Zoeken

Roofs 2009-07-28 Reflecterend tegelsysteem met spouw voor koeler binnen- en buitenklimaat

Het idee is eenvoudig: als men uitgaat van de isolerende werking van zowel een wit reflecterend dakoppervlak als een spouw daaronder, moet het mogelijk zijn een aanzienlijke energiebesparing te realiseren door witte dakelementen op het dak aan te brengen. Fred Bol had dit idee en ontwikkelde het Roofclix-systeem. Inmiddels wordt het systeem met witte dakelementen al op diverse projecten toegepast.

In deze tijden van klimaatverandering, smogvorming en dreigende energietekorten is het bedrijfsleven bezig systemen te ontwikkelen die voor energiebesparing kunnen zorgen en die tegelijkertijd het milieu sparen. Een in al zijn simpelheid doeltreffend systeem lijkt het nieuw geïntroduceerde Roofclix, een tegelsysteem dat bovenop de dakbedekking wordt aangebracht en dat de warmte van de zon zowel reflecteert als wegventileert. Dit zorgt voor een prettiger binnenklimaat, maar ook heeft het gunstige effecten op het buitenklimaat. Met name de reflectiecoëfficiënt van 85?% of hoger kan een grote rol spelen bij het verlagen van stads- en omgevingstemperaturen, wat belangrijk is in de terugdringing van het ‘Heat Island Effect’.

Het systeem is mede ontwikkeld voor onvoldoende geïsoleerde daken die technisch lastig zijn aan te passen, bijvoorbeeld vanwege het gewicht van de extra isolatie. Het bestaat uit lichtgewicht kunststof tegels die fungeren als hitteschild, maar ook in de winter als extra isolatie kunnen fungeren. Bij toepassing van de tegels zal zodoende in de zomermaanden een grote besparing op het gebruik van de airconditioning kunnen worden gerealiseerd. Het systeem wordt internationaal op de markt gebracht door Planet Safe B.V. uit Noordwijkerhout, een bedrijf met een driekoppige directie. Algemeen directeur is J. Hulleman, directeur voor de export is A. Eekman. De bedenker van het systeem, Fred Bol, is technisch directeur. Het systeem is toepasbaar op vrijwel ieder plat of lichthellend dak.

Systeem
Het Roofclix-systeem is een tegelsysteem dat bestaat uit kunststof tegels van 40x40x6, waarvoor fabrikant BASF SE de grondstoffen levert, en een kern van schuimisolatie. De tegels worden zonder gebruik van gereedschap in elkaar geklikt middels koppelstukken (6,25/m²). Deze koppelstukken fungeren tevens als voetjes die de tegels op een hoogte van 25?mm van het dakoppervlak houden. Hierdoor ontstaat een spouw tussen de dakbedekking en de tegels. Het tegelsysteem heeft een gewicht van 8 à 10?kg/m² en kan een gewicht tot 150?kg per tegel dragen, waarmee het systeem goed belastbaar is.

Het geheel is eenvoudig te monteren en te demonteren, en ook voor inspectie kan men de tegels probleemloos loshalen en weer vastmaken. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om ter markering van de hemelwaterafvoer een anders gekleurde tegel in het systeem te plaatsen. De tegels zijn indien nodig te verzagen. De levensduur van de tegels is door BASF SE bepaald op ca.?50 jaar en omdat het systeem het onderliggende dakpakket optimaal beschermt tegen UV en weersinvloeden wordt de levensduur hiervan ook aanzienlijk verlengd. Door het gebruik van uitsluitend recyclebare materialen is het systeem Cradle2Cradle.

Het systeem heeft geen nadelig effect op de hemelwaterafvoer. Het hemelwater kan onbelemmerd over en onder het systeem wegstromen. Mos- of plantengroei is op de kunststof ondergrond vrijwel onmogelijk en zodoende kan het systeem bijdragen aan een snellere afvoer van het regenwater dan gebruikelijk. De elementen zijn aan de randen voorzien van een uitsparing van ca. 8?mm waardoor het regenwater via het tegelsysteem weg kan stromen. Ook de vlakke delen van de voetstukken zijn voorzien van een uitsparing zodat er geen water in kan blijven staan.

De windvastheid wordt verkregen doordat de tegels onderling zijn verbonden: hierdoor ontstaat schijfwerking. Tevens worden de voetstukken volledig op de dakbedekking verkleefd. Wind krijgt bovendien geen vat op het oppervlak van het systeem vanwege de eerder genoemde uitsparingen aan de randen van de elementen; de wind vereffent zich hierdoor.

Warmte- en koudereductie
De werking van het systeem is eenvoudig. Het witte oppervlak van de tegels reflecteert het zonlicht, waardoor de warmte op het oppervlak van het dak (en daarmee van de onderliggende ruimte) al aanzienlijk afneemt. Dit effect neemt nog toe door de vulling met het schuim isolatiemateriaal en met name door de spouw van 25?mm, die een ventilerende werking heeft.

Wat is dan de warmtereducerende werking van deze tegels? Het systeem is gedurende twee jaar aan de Katholieke Universiteit te Leuven getest om de warmte- en koudeweerstand van de dakelementen te meten. Hieruit blijkt dat de extra warmtereductie op een reeds goed geïsoleerd dak zo’n 63-67?% bedraagt. De koudeweerstand is vanzelfsprekend lager, vanwege de open constructie van het systeem. Toch levert toepassing van het tegelsysteem nog een aanvullende koudeweerstand op van zo’n  8-11?%. De resultaten zullen nog beter merkbaar zijn bij slecht tot matig geïsoleerde daken. Momenteel is in Noordwijkerhout een testdak ingericht.

Vanwege de reflecterende en isolerende werking en de duurzaamheid en recyclebaarheid van het systeem kunnen er diverse stimuleringsregelingen van overheden op dit systeem van toepassing zijn. Dit is in Nederland echter vaak afhankelijk van steeds veranderende regelgeving.

Verkoop
Inmiddels zijn al verschillende projecten met het nieuwe tegelsysteem uitgevoerd. Vooralsnog levert Planet Safe de tegels direct aan de verwerker. Het bedrijf hanteert een selectief distributiekanaal om de kwaliteit van de verwerking te waarborgen en begeleidt haar klanten met een uitgebreid legplan en advies tijdens de verwerking. Planet Safe B.V.  heeft het systeem geoctrooieerd en heeft merk- en modelbescherming op dit systeem. Men verwacht dat het systeem op korte termijn op grote schaal zal worden toegepast.