Zoeken

Roofs 2009-04-10 Kingspan breidt productiecapaciteit uit

In juli zullen Kingspan Insulated Panels en Kingspan Insulation gezamenlijk een volledig nieuwe locatie betrekken op bedrijventerrein Medel in Tiel. De vestiging in Dodewaard zal sluiten. Kingspan Insulated Panels Division bedient de markt met PIR sandwichpanelen ten behoeve van daken, gevels en vloeren. Managing director Frank Donkers licht de nieuwe ontwikkeling binnen het bedrijf toe.

Op basis van de aanhoudende groei, en om vorm te geven aan de strategische lange-termijndoelstellingen, besloot de Ierse Kingspan Group twee jaar geleden de productiecapaciteit van isolatiematerialen in Nederland te vergroten. Het internationale concern bestaat uit meerdere divisies waarvan Insulated Panels en Insulation  de voornaamste pijlers zijn in de Benelux. De nieuwe locatie biedt plaats aan kantoren voor beide divisies, daarnaast wordt er ook een moderne resol-hardschuim fabriek gerealiseerd. Het terrein biedt ook mogelijkheden voor verdere expansie: men kan relatief eenvoudig uitbreiden naar meerdere productielijnen, inclusief de daarbij behorende op- en overslagfaciliteiten.

Het besluit tot de bouw van de nieuwe behuizing viel twee jaar geleden, toen de Kredietcrisis nog in geen velden of wegen te bekennen was. De gedachte achter de nieuwe locatie was in de Benelux een nieuwe productielocatie te creëren die gezien de centrale ligging optimaal kan voorzien in een economisch efficiënte en multifunctionele productie. De fabriekslocaties in Ierland en Engeland kregen namelijk te maken met het feit dat de vraag groter was dan de capaciteit. Vanuit de gedachte dat men de producten waar men in een bepaald gebied sterk in is, ter plekke moet maken werd besloten een productielocatie in Nederland te bouwen. De reeds bestaande productielocatie van Kingspan Door Components in Leuze (Wallonië) is gespecialiseerd in de productie van sandwichdeurpanelen en hardware voor geïsoleerde sectionaaldeuren en bedient andere marktsegmenten.

Donkers: “In 2001/2002 heeft Insulated Panels afgezien van een soortgelijke investering omdat we destijds te maken hadden met een terugval in bouwvolume. Ditmaal is het besluit tijdens een hoogconjunctuur genomen en wordt de definitieve stap ondanks de teruglopende economie gezet. Wellicht zal de komende tijd de afzet wat minder zijn dan voorzien. Hoe snel de conjunctuur zich herstelt is onduidelijk maar wij zijn ervan overtuigd dat we uiteindelijk wel zoals voorzien door zullen kunnen groeien.” Donkers voegt hieraan toe dat de populariteit van geïsoleerde sandwichpanelen steeds groter wordt door de efficiënte prefabmethode en de verscheidenheid aan esthetische afwerkingen: “De toepassing in bedrijfsgebouwen is voor de hand liggend, maar de veelzijdigheid heeft ervoor gezorgd dat we sandwichpanelen een dominante rol zien innemen in retail, winkelcentra, kantoren, sportcentra, etc.”

Brandveiligheid
Donkers baseert zijn verwachtingen o.a. op twee voorname trends die momenteel in de isolatiebranche spelen, namelijk de vraag naar manieren om een gebouw energiezuinig te maken, en de vraag naar brandveilige isolatieproducten.

Wat betreft brandveiligheid betoogt Kingspan al jaren dat de brandveiligheid van de producten dient te worden beoordeeld op basis van het product in de uiteindelijke toepassing. “Het gaat immers om de manier waarop een product in de praktijk wordt gebruikt. Het is kennelijk nodig dat we dit blijven roepen, want er bestaat nogal wat misperceptie van de verschillende isolatiematerialen in de markt. Minerale isolatiematerialen worden vanwege hun grondstof (glas, steen) ten onrechte als ‘onbrandbaar’ beschouwd, terwijl een PIR hardschuimisolatie ten onrechte als risicovol wordt gezien. Om van glas of steen een isolatieproduct te maken wordt er bindmiddel toegevoegd, en om waterabsorptie tegen te gaan wordt in veel gevallen olie aan het materiaal toegevoegd. Het eindproduct draagt dan in geval van een volledig ontwikkelde brand wel degelijk bij aan een verdere uitbreiding van de brand. Als PIR hardschuim in contact komt met open vuur, vormt het een koollaagje, die de isolatiekern beschermt tegen verdere verbranding. Het materiaal draagt dus verder niet bij aan een uitbreiding van de brand.”

Om een brandveilige toepassing te garanderen, heeft het bedrijf een afdeling Firesafe Solutions actief, die vooraf door middel van projectgerelateerde Firesafety engineering de meest brandveilige bouwmethode bepaalt.

Energiezuinigheid
“Momenteel is iedereen bezig met methoden om energieverlies uit gebouwen te reduceren of  systemen te bedenken om energie op te wekken,” vervolgt Donkers. “Kingspan heeft een uitgebreide portfolio aan energie-efficiënte paneelsystemen die significant kunnen bijdragen aan de noodzakelijke CO2-reductie. Maar de subsidies op dit gebied zijn nog uiterst beperkt en onzeker. Verstandiger is het dan ook om eerst de maatregelen te nemen die niet afhankelijk zijn van overheidssteun, en dat betekent: beter isoleren. Onderzoek wijst uit dat 30% van de warmte het gebouw via het dak verlaat. Waarschijnlijk wordt per 1 januari 2010 het Bouwbesluit zodanig aangepast dat de Rc van gebruiksgebouwen van 2,5 wordt verhoogd naar 3,5. Dit alles betekent dat de komende tijd een verhoogde aandacht uit zal gaan naar de isolatie van een gebouw, en dit zijn voor ons argumenten in te spelen op de toenemende vraag naar onze materialen. Immers, om optimaal te isoleren, moet op een luchtdichte wijze worden gebouwd. De voordelen van sandwichelementen voor daken zijn evident: op platte daken kunnen grote overspanningen worden gerealiseerd, zelfs indien deze constructieve panelen als beloopbare ondergrond dienen voor vegetatie- of PV-daken. Op hellende daken is al jarenlang de trend gaande naar toepassing van panelen tot 30 meter lengte om – zonder deling of overlap – van nok naar goot te overbruggen.”

Prefab
“Door het personeelstekort dat de bouw al jaren teistert, stijgt de vraag naar prefab producten,” aldus Donkers. “Daarnaast raken onze sandwichpanelen door productontwikkeling steeds wijder verspreid in de bouw. Wij ontwikkelen onze producten zodanig dat ze interessant worden voor meerdere sectoren. Onze dak- en gevelelementen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de bouw van productiehallen, maar door ze bijvoorbeeld te voorzien van een daglichtvoorziening worden ze ook geschikt voor toepassing in een kantoorgebouw of zelfs de woningbouw,” vertelt hij.  “Ook bieden we bijvoorbeeld gevelelementen waar bijvoorbeeld een keramische bekleding, of een bekleding van leisteen op kan worden bevestigd. En middels het Kingspan Saferidge System, een lijnsysteem dat wordt bevestigd in de nok van het stalen industriedak, hebben wij ook een eigen veiligheidssysteem beschikbaar. Wij zijn voortdurend bezig met productontwikkeling, maar brengen echter onze innovaties gedoseerd, om enerzijds te voorkomen dat de markt overvoerd raakt met noviteiten, en anderzijds om onze producten zorgvuldig in de markt te kunnen zetten.”

De verhuizing naar Medel zal medio dit jaar gaan plaatsvinden. Men spant zich in om de verhuizing voor de klanten zo geruisloos mogelijk plaats te laten vinden.