakdekker dus mogelijk gemaakt de verantwoordelijkheid voor het gehele (extensieve) dak naar zich toe te trekken. Voor intensieve daken blijft de dakdekker vanzelfsprekend nog wel afhankelijk van de expertise van een hovenier.

Overige wetenswaardigheden
Appels meldt nog enkele andere opvallende uitbreidingen aan het assortiment. Zo zal men met ingang van het nieuwe jaar de verkoop van de stralingswerende folie van Bauder actief oppakken. Ook heeft men recent isolerende folies in het pakket opgenomen, die hun isolerende waarde bereiken d.m.v. reflectie.

Op het gebied van hellende (groen)daken is Altena onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met Prefab Drenthe, een bedrijf dat prefab elementen vervaardigd voor hellende daken. Dit bedrijf kan grootschalige luchtdichte elementen kant en klaar op de bouwplaats aanleveren, inclusief veiligheidsvoorzieningen en volledig voorbereid voor extensieve groendaken. Altena levert voor deze groendak elementen de EPDM dakbedekking en alle benodigde zaken voor de groenvoorzieningen. Aanvullend is men ook de samenwerking met Hamminga Dakconstructies aangegaan voor wat betreft het verantwoord verwerken van deze speciale elementen.

De opening van de nieuwe vestiging is dus onderdeel van een groot aantal activiteiten die de dakgroothandel momenteel ontplooit. Het einde van de dadendrang is nog lang niet in zicht. Appels kondigt aan dat men in het nieuwe jaar ook met een assortiment CO2 terugwinnende producten zal komen. “Wij hopen structureel een bijdrage te kunnen leveren aan de toepassing van milieuvriendelijke en gezonde dakproducten,” aldus Appels. “De nieuwe vestiging zal ‘open dag’ houden zodra de inrichting compleet is en alle dakdekkers in de regio weten dat wij er zijn.”