Zoeken

Roofs 2009-05-24 Een schoolplein op het dak

In Enschede bundelen drie onderwijsinstellingen hun krachten in de nieuw gebouwde Scholingsboulevard Enschede. Zo ontstaat er een geheel nieuwe VMBO/MBO-school, die uiteindelijk uit drie gebouwen zal bestaan. Vanwege ruimtegebrek is ervoor gekozen het schoolplein op alle drie de gebouwen bovenop het dak te realiseren.

Samen met de gemeente Enschede zijn drie onderwijsinstellingen, namelijk Het Stedelijk Lyceum, het Bonhoeffer College en het ROC van Twente momenteel bezig met de bouw van drie nieuwe panden aan de Kuipersdijk en de Wethouder Beverstraat. De vormgeving van de gebouwen is opvallend, niet in de laatste plaats vanwege de bovenste verdieping, die als een koker boven het platte dak uitsteekt. Traditioneel bevindt het schoolplein zich op het maaiveld, maar omdat de schoolgebouwen zich in een omgeving bevinden waar weinig ruimte is en veel verkeer, is besloten het schoolplein op het dak te realiseren. Het dak diende daarom niet alleen fraai, maar ook veilig en vandalismebestendig te worden uitgevoerd. ISS Landscaping Services was verantwoordelijk voor de aanleg van deze schoolpleinen op het dak; het dak is waterdicht afgewerkt door Rudde Dakbedekkingen.

Speels
Het project bestaat in totaal uit drie fasen, met een gezamenlijke omvang van ruim 10.000?m². Fase 1 (3385?m²) en 2 (3150?m²) zijn momenteel opgeleverd, fase 3 (3540?m²) zal naar verwachting voorjaar 2010 gereed komen. Met fase 1 wordt de nieuwbouw van de VMBO en MBO voor metaalbewerking, bouwkunde en elektrotechniek aan de Kuipersdijk bedoeld. Fase?2 is het nieuwe gebouw voor de VMBO en MBO voor (medische) verzorging en horeca aan de Wethouder Beverstraat. Fase 3 is de opleiding voor handel en economie, eveneens aan de Kuipersdijk. Tot alle gebouwen af zijn, zullen de leerlingen les krijgen in de bestaande locaties van de onderwijsinstellingen, en in de twee gebouwen die al af zijn.

Alle schoolpleinen zijn op hoogte en daarom vanzelfsprekend uitgevoerd met een borstwering van zo’n 1,5?meter hoog zodat valgevaar wordt voorkomen. Tevens zijn de schoolpleinen voorzien van een gazon waar de kinderen op kunnen verblijven. Ook zijn op alle daken rubberen vloeren en vlonders aangelegd. Wat betreft de rubberen vloer gaat het hier om de  ‘Bumpy Jump’, een rubberen vloer die dikwijls wordt toegepast op kinderspeelplaatsen om de ondergrond verend te maken. Het bestaat uit een laag van ca.?30?mm rubber­granulaat en een toplaag van circa 15?mm EPDM in de kleur ‘Ziegel-rot’. Zowel in de rubber vloer als in het gazon zijn met behulp van EPS glooiingen gemaakt, wat het dak een speelse aanblik geeft.

Op fase 2 is bovendien als kunstwerk een ‘graanveld’ aangebracht. Deze bestaat uit kunststof halmen van ongeveer 1,5 meter hoog. De halmen zijn geschroefd bevestigd in betontegels onder het rubberen oppervlak. Deze tegels zijn zodanig onder het oppervlak geplaatst, dat er een gelijkmatige verdeling is van de halmen. Bij dit ‘graanveld’ zijn een aantal ‘zitbulten’ aangebracht. Dit zijn een aantal polyester vormen waar leerlingen op kunnen zitten en die zijn geïntegreerd in de rubbervloer. Bij dit geheel zijn ook drie zogeheten ‘spiekspiegels’ geplaatst: kunstzinnig vormgegeven palen die nog het meest weg hebben van lantaarnpalen en die de speelse uitstraling van het kunstwerk benadrukken. Om het geheel af te maken zijn er ook nog enkele grondspots in het dak aangebracht.

Dakopbouw
Bij ontwerp en uitvoer van de schoolpleinen was het naast de uitstraling van het dak enerzijds belangrijk dat het dak goed waterdicht zou blijven en dus vandalismebestendig zou worden uitgevoerd. Anderzijds wilde men een onderhoudsarm dak dat wel lange tijd mee zou gaan. Voor de gazons is dan ook gekozen voor de volgende opbouw van fabrikant Optigroen:
•  Beschermdoek RMS 500
•  Drainagelaag Perl 2/10, laagdikte gemiddeld 120 mm
•  Scheidingslaag/filterdoek type 105
•  Gazonsubstraat Optigroen type R laagdikte gemiddeld 150 mm
•  Glooiingen d.m.v. lichtgewicht ophogingen (EPS)
•  Ingezaaid met ‘low-maintenance’ graszaadmengsel

De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het maaien en bewateren van het gras en het reinigen van de rubbervloer en de vlonders.

Onder de vlonders is de dakopbouw als volgt:
•  Beschermdoek RMS 500
•  Drainagelaag/stellaag Perl 2/10, laagdikte gemiddeld 50 mm
•  Betontegels 30x30
•  Vlonderconstructie met draagbalken en geprofileerde vlonderplanken.

De dakopbouwen wijken op enkele punten af van hetgeen in het bestek omschreven staat. Hovenier ISS Landscaping Services heeft in overleg met de opdrachtgever diverse alternatieven aangedragen om kosten te kunnen besparen en/of een hogere kwaliteit en duurzaamheid van het dak te kunnen realiseren.

Tweede maaiveld
Het dak wordt steeds vaker gebruikt als tweede maaiveld, wanneer namelijk op het maaiveld ruimte moet worden bespaard. De Scholingsboulevard in Enschede is een aansprekend voorbeeld van een project waarbij door creatief gebruik van het dak een functionele en fraaie ruimte kan worden gecreëerd. Door intensief overleg en een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokken bouwpartijen is in Enschede dan ook een fraai resultaat bereikt.

Scholingsboulevard te Enschede
Opdrachtgever:
Coöperatie Scholingsboulevard Enschede/Gemeente Enschede
Projectontwikkelaar:
Hevo BV te ’s Hertogenbosch.
Hoofdaannemer:
Hegeman Bouwgroep Almelo
Dakdekker:
Rudde Dakbedekkingen te Nijverdal
Hovenier:
ISS Landscaping Services te Utrecht