Zoeken

Roofs 2009-05-10 Een herschikking van de economie

De gevolgen van de Kredietcrisis voor de dakenbranche zullen naar verwachting na de bouwvak pas echt merkbaar worden. Nu de bouwvak in zicht komt wordt de vraag relevant hoe de dakenbranche hier mee om zal gaan. In een serie artikelen stelt Roofs verschillende mensen uit de dakenbranche deze vraag. In dit eerste deel directeur Dirk Lahuis van de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA).

Lahuis heeft niet zoveel angst voor de toekomst van zijn lidbedrijven. “Natuurlijk hadden ook wij de crisis niet in deze mate voorzien en zullen we er allicht iets van gaan merken. Maar we zijn een krachtige groep en hebben al jaren geleden ontwikkelingen in gang gezet die de stabiliteit van onze organisatie en omzet waarborgt,” vertelt hij. “Wij verwachten dan ook juist dat we ons marktaandeel de komende periode zullen kunnen behouden of zelfs versterken. Momenteel is een herschikking van de economie gaande. Voor een aantal bedrijven in onze branche zijn zware tijden op komst. Zij kunnen nu de slag niet meer maken en voor hen verwacht ik een hete zomer en een kille winter. Andere bedrijven hebben de afgelopen periode gebruikt om hun organisatie zo in te richten dat de activiteiten aansluiten op de markt en zo efficiënt mogelijk kwalitatief werk kunnen uitvoeren. Dit zijn de bedrijven die zullen overleven.”

Ontwikkelingen
De NDA heeft de afgelopen jaren enkele ontwikkelingen in gang gezet die aan de basis liggen van het optimisme van Lahuis. Met name het geïntegreerd managementsysteem DACK zorgt ervoor dat de groep op een efficiënte manier kan functioneren. “Het kostte enige moeite om dit systeem bij onze leden geaccepteerd te krijgen, maar we zien nu dat het systeem van essentieel belang is binnen de groep. Het managementsysteem stelt ons in staat efficiënt projecten en medewerkers uit te wisselen en bepaalt zodoende ook op lange termijn de gezondheid van de organisatie. De efficiencyslag is een belangrijke basis om deze periode door te komen. Ook levert het optimaliseren van de logistiek een grote plus op in het kader van het duurzaam inkopen-beleid van de overheid.”

Het concept Dakbehoud, dat in 2006 werd gelanceerd, noemt Lahuis succesvol en ook is de groep actief bezig met productontwikkelingen. Zo werd onlangs de tweede generatie van het Energiedak door lidbedrijf Schiebroek gelanceerd en wordt dit de komende periode door de groep verder uitgerold over Nederland. Op het gebied van veiligheid, groendaken en commerciële aanwezigheid is de NDA enkele strategische samenwerkingsverbanden aan­gegaan. Dit alles om het aanbod zo nauw mogelijk op de vraag in de markt aan te laten sluiten.

Industriële Revolutie
“Je hoort veel dat deze crisis vergelijkbaar is met de crisis in de jaren dertig, maar de situatie is niet vergelijkbaar,” aldus Lahuis. “Toen was het een belangrijk probleem dat er geen geld meer was. Nu is er geld genoeg. Ik zie dit eerder als een fase waarin de economie wordt herschikt. In die zin zie ik eerder een parallel met de Industriële Revolutie. De economie is in onbalans geraakt en past zich momenteel aan de huidige tijd aan; er is simpelweg geen plaats meer voor sommige bedrijven en concepten. Het is belangrijk dat bedrijven zich bezighouden met hun basisproduct en deze laten aansluiten op de vraag in de markt. De crisis is begonnen bij de banken, omdat die zich primair zijn gaan bezighouden met het realiseren van winst, en daarbij hebben ze hun basisproduct uit het oog verloren.”

Lahuis trekt de vergelijking met de auto-industrie. General Motors zit in zeer zwaar weer en wordt momenteel met overheidsgeld overeind gehouden. Het heeft volgens Lahuis geen zin een industrie in stand te houden die niet met zijn tijd is meegegaan. “Het is een bijzonder pijnlijk proces, maar voor de economie is het beter als de rotte appels er tussenuit worden gehaald. In de auto-industrie zie ik eigenlijk alleen overlevingskansen voor Ford, omdat dat bedrijf al jaren geleden is begonnen met de ontwikkeling van het ‘cradle tot cradle’-denken in de organisatie. In dit geval is het omvallen van een grote partij als General Motors natuurlijk ingrijpend omdat het betrekking heeft op een zeer groot aantal bedrijven en het voor veel medewerkers gevolgen heeft in de privésfeer. Maar de economie heeft het vermogen zich te herstellen. Toen begin jaren ’90 Fokker failliet ging, dacht men dat de Nederlandse economie die klap ook niet te boven zou komen, maar we hebben gezien dat in plaats van Fokker en de toeleverende bedrijven een hele nieuwe industrie is ontstaan.”

Professionele branche
Ook in de dakenbranche zal een herschikking plaatsvinden en het is volgens Lahuis de taak van de belangenorganisaties dat proces zo goed mogelijk te begeleiden. “Het is van belang dat de daken­branche verder professionaliseert zodat de gevolgen van de crisis tot een minimum beperkt kunnen blijven,” besluit hij. “Ik verwacht dat het nog wel een jaar of vier duurt voor we deze moeilijke periode definitief achter ons hebben gelaten, maar ook dat de branche er uiteindelijk sterker uit zal komen.”

Volgende maand in deel 2 van de serie artikelen over de Kredietcrisis een interview met Pieter Hartog van Rockwool Benelux.