Zoeken

Roofs 2009-05-09 Reactie op 'Lood is schadelijk voor de gezondheid’

Reactie artikel Roofs 2009/4


Beste hoofdredactie,

Allereerst zal ik mezelf voorstellen: Jurgen van Keulen, directeur/eigenaar van het gelijknamige bedrijf Van Keulen loodgieters- en leidekkersbedrijf BV uit Ossendrecht. Ons bedrijf is volledig gespecialiseerd in ambachtelijke dakwerken, met name in zink, koper, natuurleien en LOOD. Tezamen met onze eigen zetterij en handel richting de bouwkundig aannemer van o.a. prefab spouwlood is ons bedrijf één van de grotere spelers op de markt op gebied van het zetten en aanbrengen van bladlood.

Na het lezen van het hoofdstuk met de reactie van dhr. André Pes van kunststoffabrikant Ubbink, waarin hij schreef dat lood schadelijk voor de gezondheid zou zijn, was ik erg verbaasd en ontsteld. Daarentegen was, na het goed lezen, ook een gepaste trots aanwezig! Direct na het lezen van dit hoofdstuk vond ik het mijn plicht hierop gepast te reageren. Gepast te reageren, doelende op vaststaande feiten en niet uitgaande van suggesties. Lees de noot van de redactie rechtsonder bladzijde 7, waarin staat dat niks is gebaseerd op vaststaande feiten in de reactie van deze beste man. Ik wil de redactie van Roofs daarom eigenlijk ook adviseren om deze onzin niet meer te publiceren, maar ach, er is persvrijheid en dat is ook weer goed.

Als iemand van een gerenommeerd fabrikant zoiets over lood schrijft, dan mag je toch wel verwachten dat deze zich terdege bewust is van de hoogstaande kwaliteiten van bladlood en daar geen enkel product in de bouw voor deze toepassing daar aan kan tippen, anders had hij wel aangegeven hoe goed de zgn. loodvervangers (van hun en anderen) dan wel niet moeten zijn, maar daar is met geen woord over gerept. Nee, het ging specifiek om het ‘afkraken’ van lood als reactie op het artikel “Lood in de bouw. Hoe zit dat nou?” in uitgave maart 2009.

Lood bestaat al van voor de vondst van het Romeinse dorp Pompeï; toen was er al lood! Als we zien wat er sinds die tijd al aan lood in de bouw verwerkt is en als we zien wat alleen al onze monumenten en huizen aan lood bevatten, dan had er volgens hem (of hun) al een nationale milieuramp moeten gebeuren!

Daarbij komend, stilstaand water in een waterleiding is nooit goed, dat weet tenslotte iedereen. Of dit nu koper, kunststof of lood is, dat maakt niet uit, het is altijd slecht. Dat lood in deze situatie minder geschikt is voor waterleiding is een feit, maar daarbij wil ik wel opmerken dat er bij mijn weten geen gevallen zijn geweest van ziekte hierdoor, en dat na honderden jaren van gebruik.

Wat lood op daken betreft, dat staat hier helemaal los van; het is gewoon een kwaliteitsproduct, met al jaren van onderzoek en know how. Daarnaast is het ook nog een heel mooi product om te zien op vele huizen en onze belangrijkste monumenten. Wie dit na vele honderden jaren van gebruik, en dan nog eens zonder feitelijkheden omtrent de slechte eigenschappen richting mens en milieu klakkeloos over dit o zo mooie product verkondigt, verdient, zoals mijn vader zou zeggen: “een trap onder de kont!” Hou het alstublieft bij de feiten! Wij praten toch ook niet over de slechte(re) recyclebaarheid en afbraak van kunststoffen, dat je het na 200 dagen van blootstelling in zon in 100 stukjes kunt breken, dat het ‘doe-het-zelf’-producten zijn, dat de levensduur niet te evenaren is ten opzichte van lood, dat het niet mooi is, dat het geen vakkundig product is voor de echte vakman, en ga zo maar verder…

Lood is door de vakman heel goed te verbruiken en te verwerken. Bij lood is het niet anders dan bij een ander product, ieder product heeft zijn gebruiks- en verwerkingsaanwijzing, en niet anders.

Zonder metalen (ferro en non-ferro) is er geen leven. Roestvorming op staal, daar praat toch ook niemand over? Is dat dan gezond? Ik ben er niet zo zeker van en ga het zeker ook niet ongefundeerd beweren! Denk dan staal ook maar weg uit de dagelijkse bouwwereld, waar zouden we dan nog zijn? Dan zijn de poppen helemaal aan het dansen! Alsof de schoorstenen van de gesuggereerde zogenaamde loodvervangers wel zo fris en milieuvriendelijk zijn; laat me niet lachen.

Producten van lood (en andere ferro en non ferro-metalen) zijn, behalve bijzonder mooi, ook zeer goed recyclebaar en kwalitatief hoogstaand. Daarnaast zijn er bij mijn weten ook geen negatieve verhalen bekend t.a.v. de gezondheid en het milieu over het gebruik van lood, afgezien dan van het gebruik in verf en benzine, maar dat staat totaal los van het loodgebruik in ‘onze’ branche. In de uitgave van maart 2009 van Roofs werd nog een artikel gewijd aan de milieueigenschappen van lood. Uit niets blijkt dat lood bij normaal gebruik schadelijk zou zijn voor gezondheid en milieu, mits natuurlijk op de juiste wijze verwerkt en toegepast en met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen (zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen), maar dat geldt voor elk product. De NEN 12588 norm bevat alle regels om op een veilige manier met lood om te gaan, de maatregelen zijn uiterst eenvoudig. TNO-onderzoek heeft het afgelopen jaar nog uitgewezen, dat lood het beste scoort als milieuverantwoord bouwmateriaal. Met name de duurzaamheid en de hoge mate waarin lood kan worden hergebruikt draagt bij aan de goede milieuprestaties!

Kraak een ander product niet ten onrechte af om hiermee zelf betere (commerciële) resultaten te bereiken en ga uit van de mogelijkheden van je eigen product zonder iets anders af te kraken. Laat kunststof voor wat het is en lood voor wat het is…

Laten we voor eens en altijd een einde maken aan het uitkramen van deze onzin en laten we dit materiaal, wat een ‘hart’ heeft, lekker veel naar het dak toe sjouwen! Slotconclusie: lood bestaat al eeuwen, is al eeuwen recyclebaar en vakkundig toepasbaar; nog nooit iets negatiefs gehoord met betrekking tot mens en milieu. U wel? Lood is goed, al eeuwen, en daarmee basta!!

Is getekend,
Jurgen van Keulen