Zoeken

Roofs 2009-06-31 NIEUWSLIJN

AGENDA

8-10 september 2009: Bouw Relatiedagen Gorinchem. Evenementenhal te Gorinchem.
Info: www.evenementenhalgorinchem.nl

25-26 september 2009: Verticaaldagen Benelux 2009. Safari- en vakantiepark De Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Info: www.verticaaldagen.net

13-15 oktober 2009: Bouw Relatiedagen Hardenberg. Evenementenhal Hardenberg.
Info: www.evenementenhalhardenberg.nl

19-21 november 2009: VSK België. Tour & taxis, Brussel. Info: www.vnuexhibitions.nl

12-16 januari 2010: DEUNAU 2010. Messe Essen. Info: www.deubau.de

27-29 januari 2010: Dak Event 2010. Evenementenhal Gorinchem. Info: www.dakevent.nl.

27-29 januari 2010: Greenbuild. Ahoy’ Rotterdam. Info: www.greenbuild.nl.

1-5 februari 2010: VSK 2010. Jaarbeurs Utrecht. Info: www.vsk.nl

24-27 februari 2010: Dach+Holz 2010. Messe Keulen. Info: www.dach-holz.de

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INGEZONDEN BRIEF
Loodrecht
Fabrikanten van materialen hebben het volste recht hun product vanuit eigen kracht onder de aandacht te brengen. Soms gebeurt dat door een eerlijke vergelijking met alternatieve producten. Soms gaan fabrikanten over tot het demoniseren van het concurrerende product. De firma Ubbink hoort tot deze laatste categorie, zo blijkt uit Roofs van maart 2009.

De wanhoop moet in Doesburg groot zijn. En dan ga je rare dingen zeggen. Jurgen van Keulen heeft vanuit zijn praktijkervaring de onzin van de heer Pes’ logica feilloos bloot gelegd. De Stichting Duurzaam Bouwmetaal heeft hier weinig aan toe te voegen. Geloof in het eigen product geeft immers kracht en vertrouwen. En dan heb je geen behoefte een opsomming te geven van de negatieve eigenschappen van de loodvervangers. Wij communiceren graag in stijl. Dat lood een lange levensduur heeft, uitstekend recyclebaar is en uitstekende afdichtende eigenschappen heeft, weet elke praktijkman. En TNO heeft dat nog maar eens wetenschappelijk bewezen.

Wij stellen graag voor dat de loodvervangers een vergelijkbaar onderzoek laten doen. Dan kan er worden gecommuniceerd op basis van feiten in plaats van onbewezen stellingen en suggesties. Wij denken dat voor elke soort waterkering een plek in de markt is. Uiteindelijk laat de vakman zich leiden door realistische argumenten en eerlijke voorlichting. Onder die categorie valt het propaganda offensief van Ubbink bepaald niet.

Drs Jules Wilhelmus
Stichting Duurzaam Bouwmetaal.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kelders Dakmaterialen
introduceert praktisch handboek NEN6050

Als eerste in Nederland introduceerde Kelders Dakmaterialen onlangs een handboek Brandveilig werken …gewoon doen!. Kelders is al jaren actief om dakdekkers te helpen met brandveilig detailleren en ontwerpen. Het productassortiment is al jaren afgestemd op de definitieve komst van de nieuwe NEN-norm voor brandveilig detailleren, de NEN6050. In het handboek Brandveilig werken …gewoon doen! zijn handige tips voor brandveilig detailleren opgenomen: eenvoudig, helder en praktisch. Het ruim 40 pagina tellende handboek bevat praktische adviezen die betrekking hebben op onderhoud, renovatie, reparatie en nieuwbouw. Dakverwerkers kunnen het Handboek brandveilig detailleren gratis bestellen bij Kelders Dakmaterialen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rheinzink eerste Cradle-to-Cradle metaalfabrikant ter wereld
Rheinzink, fabrikant van titaanzink voor de bouw, heeft als eerste metaalfabrikant ter wereld een Cradle-to-Cradle (C2C) Silver certificering. Momenteel loopt er een pilot vanuit het ministerie van VROM met Michael Braungart, bedenker van de C2C-filosofie, waarin wordt gekeken of het product zink in het algemeen past in het duurzaamheidsbeleid van de overheid.

Rheinzink is het enige product voor afvoer van hemelwater dat C2C-gecertificeerd is. Jaarlijks wordt het certificaat herzien en beoordeeld. Op basis van de adviezen van MBDC, de certificeringsinstantie van de grondleggers van de C2C-filosofie, William McDonough en Michael Braungart, werkt Rheinzink naar een nog hoger niveau. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van groene stroom nog in kaart gebracht.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Campagne werken bij hitte
Deze zomer start SBD, op initiatief van de sociale partners VEBIDAK, FNV Bouw en CNV Hout en Bouw, met een voorlichtingscampagne gericht op het voorkomen van risico’s bij werken in de hitte. Het belangrijkste doel is de dakdekker bewust(er) te maken van de risico’s van lang doorwerken bij zeer warm weer, zoals het afnemen van de concentratie. Verder worden de bedrijven geïnformeerd over de in te zetten preventieve maatregelen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Wienerberger BV ontvangt
milieucertificaat ISO 14001

De certificerende instantie IKOB-BKB overhandigde Wienerberger BV op 11 mei het certificaat ISO 14001: de internationale standaard voor een goed milieumanagementsysteem. Wienerberger onderstreept hiermee haar intensieve aandacht voor milieubewust ondernemen, waarmee het bedrijf haar duurzame producten en duurzame productiemethoden kan waarborgen, en voldoet aan de eisen die worden gesteld in onder meer het overheidsbeleid dat gericht is op duurzaam inkopen.

Drs.ing.B. Benz, directeur IKOB-BKB, reikt het ISO 14001-certificaat uit aan B.J. Koekoek, algemeen directeur Wienerberger BV
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Opening Dhibo Shop
Op donderdag 23 april opende groothandel voor het hellende dak Dhibo Dak uit Waardenburg de Dhibo Shop. Directeur Albert van Dinteren sprak de aanwezigen toe en zette uiteen dat het bedrijf sinds 2007 bestaat en momenteel een stormachtige groei doormaakt. Tijdens de feestelijke bijeenkomst kregen de aanwezigen een rondleiding door de shop en het kantoor en verzorgden de diverse leveranciers demonstraties.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SBD stelt Arboprijs in
SBD gaat een arboprijs instellen die begin 2010 voor het eerst zal worden uitgereikt. Deze prijs (onder een nog te bepalen naam) is bedoeld als aanmoediging voor een individuele dakdekker, een ploeg of een bedrijf dat aantoonbaar optimaal omgaat met veilig en gezond werken op het dak. De voorwaarden om voor deze prijs in aanmerking te komen, zijn vanaf 1 juni 2009 op de website van SBD te downloaden of bij de arbovoorlichters van SBD opvraagbaar. Bedrijven of dakdekkers die voor de prijs in aanmerking denken te komen, kunnen zich vanaf 1 juni bij SBD aanmelden. Een onafhankelijke deskundige jury zal de uiteindelijke prijswinnaar bepalen.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Arbeidsinspectie richt zich op steigers
Van 1 mei 2009 tot 1 november 2009 organiseert de Arbeidsinspectie een landelijke controle gericht op de constructie, de montage en het gebruik van steigers. “Wie daarbij de ‘spelregels’ van de Richtlijn Steigers volgt, zal zich geen zorgen hoeven maken,” aldus Jan Boer van de Arbeidsinspectie. “Jaarlijks gebeuren er nog 350 ongevallen - waarvan 60 ernstig - die gerelateerd zijn aan het vallen van hoogte. Tel daarbij nog eens 150 klachten over steigers en het is duidelijk dat er nog wat te verbeteren valt. Dat is ook de doelstelling van deze zes maanden durende controleactie.”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?